DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 22. srpna 2020

Recenze/review - BURIAL - Satanic Upheaval (2020)
BURIAL - Satanic Upheaval
CD 2020, Apocalyptic Witchcraft Recordings

for english please scroll down

Co je pravda a co lež? Zmítám se v temných představách. V mé vaně je hromada hnisu a z kohoutku teče krev. Ve svém vlastním bytě potkávám divné stíny. Jsem ještě živý a nebo už jsem na druhé straně? Odpověď hledám marně. Malou nápovědou by mohla být nová deska britských black death metalistů BURIAL. Působí na mě magicky, jako zlá a ošklivá mantra. Jako zaříkávání. Démoni se znovu probudili, aby mě strhli do záhrobí.

Britové mají doslova ďábelský rukopis a z jejich skladeb odkapává síra. Jakoby mě někdo zavřel do mrtvé komory. Těch emocí, chladu a špíny je zpočátku tolik, že si připadám, jako bych polykal vlastní krev. BURIAL jsou zkažení, oškliví, ale také velmi podmaniví.Pekelný opus, symfonie smrti. Inspirováni starými black metalovými a deathovými kapelami, přicházejí BURIAL s dalším krutým zásekem. Po zádech mi běhá mráz a skladby se mi postupně usadili ve vnitřnostech jako nějaká zlá a zákeřná choroba. Hudba mě doslova rozkládá zevnitř. "Satanic Upheaval" je četbou ze starých okultních knih, zvráceným zaříkáváním. Britové předkládají pestrou paletu do černé laděných nálad. Postupně vás vtáhnou do hry, pokleknete v pokoře. Doporučuji poslouchat v pokoji bez oken, ve studených kobkách, případně na hřbitovech, kde se pohřbívali prokletí. Zde nejsou slova potřeba, lepší je poslouchat, oddat se hudbě, vnímat ji všemi póry. Nechat si ji proniknout do hlavy. BURIAL dokáží být syroví i zemití, melodičtí. Záhadní a tajemní. Řemeslně skvěle zvládnutý black metal s kousky smrti. S motivy, které vás nenechají ani chvilku v klidu. Dýchá na mě melancholie, ponurost. Slyším ozvěny nemrtvých. Chrám bolesti, antikristova komnata. Proč mám na rukou krev? Spirituální zážitek!


Asphyx says:

What is truth and what is false? I writhe in dark imaginations. There is a pile of pus in my bathtub and blood is flowing from the tap. I meet strange shadows in my own apartment. Am I still alive or am I already on the other side? I am looking in vain for an answer. The new album by British black death metallers BURIAL could be a little help. It acts magically on me, like an evil and ugly mantra. Like an incantation. The demons woke up again to drag me into the grave.

The British literally have a devilish handwriting and sulphur drips from their compositions. It was as if someone had locked me in a dead chamber. There are so many emotions, cold and dirt and I feel like I swallow my own blood. BURIAL are spoiled, ugly, but also very captivating

Hellish opus, symphony of death. Inspired by old black metal and death bands, BURIAL comes with another cruel record. My back was freezing and the songs gradually settled in my gut like an evil and insidious disease. Music literally decomposes me from within. "Satanic Upheaval" is a reading from old occult books, a perverted incantation. The British present a varied palette in black-toned moods. Gradually they will draw you into the game, you will kneel in humility. I recommend listening in a room without windows, in cold dungeons, or in cemeteries where curses were buried. There is no need for words here, it is better to listen, to indulge in music, to perceive it with all pores. Let her penetrate your head. BURIAL can be raw and earthy, melodic. Mysterious and mysterious. Well-crafted black metal with bits of death. With motifs that will not leave you alone for a moment. Melancholy breathes on me, gloom. I hear the echoes of the undead. Temple of Pain, Antichrist's Chamber. Why do I have blood on my hands? A spiritual experience!Tracklist:
01. Encircled by Wolves
02. Void of Decay
03. Hellish Reaping Screams (04:23)
04. Beneath the Filth
05. Destruction Absolute
06. Destruction Absolute
07. Barren Lands
08. Devour Your Soul
09. Satanic Upheaval
10. Cursed by the Light

band:
Derek Carley
Richard Barrclough
David Buchan

Share this games :

TWITTER