DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 12. srpna 2020

Recenze/review - UERBEROS - Stand over Your Grave (2020)


UERBEROS - Stand over Your Grave
CD 2020, Godz ov War Productions


for english please scroll down


Každý týden chodil do kostela, spořádaný a hodný pán. Skláněl hlavu a odpouštěl. Poslední dobou ale nějak nemohl věřit slovům, která slyší na mších. Jakoby měl kněz rozeklaný jazyk a z jeho úst vycházela jen samá jedovatá slova. Kolem se měnil svět a připadal si zahlcený bolestí. Nedostal nikdy rozhřešení, pod přívětivou maskou služebníka božího se ukrývalo čiré zlo. Z obrácených křížů odkapávala najednou zkažená krev. Víra je někdy hodně slepá a svět temný a zákeřný. Vysvobozením bývá často až smrt.

Polští death metaloví kacíři UERBEROS mě oslovili již svoji prvotinou "Tormented by Faith" (rok 2017, recenze dole pod článkem), na které pánové uchopili smrtící kov přesně tím způsobem, jak to mám rád. Krutě, propracovaně, brutálně, syrově a surově. Jejich tvorbu jsem si ověřil i naživo (report také dole pod článkem), kdy mě doslova rozsekali. Na novou desku jsem se tedy velmi těšil. A jsem znovu nadšen. Řeže totiž ostře a nekompromisně. Na "Stand over Your Grave" opět pánové propašovali do death metalu podobnou temnotu, jako to umí kapely typu HOUR OF PENANCE, DESECRAVITY, ABORTED, MORBID ANGEL, IMMOLATION, DEICIDE, SINISTER. UERBEROS na to jdou letos zase o nějaký řád propracovaněji. Připadají mi chladnější, průraznější, drsnější. Deska působí jako srážka s náklaďákem plným kostí. Obličej od krve, chaos a zmatek a někde vzadu se směje kněz, který nám všem dal požehnání. Skladby v sobě mají velkou sílu, jsou absolutně zdrcující, připadám si, jako bych spadl do mlýnu na maso. Po této desce nezůstává nic, jen spálená země. Spolu s kapelou jsme zapálili onen svět! Death metal je zde určen pro všechny prokleté, pro posluchače, kteří dokáží ocenit černou energii a tlak. Navíc se album opravdu velmi dobře vstřebává. Má v sobě feeling a drive. Smrt a peklo jsou hodně blízko! Nasávám zkažený vzduch, který se vznáší všude kolem. Užívám si totálně zničující atmosféru. Proplétám se mokvajícími náladami. Rouhám se! Takhle zní pravé peklo! UERBEROS mě opět přesvědčili na svoji stranu a roztrhali na kusy!Asphyx says:

He went to church every week, an orderly and good gentleman. He bowed his head and forgave. Lately, however, he somehow couldn't believe the words he heard at Mass. It was as if the priest had a forked tongue, and only poisonous words came out of his mouth. The world was changing around, and he felt overwhelmed with pain. He never received absolution, pure evil hid under the friendly mask of a servant of God. Spoiled blood dripped from the inverted crosses. Faith is sometimes very blind and the world is dark and insidious. Liberation is often death.

Polish death metal heretics UERBEROS have already addressed me with their debut "Tormented by Faith" (2017, review below the article), on which the gentlemen grabbed the death metal exactly the way I like it. Cruel, elaborate, brutal, raw and cruel. I also verified their work live (report also below the article), when they literally cut me. So I was really looking forward to the new record. And I'm excited again. It cuts sharply and uncompromisingly.


On "Stand over Your Grave", the gentlemen once again smuggled a darkness into death metal, as bands such as HOUR OF PENANCE, DESECRAVITY, ABORTED, MORBID ANGEL, IMMOLATION, DEICIDE, SINISTER can. UERBEROS are again an order of magnitude more elaborate this year. They seem colder, more penetrating, rougher. The plate acts as a collision with a truck full of bones. Face from blood, chaos and confusion, and somewhere in the back the priest who gave us all a blessing laughs. The songs have a lot of strength in them, they are absolutely overwhelming, I feel like I fell into a meat mill. There is nothing left on this album, only scorched earth. Together with the band, we set the world on fire! Death metal is intended for all the cursed, for listeners who can appreciate black energy and pressure. In addition, the album is really well absorbed. It has a feeling and a drive. Death and hell are very close! I suck in the spoiled air that floats all around. I enjoy the totally devastating atmosphere. I'm intertwined with soaking moods. I'm blaspheming! This is real hell! UERBEROS convinced me to their side again and tore me to the pieces!


about UERBEROS on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Levitation (04:02)
02. Ruthless Execution (04:09)
03. Beautiful Crimson of Your Blood (04:55)
04. Human Carcass (04:36)
05. Flaming Darkness (04:28)
06. Stand over Your Grave (03:49)
07. Putrescine (04:07)
08. To Make You Suffer! (04:55)
09. Emperor (04:05)

band:
Vocals: Bartłomiej Kaniewski
Guitars: Bartosz Kaczorowski
Guitars:Piotr Chodorowski
Bass: Dariusz Kaczorowski
Drums: Kamil Ścibik

https://uerberos.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/uerberosband/
https://soundcloud.com/user-596744423
https://www.youtube.com/channel/UCEtlfS56mf5yUm_QuRbWKlA
http://godzovwar.com/
Share this games :

TWITTER