DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 18. září 2020

Recenze/review - INCINERATE - Sacrilegivm (2020)INCINERATE - Sacrilegivm

CD 2020, Comatose Music

for english please scroll down

Pátá oběť, pátá socha z masa a kostí. Něco takového jsem ještě neviděl. Většinou to začínalo stejně. Ráno cestou do práce, směrem přes temný park, najednou seděla na lavičce. Vypadala, že spí, ale jak může někdo spát bez hlavy? Pach krve, střeva vytahaná po zemi. Byl to ještě člověk nebo nějaké zvíře? Vrah se nikdy nenašel a zůstala po něm jen temná pachuť strachu.

Čtu podobný příběh a k tomu si pouštím novou desku amerických brutalistů INCINERATE. Zadírá se mi postupně pod kůži a cítím se úplně stejně jako člověk, který ráno nalezne v parku zohavenou mrtvolu. Syrová, smradlavá, šílená, je nová deska "Sacrilegivm". Je plná bolesti, temnoty a smrti.Pokud máte rádi brutální death metal podobné školy, jako ji předvádějí třeba takoví SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SINISTER, CRYPTOPSY, tak budete určitě spokojeni jako já. Jedná se přesně o druh nahrubo nasekaného, zkaženého masa, který vám zůstane v rukou po nepovedené pitvě. Riffy se na vás sesypou jako vysoká a těžká zeď. Budete se zmítat v lavině bicích, užívat si chorobný vokál a těšit se na každý další zabodnutý riff do vaší hlavy. INCINERATE jsou zkušení muzikanti, kteří přesně ví, jak vytvořit hnilobnou atmosféru. Novinku "Sacrilegivm" mě baví poslouchat, užívám si klasické postupy, rychlost, dynamiku, parádní zvuk, dívám se s chutí na obal. Vše je v nejlepším pořádku. Pánové sice nevymýšlejí nic nového, ale skladby řežou tou správnou stranou nože. Album asi nejvíc ocení fanoušci stylu, k žádným přesahům nedochází. Je to dobře, kolikrát je velmi dobré řemeslo lepší, než pokusy o něco, co není zahráno od srdce. Brutální death metal je zde ostrý jako břitva, temný jako myšlenky šílence. Stačí si otevřít dobrou knihu, podívat se na nějaký horor a poslouchat. Odměněni budete hodně krvavým zážitkem. Nahrávka, která je cítit opravdovou smrtí!Asphyx says:

The fifth sacrifice, the fifth statue of flesh and blood. I've never seen anything like it. Mostly it started the same way. Morning on my way to work, towards the dark park, she was sitting on a bench. She seemed to be asleep, but how could anyone sleep without a head? The smell of blood, the intestines pulled to the ground. Was it still a human or an animal? The killer was never found, leaving only a dark taste of fear.

I read a similar story and I listen to a new album by American brutalists INCINERATE. It gradually gets under my skin and I feel just like a man who finds a mutilated corpse in the park in the morning. Raw, stinky, crazy, is the new record "Sacrilegivm". It is full of pain, darkness and death.

If you like brutal death metal similar like SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, SINISTER, CRYPTOPSY, then you will definitely be satisfied like me. This is exactly the kind of roughly chopped, spoiled meat that will remain in your hands after a failed autopsy. Riffs fall on you like a high and heavy wall. You'll be tossing around in an avalanche of drums, enjoying sick vocals and looking forward to every other riff stuck in your head. INCINERATE are experienced musicians who know exactly how to create a rotting atmosphere. I enjoy listening to the new "Sacrilegivm", I enjoy the classic procedures, speed, dynamics, great sound, I look at the cover which is really great. Everything is fine. The gentlemen don't invent anything new, but the songs cut the right side of the knife. The album will probably be most appreciated by fans of style, there are no overlaps. It's good, because how many times is a very good craft better than something what is not played from the heart. Brutal death metal is razor-sharp here, dark as madman's thoughts. Just open a good book, watch a horror movie and listen. You will be rewarded with a very bloody experience. A recording that feels like a real death!


Line-up:
Jesse Watson – Vocals
Sasha Wilczynski - Bass
Ted Isac - Guitar
Jared Deaver - Lead Guitar
Phil Cancilla - Drums

www.imperativepr.co.uk

https://www.facebook.com/IncinerateDM/
https://www.instagram.com/incineratedeathmetal/

http://www.comatosemusic.com/
Share this games :

TWITTER