DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 22. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THE GLORIOUS DEAD - Into Lifeless Shrines (2020)

Recenze/review - THE GLORIOUS DEAD - Into Lifeless Shrines (2020)


THE GLORIOUS DEAD - Into Lifeless Shrines
CD 2020, Bindrune Recordings

for english please scroll down

Někdy kolem půlnoci se probudím a nemůžu spát. Slyším divné zvuky. Starý dřevěný dům, ve kterém se kdysi stala hrozná vražda, vypráví děsivé příběhy. Posedlost démony, krev na zdech. Nářek a pláč, zvuky, ze kterých vám běhá mráz po zádech. Byl to hodný a svědomitý chlap, všichni se dodnes diví, jako mohl uříznout brokovnici a uprostřed noci vykonat své šílené dílo. Venku bliká lampa a já poslouchám death metal. Vše se mi spojilo v jedno. Zažívám další horor převedený v realitu.

THE GLORIOUS DEAD jsou americká death metalová kapela, která hraje podle pradávných postupů a pravidel. Letos přichází se svoji první dlouhohrající deskou, který je až po okraj narvaná tmou, špínou, prašivinou a smradem, který můžete cítit jen na místech, kde se staly nějaké zlé činy.

 

THE GLORIOUS DEAD nám připravili nechutný koktejl old school death metalu volně inspirovaného třeba takovými MORBID ANGEL, ENTOMBED, GRAVE, MASSACRE, BOLT THROWER, DEATH. Pánové se pohybují mezi starými hroby elegantně a se samozřejmostí. Do nečisté hry vás uvede a na poctivý smrtící masakr připraví už parádně vyvedený obal od Nate Burnse. Na hromadu vyskládané kostry jasně definují, co se bude na desce odehrávat. Ryzí, skvěle zahraný death metal, s parádním zvukem - Spenser Morris (mixing), Andrew D'Cagna (mastering). Kapela působí od začátku do konce jako posedlá démony. Album jsem poslouchal převážně v noci, za absolutní tmy. Vynikly tak nejlépe jednotlivé zákeřné nuance. Z "Into Lifeless Shrines" je cítit, že muzikanti nasávali základy death metalu v devadesátých letech. Je upřímnou výpovědí o starých časech, kdy se hrálo od srdce. Songy se sypou jako lavina z kostí, ale nezapomíná se ani na temnotu a chlad. Dostanete tak do rukou dílo, které si nejvíce užijí fanoušci klasické smrti do země. Cítím na jazyku pachuť krve a smrti. Démoni se probudili! Skvělá smrtící pocta stínům!


Asphyx says:

Sometimes around midnight, I wake up and I can't sleep. I hear strange sounds. The old wooden house, which once was a witness of a terrible murder, tells scary stories. Obsession with demons, blood on the walls. Wailing and crying, sounds that make you shiver. He was a good and conscientious man, everyone still wonders how he could take a shotgun and execute his crazy work in the middle of the night. The lamp is flashing outside and I'm listening to death metal. Everything came together in my head. I'm experiencing another horror movie turned into reality. 

THE GLORIOUS DEAD is an American death metal band that plays according to ancient methods and rules. This year, they come with its first full-length record, which is filled to the brim with darkness, dirt, dust and stench, which you can only feel in places where some bad deeds have happened.


THE GLORIOUS DEAD prepared a disgusting cocktail of old school death metal loosely inspired by such as MORBID ANGEL, ENTOMBED, GRAVE, MASSACRE, BOLT THROWER, DEATH. The gentlemen are moving between the old graves elegantly and with certainty. The excellent cover art made by Nate Burns will introduce you to an unclean game and prepare you for an honest deadly massacre. On the skeletons pile, they clearly define what will happen on the record. Pure, well-played death metal, with great sound - Spenser Morris (mixing), Andrew D'Cagna (mastering). The band acts like demon-possessed from start to finish. I listened to the album mostly at night, in complete darkness. Thus, the individual insidious nuances stood out the best. From "Into Lifeless Shrines" you can feel that the musicians were absorbing the basics of death metal in the nineties. It is an honest confession of the old days when it was played from the heart. The songs spill out like an avalanche of bones, but the darkness and coldness are not forgotten either. You will get a record that will be most enjoyed by fans of classic death. I can smell blood and death on my tongue. The demons have awakened! A great deadly tribute to the shadows!


Tracklist:
01. Solium Mortis (Intro)
02. Vitreous Hemmorhage
03. The Noise Of Gravediggers
04. Cranial Festering
05. Tenebris Arca
06. Putrefactive Adoration
07. Reunite In Grotesque
08. Celebrate The Corpse
09. Into Lifeless Shrines
10. Leave It With The Worms
11. The Ruin Of Flesh
12. Exordium Of Decay

band:
Tj Humlinski, Marty Rytkonen, Chris Boris, Chris Fulton

https://wearethegloriousdead.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/thegloriousdeadtc/
https://www.reverbnation.com/thegloriousdead
http://bindrunerecordings.com/
Share this games :

TWITTER