DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 1. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GOREPHILIA - In The Eye Of Nothing (2020)

Recenze/review - GOREPHILIA - In The Eye Of Nothing (2020)


GOREPHILIA - In The Eye Of Nothing
CD 2020, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo

for english please scroll down


Všichni mě varovali, ale přesto jsem tam šel. Podivné místo, o kterém kolují šílené zvěsti. Nasáklé temnotou. Vstoupil jsem do staré kobky a cítil se najednou sklíčený. Jakoby mě někdo obrátil naruby. Někde na tenké hranici mezi bděním a snem jsem se potácel jako opilý. Slyšel jsem hlasy, skřehotavé, plné bolesti. Obestřel mě smutek a zástupy nemrtvých mě zvaly na svoji stranu. Podlehl jsem a cestou do podzemí jsem na zdi uviděl do tmy žhnoucí nápis GOREPHILIA.


Finská death metalová kapela, kterou sleduji od jejich začátků. Při každém setkání mám pocit, že se bořím hluboko do smradlavých močálů. Čím víc se snažím dostat ven, tím víc jsem stahován dolů. Nebude to dlouho trvat a stanu se bělostnou mrtvolou. Poslouchám totiž novou desku "In The Eye Of Nothing". Stahuje mě do podsvětí. "In The Eye Of Nothing" je volným pokračováním předešlých nahrávek. Celá deska je zahalena do pevné pavučiny tajemna. Je shnilá, smradlavá, se spoustou zajímavých momentů. Nepřímo odkazuje na kapely jako IMMOLATION, INCANTATION, SADISTIC INTENT, MORBID ANGEL. Představte si staré katakomby, ve kterých bylo napácháno kdysi velké zlo. Dodnes jsou na stěnách vidět skvrny od krve. Nemrtví by mohli vyprávět. GOREPHILIA umí svojí hudbou navodit hodně podobnou atmosféru. Proplétám se mezi kostrami padlých mnichů. Zvuk je ostrý a průrazný, zároveň si ale zachovává plesnivý odér. Skladby mají zvláštní, nebál bych se napsat magické nálady. Ihned se mi jako nějaká droga usadily v krvi a k nahrávce jsem se musel neustále vracet. Poslouchali jsme ji spolu s nemrtvými, s duchy a démony. Na místech, která už nechcete nikdy navštívit. V kobkách bez světla, v podzemních chodbách bez konce. Finové přetavili zlo, temnotu a špínu v hudbu a vypálili ji na hudební nosič. Dávám razítko vysoké kvality a album doporučuji. Hudba je zde totiž jako prach, v který se všichni proměníme. Jako vyděšené tváře umrlců.  Démonická deska, která vás pohřbí zaživa! Inferno!


Asphyx says:

Everyone warned me, but I still went there. A strange place where crazy rumours are circulating. Soaked in the darkness. I entered the old dungeon and suddenly felt depressed. It was as if someone had turned me upside down. Somewhere on the thin line between waking and dreaming, I staggered drunk. I heard voices, creaking, full of pain. Sadness enveloped me, and crowds of the undead invited me to their side. I succumbed and on the way to underground I saw the glowing inscription GOREPHILIA glowing on the wall.

Finnish death metal band, which I have been watching since their beginnings. At every meeting, I feel like I'm sinking deep into the swamps. The more I try to get out, the more I'm pulled down. It won't be long and I'll become a white corpse. I'm listening to the new album "In The Eye Of Nothing". It draws me into the underworld.

"In The Eye Of Nothing" is a free continuation of previous recordings. The whole album is shrouded in a solid web of mystery. It's rotten, stinky, with lots of interesting moments. Indirectly refers to bands like IMMOLATION, INCANTATION, SADISTIC INTENT, MORBID ANGEL. Imagine the old catacombs in which a great evil was once done. To this day, blood stains can be seen on the walls. The undead could tell. GOREPHILIA can create a very similar atmosphere by their music. I weave between the skeletons of fallen monks. The sound is sharp and penetrating, but at the same time it retains a mouldy odour. The songs are weird, I wouldn't be afraid to write magical moods. They immediately settled in my blood like a drug and I had to keep coming back to the recording. We listened to it with the undead, with ghosts and demons. In places you never want to visit again. In dungeons without light, in underground corridors without end. The Finns turned evil, darkness and dirt into music and burned it on a musical medium. I give a high quality stamp and recommend the album. Music is like dust in which we all turn. Like the frightened faces of the dead. A demonic album that will bury you alive! Hell!


about GOREPHILIA on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLIST
1. Walls of Weeping Eyes (4:26)
2. Perpetual Procession (6:29)
3. Ouroboran Labyrinth (3:57)
4. Devotion Upon the Worm (6:42)
5. Consensus (1:29)
6. Simplicity of Decay (5:23)
7. Not for the Weak (5:38)
8. Death Dream (1:36)
9. Ark of the Undecipherable (7:15)

LINE-UP
Tami Luukkonen - Bass
Jukka Aho - Guitars/Vocals
Kauko Kuusisalo - Drums
Pauli Gurko - Guitars


Share this games :

TWITTER