DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 10. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - JOHANSSON & SPECKMANN - The Germs Of Circumstance (2020)

Recenze/review - JOHANSSON & SPECKMANN - The Germs Of Circumstance (2020)


JOHANSSON & SPECKMANN - The Germs Of Circumstance
CD 2020, Soulseller Records


for english please scroll down

Obchod s lidskými ostatky, kusy těl, uskladněných na černo ve sklepě. Otevři hrob a možná zjistíš, že tam je pohřbený úplně někdo jiný. Svět je čím dál tím šílenější, člověk musí zákonitě propadnout nekonečnému nihilismu. Škoda, že nás meteorologové nevarovali. Vichřice JOHANSSON & SPECKMANN opět prolétla naším městem a zůstala po nich jenom očišťující spoušť. Death metal, který nezná slitování. Prašivý jako stará dřevěná rakev.

Když se před lety spojil švédský riff mistr Rogga Johansson s Paulem Speckmannem z legendárních MASTER (plus bicí Brynjar Helgetun), těšil jsem se, co z nich vypadne za hudbu. Pánové mají death metal v krvi. Letos se s tím opět moc nepářou. Lámou kosti ještě větší silou než minule. Z desky je cítit zatuchlina, shnilá mrtvá těla a temnota. 

"The Germs Of Circumstance" je opravdu jako nějaká silná vichřice, která prolétne hřbitovem a nechá za sebou vyvrácené hroby. Zombie vylezou z děr a zase jednou nám ukážou, co znamená opravdová smrt. Ze skladeb cítím pradávný nihilismus, odhodlání, poctivé řemeslo. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti, ale jen valivý, devastující death metal staré školy. Novinka má v sobě potřebný feeling a drive. Je z ní cítit, že byla nahrána s nadšením a je naštvaná, jako dnešní svět. JOHANSSON & SPECKMANN vzali kus mokvajícího, chorobami nasáklého masa a omlátili mi jej o obličej. Poslouchat "The Germs Of Circumstance" je opravdu hodně podobné, jako strávit společný čas s vichřicí v katakombách. Kosti a lebky létají vzduchem, zombie se točí v kruhu. Odpadávají jim kusy těla a vy se s chutí přidáte. Tady se totiž hraje ryzí, poctivý smrtící kov, u kterého vám pukne lebka tlakem. Absolutní masakr, parádní zvuk i obal, totální inferno, šílenství smíchané s temnotou. V márnici se ztratila další těla. Kšefty se musí hýbat a prachy nesmrdí. Reálný death metal, který ve vás zanechá krvavě temný otisk!
Asphyx says:

Human remains trading, pieces of bodies stored illegally in the cellar. Open the grave and you may find that someone else is buried there. The world is getting more and more insane, one must naturally succumb to endless nihilism. Too bad the meteorologists didn't warn us. Hurricane JOHANSSON & SPECKMANN flew through our city again, leaving only a cleansing trigger. Death metal that have no mercy. Dusty like an old wooden casket.

When the Swedish riff master Rogga Johansson joined together with Paul Speckmann from the legendary MASTER (plus drums Brynjar Helgetun) years ago, I was looking forward to what kind of music would fall out of them. The gentlemen have death metal in their blood. They break bones with even more force than before. You can smell musty, rotten dead bodies and darkness on the album."The Germs Of Circumstance" is really like a strong storm that flies through the cemetery, leaving uprooted graves. Zombies come out of the holes and once again show us what real death means. I feel ancient nihilism, determination, honest craftsmanship from the songs. No compromises, no uselessness, but just rolling, devastating old school death metal. The novelty has the necessary feeling and drive. Possible to feels that it was recorded with enthusiasm. JOHANSSON & SPECKMANN took a piece of disease-soaked meat and beat it on my face. Listening to "The Germs Of Circumstance" is really a lot like spending time together with a storm in the catacombs. Bones and skulls fly through the air, zombies spin in a circle. They lose pieces of body and you will join with pleasure. This is where pure, honest death metal is played, and your skull bursting under the pressure. Absolute massacre, great sound and cover, total inferno, madness mixed with darkness. Other bodies were lost in the morgue. Businesses have to move and the money doesn't stink. Real death metal that leaves a blood-dark imprint in you!TRACKLIST
1. The Germs of Circumstance (3:11)
2. One World One Leader (3:07)
3. Take the Lions Share (2:58)
4. I Was Left to Stare (3:30)
5. Generations Antidote (3:01)
6. Confessions of A Vital Leader (3:47)
7. Provoke the Collective (3:29)
8. Devour Engage the Hour the Rage (3:12)

LINE-UP

Paul Speckmann - Vocals
Rogga Johansson - Guitars, Bass
Brynjar Helgetun - Drums


https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/the-germs-of-circumstance

https://www.facebook.com/Johansson-Speckmann-225899484206206

http://www.soulsellerrecords.com
https://www.facebook.com/SOULSELLERRECORDS
Share this games :

TWITTER