DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 13. listopadu 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GROTESQUE CEREMONIUM - Sanctum of Demoniac Deviance (2020)

Recenze/review - GROTESQUE CEREMONIUM - Sanctum of Demoniac Deviance (2020)


GROTESQUE CEREMONIUM - Sanctum of Demoniac Deviance
CD 2020, Neckbreaker Records

for english please scroll down

Věděl si, že máš v sobě něco zlého, shnilého. Kroutilo ti to vnitřnostmi, chtěl si tu věc vyříznout. Jenže to nešlo, byla už příliš rozšířená. Oheň v břiše, smutek a žal. Nekonečný strach ze smrti. Co bude, až přejdu na druhou stranu? Poznám konečně nicotu? Možná by to bylo lepší, než snášet bolest. Dívám se do zrcadla a proti mě stojí cizí člověk. Strhaná tvář, oči plné strachu. Tak takhle vypadá prokletý člověk? Umíráš a znovu se rodíš a jedinými jistotami je tma a hudba. 

Turečtí death metalisté GROTESQUE CEREMONIUM jsou zde se svým druhým dlouhohrajícím albem, aby vás také prokleli. Jejich hudba musela být tvořena v těch nejhlubších katakombách. Smrdí sírou, je shnilá, mokvá jako zanícená rána. Určitě znáte ten pocit, když vám někdo vyřízne ošklivý vřed z těla. "Sanctum of Demoniac Deviance" na mě působí stejně. 

 

"Sanctum of Demoniac Deviance" je hudbou ze starých márnic. Pravý nefalšovaný death metal ve stylu IMMOLATION, INCANTATION, GRAVE MIASMA, DISMA, FUNEBRARUM, VITAL REMAINS, DEICIDE, DEAD CONGREGATION, zní přesvědčivě a uvěřitelně. Skladby vás rozdrtí velkou silou, oceňuji feeling a drive, které jsou slyšet z každého tónu. Líbí se mi, jakým způsobem kapela přistupuje ke smrtícímu kovu. Vnitřnostmi mi opět kroutí divný vetřelec. Bolest chodí ve vlnách, s každým dalším riffem se zarývá víc a víc do mého břicha. Se skvělým masakrujícím zvukem, se zajímavým ďábelským obalem. Začíná nový song a já doslova cítím, jak mi ostrý nůž kroutí se střevy. Podobné desky bývají spíše obřadem, než jen obyčejným setkáním. Černou mší, vyvoláváním zlých duchů. Nemrtví dávno nespí, naklánějí hlavu a poslouchají "Sanctum of Demoniac Deviance". Album je určené pro všechny prokleté duše, které věří a přísahají na pravý, nefalšovaný a temný death metal. GROTESQUE CEREMONIUM nahráli opus plný bolesti, tmy a strachu. Smrtící symfonie, která vás navěky prokleje! Vynikající záležitost pro všechny démony. 


Asphyx says:

You knew you had something bad inside of you, something rotten. It shook your guts, you wanted to cut the thing out. But it didn't work, it was too widespread. Fire in the abdomen, sadness and grief. Endless fear of death. What will happen when I move to the other side? Do I finally know anything? Maybe it would be better than enduring the pain. I look in the mirror and a stranger stands front of me. A torn face, eyes full of fear. Is that what a cursed man looks like? You die and you are born again, and the only certainty is darkness and music. 

Turkish death metallers GROTESQUE CEREMONIUM are here with their second full-length album to curse you as well. Their music had to be composed in the deepest catacombs. It stinks of sulfur, it is rotten, wet like an inflamed wound. Surely you know the feeling when someone cuts out a nasty ulcer from your body. "Sanctum of Demoniac Deviance" seems to be same."Sanctum of Demoniac Deviance" is music from the old morgue. Genuine death metal in the style of IMMOLATION, INCANTATION, GRAVE MIASMA, DISMA, FUNEBRARUM, VITAL REMAINS, DEICIDE, DEAD CONGREGATION, sounds convincing and believable. The songs will crush you with great force, I appreciate the feeling and drive that are heard from every tone. I like the way the band approaches death metal. A strange intruder is twisting my guts again. The pain goes in waves, with each new riff digging more and more into my stomach. With a great massacre sound, with an interesting devilish cover. A new song begins and I literally feel my sharp knife twirl in my gut. Similar records are more of a ceremony than just an ordinary meeting. Black Mass, evoking evil spirits. The undead have not slept for a long time, tilted their heads and listened to the "Sanctum of Demoniac Deviance". The album is intended for all cursed souls who believe and swear by real, unadulterated and dark death metal. GROTESQUE CEREMONIUM recorded an opus full of pain, darkness and fear. A deadly symphony that will curse you forever! Great matter for all demons.


Tracklist:
01. Entering The Atavistic Caves Of Lunacy (Intro)
02. Incinerated Flesh Of Gods
03. Salvation In Damnation
04. Diabolical Portraits Of Misery
05. Venomous Chalice Of Apophis
06. Infinite Dismemberment Of Angelic Solemnity
07. Disembodied Shadows Upon The Heavenly
08. Perished Believers In Eternal Flames Of Hell
09. Infernal Blood Of Unholy Lord
10. Profound Parallels To Succubus
11. Before The Creation Of Time (Unleashed Cover)
12. Into Infinite Obscurity (Outro)


band:
Live : Batu Çetin - Guitar/Vocals
Okan Özden - Bass
Kerem Kaan - Drums


https://grotesqueceremonium.bandcamp.com/album/grotesque-ceremonium-sanctum-of-demoniac-deviance
https://www.facebook.com/grotesqueceremonium/

https://www.instagram.com/grotesque_ceremonium/
https://neckbreakerrecords.bigcartel.com/
Share this games :

TWITTER