DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 17. listopadu 2020

Recenze/review - KORPSESOTURI - Korpskrist (2020)


KORPSESOTURI - Korpskrist
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Pršelo již mnoho dní a staří lidé říkali, že se na nás zlobí nebe. Obloha byla temná a blesky už spálily několik domů. Městem obcházel strach a to jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Připomínalo to apokalypsu. Uprostřed noci se začal ozývat ulicemi děsivý křik. Voda si našla cestu silou a vzala s sebou hroby ze starého pohřebiště. Ještě nerozložené mrtvoly se shnilými kusy masa na kostech. Rozšklebené tváře, atmosféra beznaděje a neskutečný puch.

To jsou atributy nejen našeho šíleného zážitku, ale i nové, v pořadí druhé dlouhohrající desky finských death metalistů KORPSESOTURI. Ti k nám přišli ze záhrobí, aby přinesli zprávu o onom světě. Nálada celé nahrávky je zahalena do nepropustné mlhy. Cítím ve vzduchu krev!

 

"Korpskrist" je surovým, syrovým a špinavým albem ve stylu GRAVE, UNDERGANG, švédských CREMATORY, ale i třeba INCANTATION, ROTTREVORE, CANNIBAL CORPSE. Songy jsou velmi propracované, mají v sobě pradávnou jiskru, kterou mívaly kapely v devadesátých letech. Kosti jsou lámány s nadšením a elegancí, nemrtví se usmívají a já si užívám chorobnou atmosféru celého alba. Poslech opravdu nejvíc připomíná návštěvu starého pohřebiště, na které už skoro všichni zapomněli. Uprostřed noci, v zimě a se strachem někde uvnitř břicha, se procházíte mezi nakloněnými náhrobky a nasáváte pach smrti. KORPSESOTURI mezi nás hodili mršinu od krve, s rozdrcenými kostmi. Její pohled žaluje a vy si můžete vychutnat parádní zvuk (Zack Ohren, Jani Elokoski), nápady, podívat se na nádherný obal (Azoth Artwork). "Korpskrist" působí jako starodávný pohřeb do země, u kterého musely být zachovány prastaré rituály. Zlí duchové se procházejí vždy kolem, jsem nucen neustále přidávat hlasitost. Finové mě rozsekali, rozervali na kusy, zničili a já vám mohu novou desku jen doporučit. Prašivý death metal, který vás spálí na popel! Masakr!


Asphyx says:

It had been raining for many days, and the old people had said that heaven was angry with us. The sky was dark and lightning had already burned several houses. Fear circled the city and we didn't know what was waiting for us. It resembled an apocalypse. In the middle of the night, a terrifying scream echoed through the streets. The water found its way by force and took the graves from the old burial ground. Still undecomposed corpses with rotten pieces of flesh on the bones. Grinning faces, an atmosphere of hopelessness and an unbelievable stench. 

These are the attributes not only of our crazy experience, but also of the new, second full-length album of Finnish death metallers KORPSESOTURI. They came to us from the grave to bring the news of the afterlife. The mood of the whole recording is shrouded in an impenetrable fog. I can feel blood in the air!


"Korpskrist" is a raw and dirty album in the style of GRAVE, UNDERGANG, Swedish CREMATORY, but also INCANTATION, ROTTREVORE, CANNIBAL CORPSE. The songs are very sophisticated, they have the ancient spark that bands used to have in the nineties. The bones are broken with enthusiasm and elegance, the undead smile and I enjoy the sick atmosphere of the whole album. Listening is most reminiscent of a visit to an old burial ground, which almost everyone has forgotten. In the middle of the night, in the winter and with fear somewhere inside the abdomen, you walk among the sloping tombstones and absorb the smell of death. KORPSESOTURI threw a carcass of blood between us, crushed bones. Her gaze sues and you can enjoy a great sound (Zack Ohren, Jani Elokoski), ideas, look at the beautiful cover (Azoth Artwork). The "Korpskrist" acts as an ancient burial in the land, where ancient rituals had to be preserved. Evil spirits are always walking around, I'm forced to keep adding volume. The Finns chopped me up, tore me to pieces, destroyed me, and I can only recommend you. Dusty death metal that will burn you to ashes! Massacre!


Tracklist:
01. Fatus
02. Pedon Sielu Sisältäsi
03. Ihmisyyden Rippeet
04. Himo Veren, Kuoleman
05. Saappaat Puolillaan Verta
06. Infernon Lahja
07. Kadotuksen Kiihkeä Voima
08. Helvetin Vanha Kiulu
09. Korpskrist
10. Kutsu Varjojen

band:
Juha Ahlfors, bass/growl
Sami Väkkärä, drums/backup growl
Jani Elokoskil, guitar

https://xtreemmusic.bandcamp.com/album/korpskrist

https://www.facebook.com/korpsesoturi/
https://korpsesoturi.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/korpsesoturi_official/
https://open.spotify.com/artist/4a7K9VpFz6SjU9mupPkPew
https://www.youtube.com/channel/UC_HJvy14qB9M3CXR-gNw3cw

http://shop.xtreemmusic.com/english.main.index.php
Share this games :

TWITTER