DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 27. listopadu 2020

Recenze/review - LUNA IN SANGUINEM - Global Bloodbath (2020)


LUNA IN SANGUINEM - Global Bloodbath
EP 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Zdál se mi nedávno děsivý sen. Stál jsem uprostřed zuřivého davu, který za něco bojoval. Smysl jsem nechápal, ale fascinovala mě nenávist, která se vznášela kolem mě. Skandování, nevím, kdo první vytáhl nůž. Rabování, znásilnění, několik lidí bylo ušlapáno. Mladí, kteří zatím žili jen virtuálně, poprvé ucítili pravý pach krve. Všechno to připomínalo apokalypsu jako ze starých sci-fi knížek. Probudil jsem se a došlo mi, že je to vlastně pravda. Svět kolem hoří a nám to ještě nedochází.

Dostala se mi do rukou prvotina amerických death thrasherů LUNA IN SANGUINEM. Pustil jsem si první song a znovu byl uprostřed zuřícího davu. Atmosféra desky je totiž velmi podobná. Klasické, syrové a surové postupy, nálada plná násilí a krve. Jakoby se právě probudila dosud neznámá bestie a roztrhala mě na kusy. 

 

"Global Bloodbath" se pro mě stalo na delší dobu průvodcem při mých toulkách městem. Byl jsem překvapený nebo jsem to možná dávno tušil, kolik lidí má v sobě zlost. Nenávistné pohledy, neklid, nespokojenost, frustrace. Stačí rozbuška a dav zase vyjde do ulic. Tohle je reálný, perfektně zahraný death a thrash metal starého střihu. Bez příkras, zbytečností. Popraskají vám u něj všechny kosti v těle, vezmete do rukou kovovou tyč a půjdete do opuštěného domu rozmlátit zeď. Líbí se mi tlak a  energie, které z desky cítím. Rád se dívám i na obal. Hraje se zde hezky postaru, stylem, jako třeba takoví OBITUARY, ASPHYX, AUTOPSY, SLAYER. "Global Bloodbath" ale není jenom dobrým řemeslem, má v sobě navíc takové to poctivé, temné chvění, které kdysi kapely mívaly. Já zkrátka LUNA IN SANGUINEM jejich hudbu opravdu věřím. Dodává mi energii, drásá mě a pálí, žhne a je pro mě záležitostí, ke které se velmi rád vracím. Svět se kolem možná zbláznil, ale tady je vše v nejlepším pořádku. Jsem rád, že ještě pořád existují podobné kapely, které umí zahrát ostře, surově a dokáží mě svojí hudbou přikovat na zeď. Album je jako třaskavá směs, připravená k odpálení. Death thrash metal, který vám vyrve srdce z těla! Skvěle!


Asphyx says:

I had a scary dream lately. I stood in the middle of a furious crowd fighting for something. I didn't understand the meaning, but I was fascinated by the hatred that hovered around me. Chanting, I don't know who pulled the knife first. Robbery, rape, several people were trampled on. For the first time, young people who had only lived virtually felt the true smell of blood. It all resembled an apocalypse like old sci-fi books. I woke up and realized it was true. The world around is burning and we still don't get it. 

I got my hands on the first American death thrasher LUNA IN SANGUIN. I played the first song and was in the middle of a raging crowd again. The atmosphere of the album is very similar. Classic, raw and raw procedures, a mood full of violence and blood. It was as if a hitherto unknown beast had just awakened and torn me to pieces.


"Global Bloodbath" became a guide for me for a long time during my wanderings through the city. I was surprised, or maybe I had a long time ago, how many people have anger in them. Hateful looks, restlessness, dissatisfaction, frustration. Just a detonator and the crowd goes out into the streets again. This is real, perfectly played death and thrash metal of old style. No embellishments, uselessness. All the bones in your body will crack, you will take a metal rod in your hands and you will go to the abandoned house to smash the wall. I like the pressure and energy I feel from the board. I also like to look at the cover. It is played here with a nice old-fashioned style, such as OBITUARY, ASPHYX, AUTOPSY, SLAYER. But "Global Bloodbath" is not only a good craft, it also has the honest, dark tremors that bands used to have. In short, I really believe their music with LUNA IN SANGUIN. It gives me energy, it irritates and burns me, it burns and it is a matter for me that I am very happy to return to. The world may have gone crazy, but everything is fine here. I'm glad that there are still similar bands that can play sharply, raw and can pin me to the wall with their music. The album is like an explosive mix, ready to be fired. Death thrash metal that will rip your heart out of your body! Great!Tracklist
1. Hunter Killer
2. Killed by the Dead Hand
3. Perfect Neighbor
4. Angel Wings
5. Far from the Light

band:
Mike Eisenhauer - Guitar & Vocals.
Patt Maxwell - Drums & Vocals.
Rod Valdez - Bass Guitar.
Skip McGullam - Lead Vocals

Share this games :

TWITTER