DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 15. prosince 2020

Recenze/review - ARCHAIC THORN - Eradication (2020)


ARCHAIC THORN - Eradication
Vinyl & Digital 2020, Cassette, IInto Endless Chaos Records

for english please scroll down

Nejdřív jsem si myslel, že je to napínavá hra. Mám rád tajemno, s chutí naslouchám stínům. Jenže mě připoutali k obětnímu kůlu. Uprostřed noci, v lese nad městem. Říká se, že zde bývalo popraviště. Odříkávají dlouhé modlitby a svíce jsou rozmístěny v pentagramu. Někdo mi vyřízl do zad symbol smrti. Okultní seance, již dávno tuším, že zemřu. Srdce vyříznuté přímo z těla, snědené všemi příchozími. Zítra ráno, až naleznou moji mrtvolu, budou mluvit o zvrácených rituálech.

Při poslechu nové desky německých death metalistů ARCHAIC THORN si připadám jako na podobné seanci. Album je zahaleno černými pavučinami, je chladné a tepající, jako tělo oběti právě odcházející na druhou stranu. Do říše mrtvých.


ARCHAIC THORN jsou jako nějací staří zaříkávači, našeptávači. Skladby jsou nasáklé jedem, mají až magickou atmosféru. Kapele se povedlo perfektně znázornit nálady pradávných rituálů. Inspirováni tvorbou třeba takových POSSESSED, VENOM, VITAL REMAINS, ACHERON, NECROPHAGIA, nověji pak NECROS CHRISTOS, GRAVE MIASMA, DEAD CONGREGATION, vás vezmou němečtí rouhači na dlouhý výlet do podzemí. Ze zdí stéká špinavá voda smíchaná s krví. Z chodeb se ozývá nářek těch, kteří se protivili psaným i nepsaným zákonům. Uvidíte zohavená těla, užijete si prašivý zvuk, spoustu skvěle podaných motivů, budete převezeni přes řeku Styx. Prokletí a navěky zavržení budete po poslechu "Eradication" trávit svůj čas už jenom v temnotě. Nad městem se převalují černé mraky, hlavní kněz pozvedá svůj obětní nůž a zaráží jej s úsměvem přímo do břicha mladé dívky. Další tělo, další rituál, další smrt. Vyděšené oči, ARCHAIC THORN nahráli vynikající okultní death metalové dílo. Smrt je při poslechu velmi blízko. Jako bych se procházel černou mlhou. Album s podmanivě tajemnou a magickou okultní náladou!Asphyx says:

At first, I thought it was a thrilling game. I like mystery, I listen to the shadows with gusto. But they tied me to the sacrifice stake. In the middle of the night, in the woods above the city. It is said that there used to be an execution site here. They say long prayers and the candles are arranged in a pentagram. Someone cut a symbol of death in my back. The occult session, I suspect I'm going to die a long time ago. Heart cut directly from the body, eaten by all comers. Tomorrow morning, when they find my corpse, they will talk about perverted rituals.

Listening to the new album of German death medalists ARCHAIC THORN, I feel like I'm having a similar session. The album is shrouded in black cobwebs, it is cold and throbbing, like the body of a victim just leaving. To the realm of the dead.


ARCHAIC THORN is like some old incantators, whisperers. The songs are soaked in poison, they have a magical atmosphere. The band managed to perfectly depict the moods of ancient rituals. Inspired by the creation of such POSSESSED, VENOM, VITAL REMAINS, ACHERON, NECROPHAGIA, more recently NECROS CHRISTOS, GRAVE MIASMA, DEAD CONGREGATION, German blasphemers will take you on a long trip underground. Dirty water mixed with blood flows down the walls. From the corridors come the cries of those who opposed written and unwritten laws. You will see mutilated bodies, enjoy a dusty sound, lots of well-presented motifs, you will be transported across the river Styx. Cursed and forever condemned, you will spend your time only in the dark after listening to "Eradication". Black clouds roll over the city, and the high priest raises his sacrificial knife and strikes it with a smile directly into the young girl's belly. Another body, another ritual, another death. Frightened eyes, ARCHAIC THORN recorded an excellent occult death metalwork. Death is very close when listening. It's like walking through a black mist. An album with a captivatingly mysterious and magical occult mood!

about ARCHAIC THORN on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLIST
1. Into Endless Black Sky (6:09)
2. Thoughtless Eradication (5:47)
3. Cleansing Fire (3:25)
4. Regression (6:32)
5. Deathmarch (6:57)
6. Extraterrestrial Blood (5:55)
7. Impure Desolation (8:23)

LINE-UP
C.L. - Guitar
T.R. - Drums
M.F. - Bass & Chants

Share this games :

TWITTER