DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 11. prosince 2020

Home » , , , , , , , » Recenze/review - SCOUR - Black (2020)

Recenze/review - SCOUR - Black (2020)


SCOUR - Black
EP 2020, Nuclear Blast

for english please scroll down

Také máte plné zuby všech těch přeslazených metalových kapel všude kolem? Štvou vás lesklé časopisy, se stále stejnými jmény? Chce se vám zvracet, když slyšíte a vidíte smečky, které více než na hudbu dbají na to, jak vypadají? Image je nanic, poslouchejte black metal! A teď nemyslím různé pozéry, kterých je také spousta, ale poctivý shnilý sound. Měl bych pro vás jeden tip - americké SCOUR.

Pokud jste se o black metal začali zajímat někdy v devadesátých letech, kdy světu vládly kapely jako MAYHEM, BURZUM, DARKTHRONE, GORGOROTH, 1349, MARDUK, mohli byste být spokojeni i s novým EP s jednoduchým a vše vystihujícím názvem "Black". Kapela navíc do své hudby propašovala i thrashové a grindové prvky. Výsledek je doslova zničující. Deska zní hodně undergroundově.


Nebudeme si nic nalhávat, temnotu zase tolik kapel znázornit neumí. SCOUR patří mezi vyvolené. Skladby jsou perfektně napsány, talent je zde cítit v každém tónu. A Philip H. Anselmo? Jako vždy vynikající. Tohle není žádná napomádovaná hudba současných mnohých black metalistů, žádné koketování s post rockem, heavy metalem a podobné slepé uličky, ale čirá nenávist. Najednou jsem na hřbitově a desku si neskutečně užívám. Pro mě osobně po letech zase black metal, který mě baví poslouchat. Špinavý a ošklivý, v určitých momentech až primitivní, ale zároveň pestrý a zajímavý. SCOUR se sice inspirují v Norsku, ale přidávají velký kus sebe samého. Navíc umí napsat motivy, které se mi zadírají přímo pod kůži. "Black" je jako samotná Smrt. Tajemná, zlá, ošklivá, temná a neuchopitelná. Jakoby právě někdo vyhrabal ze země vaši mrtvolu. Už trošku nahnilou, smradlavou a naštvanou, že ji nenecháte v klidu přejít na druhou stranu. Na onen svět. Vynikající black metal s thrashovými a grindovými ozvěnami! Masakr v márnici!


Asphyx says:

Are you also upset about all of those sweetened metal bands all around? Are you annoyed by glossy magazines, still promoting the same names? Do you want to vomit when you hear and see bands that pay more attention to how they look like than to music? Image is useless, listen to black metal! And now I don't mean another posers, of which there are also a lot, but an honest rotten sound. I have one tip for you - American SCOUR

If you became interested in black metal sometime in the 1990s, when bands like MAYHEM, BURZUM, DARKTHRONE, GORGOROTH, 1349, MARDUK ruled the world, you could be satisfied with the new EP with a simple and all-encompassing name "Black". On top, the band smuggled thrash and grind elements into their music. The result is literally devastating. The record sounds very underground.


We will not lie to each other, so many bands can't depict the darkness. SCOUR is one of the chosen ones. The songs are perfectly written, the talent is felt in every tone. And Philip H. Anselmo? As always excellent. This is no contradictory music by many black metallers today, no flirting with post rock, heavy metal and similar dead ends, but pure hatred. Suddenly I'm in the cemetery and I'm really enjoying the album. For me personally, after years, again black metal, which I enjoy listening to. Dirty and ugly, at some point even primitive, but at the same time colorful and interesting. SCOUR is inspired in Norway, but they add a lot of themselves. In addition, They can write motifs that look right under my skin. "Black" is like Death itself. Mysterious, evil, ugly, dark and elusive. It's like someone just dug your corpse out of the ground. It's a little rotten, smelly and angry that you won't let her go to the other side in peace. To the other world. Excellent black metal with thrash and grind echoes! Morgue massacre!


about SCOUR on DEADLY STORM ZINE:

Share this games :

TWITTER