DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 9. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SOULSKINNER - Seven Bowls of Wrath (2020)

Recenze/review - SOULSKINNER - Seven Bowls of Wrath (2020)


SOULSKINNER - Seven Bowls of Wrath
CD 2020, Xtreem Music

for english please scroll down

Umíráme a znovu se rodíme. Jsme jen zrnkem písku ve vesmíru a někdy nám chybí pokora. Zrovna teď mi připadá, že jsem v jakémsi mezičase. Stojím v obrovském chrámu, někde v podzemí a našlapuji tiše. Nechci narušit temnou a chladnou atmosféru. Nechci ještě odejít na druhou stranu. Stejně jako každý jsem provedl za svůj život spoustu špatných věcí, ale způsobil i mnoho úsměvů. Přiznám se, že poslední soud jsem si představoval trošku jinak. Vše je ohlodané na kost a tak pomíjivé. Můj život je najednou jen krátkým filmem, který nikoho nezajímá. Jsou ale věci, na které jsem nesmírně hrdý. Hudba, Bože i Satane, ta mě provázela pořád.

Třeba teď, když už vím, že brzy bude konec, poslouchám novou desku řeckých death metalistů SOULSKINNER. Kapelu znám již dlouho a nikdy mě nezklamala. Je dobré mít určité jistoty, záchytné body, na které je spolehnutí. Novinka "Seven Bowls of Wrath" na mě působí jako loučení se světem živých a pozvánka na onen svět. Je testamentem pravého a ryzího death metalu. 


SOULSKINNER jsou mými průvodci v podzemí a musím rovnou napsat, že jejich muzika je přesně podle mého gusta. Potkávají se v ní vlivy ASPHYX, BOLT THROWER, GOREFEST, CARCASS, AUTOPSY a dalších. Řekové na to jdou ale přeci jen trošku jinak. Dokázali předložit nejen ostré a destruktivní skladby, ale nebojí se výletů až někam k doom a black metalu. Songy v sobě mají velký kus melancholie, jsou zahaleny do mlhy, která je upletená z černých myšlenek. Mám pocit, že mě něco hlodá uvnitř. Přímo v břiše. Nějaká choroba, nemoc, nevím, ale spustí se to pokaždé, když poslouchám "Seven Bowls of Wrath". Kapela do mě otiskla své černé nálady, zavřela za mnou dveře do pekla a spolu se teď procházíme mezi stíny. Líbí se mi obal od Juanjo Castellana, který je doslova uhrančivý i mrazivý zvuk a produkce (Bill Zobolas - Recording, Mixing, Achilleas Kalantzis - Mastering). Toulám se rád a často nekonečnými chodbami hluboko pod zemí. S chutí objevuji další zkaženou, plesnivou a záhadnou hudbu. SOULSKINNER letos vydali desku, která je oparem nad čerstvě exhumovaným hrobem, vzpomínkou na bolest. Má v sobě doslova magickou přitažlivost. Mysteriózní death metal s ledem v srdci! Vynikající!


Asphyx says:

We die and we are born again. We are just a grain of sand in space and sometimes we have a lack of humility. Right now, it seems to me that I'm in a kind of time. I am standing in a huge temple, somewhere underground, treading quietly. I don't want to disturb the dark and cold atmosphere. I don't want to go to the other side yet. Like everyone, I've done a lot of bad things in my life, but I've caused also a lot of smiles. I admit that I imagined the Last Judgment a little differently. Everything is gnawed to the bone and so fleeting. My life is suddenly just a short film that nobody cares about. But there are things I am extremely proud of. Music, God and Satan, always accompanied me. 

For example, now I know it will be over soon, I'm listening to a new album by Greek death metallers SOULSKINNER. I've known the band for a long time and they never let me down. It is good to have certain certainties, clues you can rely on. The new album "Seven Bowls of Wrath" seems to me like a farewell to the world of the living and an invitation to the afterlife. It is a testament to real and pure death metal.


SOULSKINNER are my guides in the underground and I have to write straight away that their music is exactly to my taste. The influences of ASPHYX, BOLT THROWER, GOREFEST, CARCASS, AUTOPSY and others meet here. But the Greeks do it a little differently. They were able to present not only sharp and destructive songs, but they are not afraid of trips to doom and black metal. The songs have a great deal of melancholy in them, they are shrouded in a mist that is knitted from black thoughts. I feel like something is gnawing inside me. Right in the abdomen. Probabaly some disease, I don't know, but it starts every time I listen to "Seven Bowls of Wrath". The band imprinted their black moods on me, closed the door to hell behind me, and now we walk among the shadows together. I like the cover by Juanjo Castellan, which is literally enchanting and chilling sound and production (Bill Zobolas - Recording, Mixing, Achilleas Kalantzis - Mastering). I wander like and often through endless corridors deep underground. I like to discover other spoiled, mouldy and mysterious music. This year, SOULSKINNER released an album that is a haze over a freshly exhumed grave, a memory of pain. It literally has a magical appeal. Mysterious death metal with ice in the heart! Excellent!about SOULSKINNER on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
"Tetraktys"
"Night"
"The Principles Of Truth" 
"Eternal"
"Regeneration Of The Soul"
"Primitive Light"
"Seven Bowls Of Wrath"
"Angel Of Darkness"
"The Destroyer Of Worlds"
"The Death Seal"

band:
MARIOS- Vocals
BILL-Guitars, Bass
SPIROS-Guitars
KOSTAS-Drums

Share this games :

TWITTER