Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VENOMOUS BREATH - Svb Vmbra Occvltorvm (2020)

Recenze/review - VENOMOUS BREATH - Svb Vmbra Occvltorvm (2020)


VENOMOUS BREATH - Svb Vmbra Occvltorvm
CD 2020, Resistência Underground Distro & Prod.

for english please scroll down

Vysoko v horách je jedno staré pohřebiště. Po stromech jsou rozvěšeny prašivé kosti. Na stěnách hrobek někdo nakreslil symboly démonů. Cítíte, že zde musely probíhat pradávné rituály pro vyvolání smrti. Slyšíte křik obětí, nářek těch, kteří půjdou další na řadu. Spousta bolesti, zvyky předávané z generace na generaci. Temné stíny, duše zemřelých, zaříkávání, oheň s strach. Pravdu se již nikdo nedoví, ale cítíte, že do místa je otištěno absolutní zlo.

S novou deskou brazilských VENOMOUS BREATH je to hodně podobné. Také z ní slyším prastaré rituály pro vyvolávání temných sil. Špinavý, plesnivý zvuk, temná a ošklivá atmosféra, vypadá to, že jsem znovu na okultní seanci. Metal, u kterého vám pukne lebka tlakem. 


Kapela si mě poprvé získala na koncertě u nás v mém městě v Čechách. Již po několika prvních tónech jsem věděl, že se jedná o death metal, který koluje i v mých žilách. Ostré riffy, chorobný vokál, vše dohromady za mnou zavřelo dveře do katakomb. VENOMOUS BREATH hrají death metal, který je starý, prašivý a černý jako ruka spálené mrtvoly. Volně inspirováni POSSESSED, MASTER, SANCTIFIER, VITAL REMAINS, ACHERON a dalšími, kteří pochopili o čem je zlo a temnota, předkládají materiál, který má v sobě potřebnou jiskru, sílu a energii. "Svb Vmbra Occvltorvm" je pro mě deskou, která si mě podmanila, při poslechu jsem se cítil jako prokletý, navěky uvržený do totální tmy. Byl jsem najednou vysoko v horách, na zmiňovaném pohřebišti a uprostřed noci rozmlouval s nemrtvými. Album se povedlo po všech stránkách, navíc se opravdu velmi dobře poslouchá. Je otiskem starých poctivých death metalových časů, pravým a ryzím rituálem. Bez příkaz, osekána až na dřeň, do morku kostí, taková je nová deska. Na obličej vám nakreslí krví symbol smrti. Ze skladeb je slyšet absolutní oddanost temnotě. Vynikající nahrávka, u které budete obětováni zlu. VENOMOUS BREATH jsou jako démoni, kteří vás roztrhají na kusy! Death metalový rituál!


Asphyx says:

High in the mountains is an old burial ground. Dusty bones are hung on the trees. Someone drew demon symbols on the walls of the tombs. You feel that ancient death rituals must have taken place here. You hear the cries of the victims, the cries of those who come next. Lots of pain, habits passed down from generation to generation. Dark shadows, souls of the dead, incantations, fire with fear. No one will know the truth anymore, but you feel that absolute evil is imprinted on the site. 

It's very similar to the new record of Brazilian VENOMOUS BREATH. I also hear ancient rituals for evoking dark forces from her. The dirty, mouldy sound, dark and ugly atmosphere, it looks like I'm at an occult session again. Metal that makes your skull burst with pressure.


The band won me over for the first time at a concert here in my city in the Czech Republic. Even after the first few tones, I knew that it was death metal that circulated in my veins. Sharp riffs, sick vocals, all behind me closed the door to the catacombs behind me. VENOMOUS BREATH play death metal that is as old, dusty and black as a hand-burned corpse. Freely inspired by POSSESSED, MASTER, SANCTIFIER, VITAL REMAINS, ACHERON and others who have understood what evil and darkness are all about, they present a material that has the necessary spark, strength and energy. "Svb Vmbra Occvltorvm" is for me a record that conquered me, when listening I felt like a curse, forever thrown into total darkness. I was suddenly high in the mountains, in the cemetery mentioned, and talking to the undead in the middle of the night. The album was successful in all aspects, and it really listens very well. It is an imprint of old honest death metal times, a real and genuine ritual. Without a command, cut to the marrow, to the marrow of the bones, such as the new board. He will draw a symbol of death on his face with blood. Absolute devotion to darkness can be heard from the songs. An excellent recording in which you will be sacrificed to evil. VENOMOUS BREATH are like demons tearing you to pieces! Death metal ritual!


about VENOMOUS BREATH on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
CD 01:01. Arrival of the Cenobites (Intro)
02. The Beauty of Suffering
03. Under the Sign of the Whip
04. The Tomb
05. Sodom Flames
06. Carnage Within the Walls
07. Nefarious Thoughts
08. Ashes to Ashes (Shit to Shit)
09. From the Pain to the Unknown
10. Svb Vmbra Occvltorvm

band:
-Thiago Macêdo: Vocals
- Jairo Tellys: Electric Guitar
- André Brito: Electric Guitar
- Jaime Guimarães: Drums


0
Share this games :

TWITTER