DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 19. března 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CREEPING FEAR - Hategod Triumph (2021)

Recenze/review - CREEPING FEAR - Hategod Triumph (2021)


CREEPING FEAR - Hategod Triumph
CD 2021, Dolorem Records

for english please scroll down

Všichni, ať si to přiznáváme nebo ne, toužíme po krvi a temnotě. Máme v sobě zakódováno, že hledáme tmu a fascinuje nás smrt. Existují na světě kapely, které vás dokáží převést přes řeku Styx do Hádovy říše. Francouzští CREEPING FEAR patří mezi vyvolené. Jejich absolutně devastující death metal staré školy je zárukou kvality. Vydejte se se mnou na dlouhý výlet bez konce. Do francouzského podzemí. Garantuji vám, že nouzi o morbidní zážitky mít rozhodně nebudete.

Poprvé jsem se s kapelou setkal u jejich předchozího alba "Onward to Apocalypse" (2017). Již tenkrát mi byli dobrými průvodci podsvětím. Jejich hutný, masivní smrtící kov, je nabroušený jako skalpel z velmi dobré oceli. 

 

Mám rád francouzskou scénu. Již mnoho let z ní vycházejí samé skvělé kapely. CREEPING FEAR patří mezi ty, kteří bezezbytku uctívají americkou death metalovou školu (IMMOLATION, ANGELCORPSE, HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, DEICIDE, DIABOLIC). Při poslechu vaši tvář ožehnou pekelné plameny, které budou doslova sálat z přehrávače. Smrt podobným způsobem si nechám vždy líbit. Album je propracované, zvuk je náležitě ošetřen, vše bolí a zasahuje ty nejcitlivější místa. "Hategod Triumph" ale není jen velmi dobře zvládnutým řemeslem. Má v sobě navíc všechny potřebné ingredience k tomu, aby vás zcela pohltilo. Stojím u řeky Styx a čekám na převozníka. Vkládám do jeho ruky minci, ale odmítá. Požaduje jako platbu novou desku CREEPING FEAR. Nedivím se mu, mě se také líbí masivní devastující riffy, chorobný vokál a bicí, které se vám zabodnou do hlavy jako rezavý hřeb. Mám při poslechu pocit, že hniju za živa, že se rozpadám na kusy prašivého masa. Novinka má v sobě feelling, drive, naštvanost a obrovskou porci temnoty a chladu. Vypálí vám cejch do kůže, zničí vás a ještě tomu budete rádi. Francouzům se povedlo nahrát desku, u které potkáte opravdovou Smrt! Stačí jen přijmout pozvání. Vynikající černý démonický death metal s devastujícím účinkem!


Asphyx says:

Everyone, whether we admit it or not, longs for blood and darkness. We are encoded in ourselves that we are looking for darkness and we are fascinated by death. There are bands in the world that can take you across the Styx River to the Serpent Realm. The French CREEPING FEAR is one of the chosen ones. Their absolutely devastating old school death metal is a guarantee of quality. Take a long endless trip with me. To the French underground. I guarantee you that you will definitely not require a morbid experience.

I first met the band on their previous album "Onward to Apocalypse" (2017). Even then, they were good guides to the underworld. Their dense, massive deadly metal is sharpened like a very good steel scalpel.


I like the French scene. Great bands have been coming out of it for many years. CREEPING FEAR is one of those who fully worship the American death metal school (IMMOLATION, ANGELCORPSE, HATE ETERNAL, MORBID ANGEL, DEICIDE, DIABOLIC). As you listen, your face will burn with hellish flames that will radiate from the player. I always like death in a similar way. The album is elaborate, the sound is properly treated, everything hurts and reaches the most sensitive places. But "Hategod Triumph" is not just a very well-crafted craft. Besides, it contains all the necessary ingredients to completely engulf you. I'm standing by the river Styx, waiting for the ferryman. I put a coin in his hand, but he refuses. Requires a new CREEPING FEAR record as payment. I'm not surprised, I also like the massive devastating riffs, sick vocals and drums that stab you in the head like a rusty nail. When I listen, I feel like I'm rotting alive, that I'm falling apart into pieces of dusty meat. The novelty has a feeling, drive, anger and a huge portion of darkness and cold. It will burn your mark on your skin, destroy you and you will be happy for that. The French are told to record a record where you will meet the real Death! Just accept the invitation. Excellent black demonic death metal with a devastating effect!about CREEPING FEAR on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. Collapse
2. Hate Crush Consume
3. Deceitful Tongues
4. Hategod Triumph
5. Wearing the Skin of the Wicked
6. We Belong to the Crypts
7. Summoned in Hellfire's Blood
8. From Wombs to Battlefield

band:
Clément Ducouret / Guitars and Vocals
Gabriel Hammel / Guitars
Paul "Lithopedion" Saada / Bass
Atc De Giotto / DrumsShare this games :

TWITTER