DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 28. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SLAUGHTERCOFFIN - Unholy Soldiers of Satan (2021)

Recenze/review - SLAUGHTERCOFFIN - Unholy Soldiers of Satan (2021)


SLAUGHTERCOFFIN - Unholy Soldiers of Satan
CD 2021, Corrupted Flesh Records

for english please scroll down

Uprostřed lesa, na bývalém pohřebišti, sedí postava a trhá maso od kostí. Tělo je ve značném stádiu rozkladu, už ani nepoznám, o koho se jedná. Jdu po téhle bestii již dlouhé roky. Podívá se mi do očí a ve mě by se krve nedořezal. Tolik bolesti, tolik nenávisti. Někde poblíž má jeskyni, ve které sídlí surové zlo. Vstupuji dovnitř a překračuji hromadu kostí. Může tohle udělat člověk? Nebo se jedná o nadpřirozenou bytost z jiného světa?

Nápovědí může být i album black death metalových SLAUGHTERCOFFIN ze Švédska. Jedná se totální blasfemii, démonickou hudbu, který musela vzniknout na podobných místech, na starých obětištích, v zákoutích, ve kterých se ukrývají démoni a bestie. Syrový, špinavý zvuk, chorobami nasáklý vokál. Vítejte v pekle!


SLAUGHTERCOFFIN jsou jako komando smrti, které nezná slitování. Kříže jsou obráceny směrem dolů, Satan se usmívá na svém trůnu a vzduchem se vznáší pach zkaženého masa. Abyste si desku opravdu užili, musíte sestoupit několik metrů pod zem. Zde, v nekonečných katakombách, jsou pochováni prokletí a také tady musela vznikat nahrávka "Unholy Soldiers of Satan". Vezměte tradiční black metal, devastující death metal klasického střihu a okořeňte jej švédskými vlivy. Výsledkem je jedovatý koktejl v podání SLAUGHTERCOFFIN. Myslím, že bude chutnat určitě všem starým fanouškům jmenovaných stylů, obdivovatelům dlouhých stínů i všem, kteří již dlouho neviděli žádné světlo. Kapela na mě svojí hudbou působí velmi uvěřitelně, upřímně. Jedná se o ryzí, prašivý, démonický black death metal staré školy, který vám urve hlavu i s páteří. Nic pro slabé povahy. Tady se brodíte po kolena ve shnilých kostech a našlapujete opatrně, protože nevíte, kde se zrovna bestie ukrývá. Album má napínavou, chladnou a podmanivou atmosféru. A jako bonus zemřete rukou démona. Okultní seance, ze které neodejde nikdo živý! Hnusná a špinavé smrt!


Asphyx says:

In the middle of the forest, in a former burial ground, a figure sits and tears meat from bones. The body is in a considerable stage of decomposition, I don't even know who it is anymore. I've been following this beast for many years. He looks into my eyes and my blood stiff. So much pain, so much hatred. Somewhere nearby he has a cave in which raw evil resides. I step inside and cross a pile of bones. Can a person do this? Or is it a supernatural being from another world?

The album of black death metal band SLAUGHTERCOFFIN from Sweden can also be helpful. It is a total blasphemy, demonic music that must have been created in similar places, on old sacrifices, in nooks and crannies where demons and beasts hide. Ra w, dirty sound, disease-soaked vocals. Welcome in hell!

SLAUGHTERCOFFIN are like a death squad that don’t know mercy. The crosses are turned down, Satan smiles on his throne, and the smell of rotten flesh floats in the air. To really enjoy an album, you have to descend a few meters underground. Here, in the endless catacombs, the curses are buried, and the recording of "Unholy Soldiers of Satan" had to be made here as well. Take traditional black metal, devastating death metal of a classic style and spice it up with Swedish influences. The result is a poisonous cocktail served by SLAUGHTERCOFFIN. I think it will surely be enjoyed by all old fans of the named styles, admirers of long shadows and all those who have not seen any light for a long time. The band has a very believable, honest effect on me with their music. It is a pure, dusty, demonic black death metal of the old school, which will grab your head and spine. Nothing for the faint of heart. Here you wade through the knees in rotten bones and tread carefully, because you do not know where the beast is hiding. The album has an exciting, cool and captivating atmosphere. And as a bonus, you die at the hands of a demon. An occult session that no one will leave alive! Disgusting and dirty death!


Tracklist:
1. Pope Penetrator
2. Butchering Bitches for the Devil
3. The End of Seraphim
4. Den Lede
5. A Furore Mannorum Libra Nos, Domine
6. All Life Ends at Midnight
7. Annihilate the Sons of Abram

Share this games :

TWITTER