DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 27. dubna 2021

Recenze/review - BETRAYAL - Disorder Remains (2021)


BETRAYAL - Disorder Remains
CD 2021, Rising Nemesis Records

for english please scroll down

Bělostná kostra. Bez kousků masa, bez svědomí. Leží kousek u cesty a dávno se stala potravou hejna krkavců. Bude velmi těžké zjistit příčinu smrti. Den se pomalu stane nocí a vrátí se. Šedo černá postava, přízrak, který se přišel pomstít. Uhrane vás, zničí, přemění k obrazu svému. Stejně jako druhé album německých démonů BETRAYAL

Pokud máte rádi klasický death metal s modernějšími groove prvky, neváhejte ani chvilku. Do nečisté hry vás uvede již krásně morbidní obal. Ušima se vám jako ostrý nůž probodne ledově chladný zvuk a vy si tak můžete naplno vychutnat nahrubo nasekanou tmu. 


Jeden krkavec má v zobáku stále oko oběti. Otřepete se mrazem, který vám stejně jako při poslechu novinky "Disorder Remains" často projede kolem páteře. Death metal této odrůdy by mohl dělat dobře fanouškům MISERY INDEX, BEHEMOTH, HATE, DECAPITATED, DEATH, REVOCATION. Rozhodně se nejedná jen o dnes tolik časté retro, ale o plnohodnotné album, které vás vezme na dlouhý výlet do záhrobí. Výtku bych měl snad jenom k přílišné délce některých skladeb. Jinak je ale vše v nejlepším pořádku. Motivy jsou zajímavé, dokáží naplno udržet moji pozornost. Pánové nejsou jen dobrými muzikanty, ale umí vytvořit i potřebnou atmosféru. Líbí se mi, že nejsou uzavřeni pouze v jednom stylu, nebojí se lehčích experimentů v rámci death metalového zákona. Deska se tak opravdu velmi dobře poslouchá, je zajímavá. Oproti předchozímu albu udělala kapela velký krok kupředu. Alespoň podle mého. Nahrávku tedy nelze jinak, než vřele doporučit všem obdivovatelům dlouhých stínů, ostrých nožů a starodávných pohřebišť. Smrtící kov, který vás zahltí tmou!


Asphyx says:

White skeleton. No pieces of meat, no conscience, lies close to the road and has long since become the food of a flock of ravens. It will be very difficult to determine the cause of death. The day slowly becomes night and returns. A gray-black figure, a ghost who came to take revenge. He will save you, destroy you, transform you into his image. Like the second album of the German demons BETRAYAL.

If you like classic death metal with more modern groove elements, don't hesitate for a moment. A beautifully morbid cover will introduce you to the dirty game. An icy cold sound pierces your ears like a sharp knife, so you can fully enjoy the roughly chopped darkness.

One raven still has the victim's eye in its beak. You will be shaken by the frost, which, as when listening to the new "Disorder Remains", often passes around your spine. Death metal of this variety could do well to fans of MISERY INDEX, BEHEMOTH, HATE, DECAPITATED, DEATH, REVOCATION. It is definitely not just a frequent retro album today, but a full-fledged album that will take you on a long trip to the grave. Perhaps I would only complain about the excessive length of some songs. Otherwise, everything is fine. The motives are interesting, they can fully keep my attention. The gentlemen are not only good musicians, but they can also create the necessary atmosphere. I like that they are not closed in only one style, they are not afraid of lighter experiments within the death metal law. The record is very well listenable, it's interesting. Compared to the previous album, the band took a big step forward. At least in my opinion. The recording can therefore only be warmly recommended to all admirers of long shadows, sharp knives and ancient burial grounds. Deadly metal that will overwhelm you with darkness!

about BETRAYAL on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
Ignite
Rise
War
Ghost Of Mind
The Manifest
Lost Promises
Disorder Remains
Chaos Reigns
Devouring Nothingness
Dooming Diversions
Insanity
Greed & Oblivion

band:
MANUEL (DRUMS)
PHIL (BASS)
ALEX (GUITAR / VOCALS)
BASTI (GUITAR)


Share this games :

TWITTER