DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 25. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - UNFATHOMABLE RUINATION - Decennium Ruinae (2021)

Recenze/review - UNFATHOMABLE RUINATION - Decennium Ruinae (2021)


UNFATHOMABLE RUINATION - Decennium Ruinae
EP 2021, Willowtip Records

for english please scroll down

Určitě znáte ty záběry ve filmech, při kterých odvracíte zrak. Někomu vadí vypíchnuté oči, další se leká sebemenšího stínu. Pálení kůže, trepanace lebky, každý máme své noční můry. A teď si představte, že se vám vše znásobí, stane se strojem na zabíjení. Dokonale seřízeným a inteligentním, který se stále zdokonaluje. Rychleji, šíleněji, komplikovaněji. UNFATHOMABLE RUINATION jsou opět zde. Se zbrusu novým EP. Jsou připraveni na ultimátní zápas. Hádejte, kdo vyhraje?

Jasně, že jsou to opět Britové. Stále se pohybují na zakázaných jatkách. Brutální, oškliví, zničující. Znovu se skladbami, které se vám zadřou hluboko pod kůži. Do mozkových závitů. Tohle je hudba, která musí bolet. Tentokrát od mistrů v oboru. Jeden poslech nestačí, jsou nutná mnohá setkání, abyste prozřeli a pochopili temnotu.


Fanoušci DEFEATED SANITY, ABYSMAL TORMENT, INHERIT DISEASE, EUFORIC DEFILEMENT, VISCERAL THRONE, SUFFOCATION si s chutí dopředu prasknou klouby a mají rozhodně proč. Čtveřice plnotučných, opět velmi dobře složených skladeb, má v sobě vše potřebné. Atmosféru, technické složitosti i finesy, zároveň se ale nejedná jen tak o nějaké preludování bez účelu. Naopak. Motivy si budete pamatovat, s chutí se zakousnete do dalšího kusu syrového masa. Možná jsou nakonec některé filmy i hudba obrazem nás samých. Z pohledu z venku vypadají UNFATHOMABLE RUINATION jako zlá monstra, ale jsou jimi samozřejmě jen v muzice. Nakumulovaný vztek musel zase jednou ven. Inteligentně, s nadhledem, zvláštním obalem i zvukem, po kterém vám popraskají obratle v páteři. Někdy se v nás krve nedořežou, jsme ohromeni strachem, jehož příčinu neznáme. Nakonec se bojíme jen sami sebe. Myslete na to i při poslechu "Decennium Ruinae". Pokud podobným chorým záležitostem holdujete, neváhejte ani chvilku. Dostanete temný technický brutální death metal té nevyšší kvality!


sumarizace:

Stejně jako u každé technicky znějící kapely i zde platí, že ji nesmíte poslouchat povrchně. Rozhodně nestačí, když projedete skladby dnes zcela běžným způsobem někde na internetu a ihned zavrhnete. "Decennium Ruinae" je v mnohém složitým a nepřístupným albem. Občas nepřehledným a náročným. Pro mě osobně má ale jednu obrovskou výhodu. Na rozdíl od jiných z tohoto stylu mě baví poslouchat. Progresivní prvky jsou totiž dávkovány s rozmyslem, zachována je temnota a songy neztrácejí drive a energii. Hudebně se potom jedná o hromadu mrtvol s nápisy na tělech jako DEFEATED SANITY, ABYSMAL TORMENT, INHERIT DISEASE, EUFORIC DEFILEMENT, VISCERAL THRONE, SUFFOCATION - to vše polité kyselinou a následně zapálené (nezapomeňte zasypat vápnem!). Novinka je neskutečně heavy, skladby mají tlak a sílu. Syrový, surový zvuk a nihilistický obal vše jen perfektně umocňuje. Po celou dobu si připadám, jako bych se pohyboval několik metrů pod zemí, procházel se temnými chodbami a nekonečným labyrintem. "Decennium Ruinae" se mi zařezává do uší i do celého těla. Mozek mi vyskočí každou chvíli z hlavy. I já budu brzy tělem na hromadě za hřbitovní zdí. Temný, ostrý a nekompromisní technický death metal, který vám urve hlavu i s páteří!


Asphyx says:

Technically sounding band, you can't listen to just superficially. Certainly is not enough if you go through the songs today in a quite normal way somewhere on the Internet and you immediately reject it. "Decennium Ruinae" is complex and inaccessible album. Sometimes confusing and demanding. For me personally, it has one huge advantage. Unlike others of this style, I enjoy listening. The progressive elements are dosed with care, the darkness is preserved and the songs do not lose drive and energy. Musically, it is a pile of corpses with inscriptions on the bodies such as DEFEATED SANITY, ABYSMAL TORMENT, INHERIT DISEASE, EUFORIC DEFILEMENT, VISCERAL THRONE, SUFFOCATION - all poured acid and then lit (don't forget to pour in lime!). The new album is incredibly heavy, the songs have pressure and strength. Raw sound and nihilistic cover art make everything perfect. All the time I feel like I am moving a few meters underground, walking through dark corridors and endless labyrinth. "Decennium Ruinae" cuts into my ears and my whole body. My brain pops out of my head soon. I will be soon a body in a pile behind the cemetery wall. Dark, sharp and uncompromising technical death metal that will pluck your head with your spine!


about UNFATHOMABLE RUINATION on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - UNFATHOMABLE RUINATION - Enraged and Unbound (2019)

tracklist:
1. Suspended in Entropic Dissipation
2. A Withered Embrace
3. The Great Contaminator
4. Disciples of Pestilence

Line-up
Ben Wright- Vocals
Daniel Herrera- Guitars
Ross Piazza- Guitars
Jake Law- Bass
Doug Anderson- DrumsShare this games :

TWITTER