DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 13. června 2021

Recenze/review - GOSUDAR - Morbid Despotic Ritual (2021)


GOSUDAR - Morbid Despotic Ritual
CD 2021, Rotted Life Records

for english please scroll down

Chladné zdi, temná zákoutí. Atmosféra nekonečného strachu. Poklekáš stále znovu a znovu před kdysi padlými modlami. Dávno jsi ztratil víru, připadáš si jako chycený v síti. Bylo tomu tak vždy, co svět světem stojí. Víra je slepá, přesto toužíš po odpuštění. Tupý dav, jdoucí na porážku. Stav duše, stav těla. Mrtví, zakopaní dole pod kostelem, by mohli vyprávět. Vstupuješ do starých katakomb a víš, že jedinou pravou vírou je death metal. Nasáváš pach smrti, prokletý, moje duše už ti nepatří. Posloucháš novou desku ruských GOSUDAR.

Kapela pochází z Moskvy, byla založena v roce 2018 a vydala jedno demo a split s CARCIONID. Letos nás se svým prvním dlouhohrajícím albem "Morbid Despotic Ritual" pozvala do temných zákoutí chrámu bolesti. Hroby se otvírají, mrtví lezou z děr!


"Morbid Despotic Ritual" je deskou, jejíž základy lze přirovnat k takovým kapelám, jako jsou INCANTATION, DISMA, DEAD CONGREGATION, MORTIFERUM, CRUCIAMENTUM, FUNEBRARUM, MERCYLESS, PHRENELITH. Rusové vás vezmou na dlouhý, tajemný výlet do kruté historie smrti. Potkáte na cestě tváře dávno zemřelých, své vlastní svědomí i ďábla. Sklady připomínají ostré nože, které vám někdo pomalu a s jedovatým úsměvem zabodává do břicha. Cítím ve vzduchu síru, užívám si pochmurné, zběsilé nálady. Songy jsou složeny s elegancí a zkušeností starým mistrů. Připomínají z kostí vyřezané amulety, které vás mají ochránit před dobrými silami. Když přidáte hlasitost, tak začnou dole ve sklepě praskat víka od rakví. Jsou v nich pohřbeni padlí mniši, prokletí a zavržení v našem i na onom světě. Líbí se mi smradlavý, ledový zvuk, oceňuji i obal, který přesně vystihuje to, co se na desce odehrává. Pravé nefalšované death metalové inferno! GOSUDAR vám vypálí svojí hudbou cejch do kůže, zadřou se do morku kostí. Uvaříte se ve svých vlastních špatných myšlenkách. Album je skvělé po všech stránkách, navíc v sobě obsahuje pradávnou sílu. Jako bych proséval mezi prsty prach svých předků. Studený, prašivý smrtící kov, nekonečná temnota! Odkaz samotného Lucifera! 


Asphyx says:

Cold walls, dark nooks. An atmosphere of endless fear. You kneel again and again before the once fallen idols. You've lost faith long time ago, you feel trapped in a net. This has always been the case the world stands for. Faith is blind, but you long for forgiveness. A dull crowd going to defeat. The state of the soul, the state of the body. The dead, buried below the church, could tell. You enter the old catacombs and you know that the only true faith is death metal. You suck the smell of death, damn it, my soul no longer belongs to you. You are listening to a new record of Russian GOSUDAR.

The band comes from Moscow, was founded in 2018 and released one demo and a split with CARCIONID. This year, with their first full-length album "Morbid Despotic Ritual", they invited us to the dark corners of the Temple of Pain. Graves open, dead come out of holes!


"Morbid Despotic Ritual" is a record whose basics can be compared to such bands as INCANTATION, DISMA, DEAD CONGREGATION, MORTIFERUM, CRUCIAMENTUM, FUNEBRARUM, MERCYLESS, PHRENELITH. The Russians will take you on a long, mysterious trip into the cruel history of death. On the way you will meet the faces of the long dead, your own conscience and the devil. The warehouses resemble sharp knives that someone stabs into your stomach slowly and with a poisonous smile. I feel sulphur in the air, I enjoy gloomy, furious moods. The songs are composed with the elegance and experience of the old masters. They are reminiscent of bone-cut amulets to protect you from good forces. When you add volume, the coffin lids start to crack down in the basement. Fallen monks are buried in them, cursed and condemned in our world and beyond. I like the stinky, icy sound, I also appreciate the cover, which accurately describes what is happening on the record. Real unadulterated death metal inferno! GOSUDAR will burn mark into your skin with their music, they will get into your bones. You cook in your own bad thoughts. The album is great in every aspect and it also contains ancient power. It was as if I was sifting the dust of my ancestors between my fingers. Cold, dusty deadly metal, endless darkness! The legacy of Lucifer himself!

Tracklist:
01. Demented Visions Of The Infinite Power
02. Awakening Of The Realm
03. Prophecy Embodiment
04. Scripture Of The Vile Testimony
05. Insurrection Of Nephilim
06. Morbid Despotic Ritual

band:
Renat Kurmakaev – Drums
Sergey Milenin – Vocals, Guitar
Vadim Ivanov – Vocals (lead), GuitarShare this games :

TWITTER