DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 16. července 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CEREBRAL ROT - Excretion of Mortality (2021)

Recenze/review - CEREBRAL ROT - Excretion of Mortality (2021)


CEREBRAL ROT - Excretion of Mortality
CD 2021, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Zpočátku to bývá šok, když přijdeš do márnice a na stolech leží mrtvá těla. Ale zvykneš si. Stejně jako na divný pach, který smrt provází. Několik temných nocí a také začneš rozmlouvat s mrtvými. Jako každý, kdo měl co do činění s pravým death metalem. Americké maniaky CEREBRAL ROT sleduji od jejich začátků. Už jsme spolu zažili mnoho exhumací. Jedná se o smečku, která přesně pochopila, o čem je pravý smrtící kov. O chladu a nicotě, o ranní mlze na hřbitově, o šepotu nemrtvých.

Konzervace mojí mysli proběhla, alespoň co se hudby týká, v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Na výlet do časů, kdy byl svět ještě v pořádku, vás vezmou i CEREBRAL ROT. Tady se hraje pro všechny staré archeology, kteří stále pátrají po smyslu smrti. Songy se vám zadřou velmi brzy pod kůží, zhnisají a zůstanou tam do té doby, dokud zaživa neshnijete. 


CEREBRAL ROT pořádají opět rituály v rytmu třeba takových AUTOPSY, INCANTATION, DEMILICH, XYSMA, CARCASS, CIANIDE. Deska samozřejmě mnohým vůbec vonět nebude, protože (a to je prostým faktem), podobných smeček je poslední roky kolem velká spousta. CEREBRAL ROT jsou ale přeci jen v něčem trošku odlišní. Mají dobré nápady, zvuk, zajímavý obal, ale hlavně jejich nové desce "Excretion of Mortality" věřím, užívám si ji. Musela totiž opravdu vznikat na opuštěném hřbitově, v temných katakombách nebo v márnicích, kde se občas dějí hodně podivné věci. Songy smrdí zkaženým masem, drtí žebra na prach. Vše je v nejlepším pořádku. Včera byla bouřka, která lámala stromy. Hřbitov je poničen a spousta náhrobků vyvrácena. Musel jsem si album "Excretion of Mortality" znovu pustit. Zombie u jeho poslechu lezou z děr. Sápou se mi po krku a já rád podléhám. Někteří lidé jsou mrtví i za svého života. Pro ně je deska určena, stejně jako pro všechny prokleté. Američané odvedli dobrou hrobnickou práci. Takhle nějak musí chutnat zkažená krev. Prašivý, mokvající a morbidní death metal, který odtrhává maso od kostí!


Asphyx says:

At first it is a shock when you come to the morgue and dead bodies lie on the tables. But you get used to it. Like the strange smell that comes with death. A few dark nights and you also start talking to the dead. Like everyone who had anything to do with real death metal. I have been following CEREBRAL ROT American maniacs since their beginnings. We have already experienced many exhumations together. This is a band that has understood exactly what real death metal is about. About cold and nothingness, about the morning mist in the cemetery, about the whispers of the undead.

The conservation of my mind took place, at least as far as music was concerned, in the 1980s and 1990s. CEREBRAL ROT will also take you on a trip to a time when the world was still in order. It is played here for all the old archaeologists who are still searching for the meaning of death. The songs will seize under your skin very soon, rot and stay there until you rot alive.



CEREBRAL ROT again organizes rituals in the rhythm of such AUTOPSY, INCANTATION, DEMILICH, XYSMA, CARCASS, CIANIDE. Of course, not everybody will like the record, because (and that's a simple fact), there are a lot of similar bands around in recent years. But CEREBRAL ROT are a little different in something. They have good ideas, sound, interesting cover, but most of all I believe in their new album "Excretion of Mortality", I enjoy it. It really had to take place in an abandoned cemetery, in dark catacombs or in mortuaries, where a lot of strange things sometimes happen. Songs stinks of rotten meat, crushing ribs to dust. Everything is fine. Yesterday was a storm breaking trees. The cemetery is damaged and many tombstones are destroyed. I had to play "Excretion of Mortality" again. Zombies crawl out of holes while listening to it. They slap my throat and I like to succumb. Some people are dead during their lifetime. The album is for them, as well as for all the cursed ones. The Americans did a good grave work. This is how rotten blood must taste. Dusty, soaking and morbid death metal that tears meat from bones!

about CEREBRAL ROT on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Excretion Of Mortality
02. Vile Yolk Of Contagion
03. Spewing Purulence
04. Bowels Of Decrepitude
05. Drowned In Malodor
06. Retching Innards
07. Crowning The Disgustulent (Breed Of Repugnance)



Share this games :

TWITTER