Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 19. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRESCENT - Carving the Fires of Akhet (2021)

Recenze/review - CRESCENT - Carving the Fires of Akhet (2021)


CRESCENT - Carving the Fires of Akhet
CD 2021, Listenable Records

for english please scroll down

Poutníci temnoty, hledající nicotu. Tuláci, ztracení v nekonečných chodbách podzemí. Marně hledáš stín, slunce je spalující. Zabil bys za doušek vody, procházíš proměnou. Obrazy dávno padlých bohů. Mám rád hudbu, u které mohu snít, která mě nechá plout v představách. Egyptští CRESCENT se zabývají ve svých textech mytologií jejich krásné země. Máme tak co do činění s komplexním dílem. 

Ano, to jsou slova, která mě napadají jako první. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Black metal a surová smrt. To vše ve vzájemné symbióze. Mumie se usmívají a vy máte možnost alespoň po dobu alba nahlédnout do Knihy mrtvých. Atmosféra je neskutečně magická, přitažlivá, podmanivá.


Při poslechu CRESCENT posluchačovi vyplavou na povrch vzpomínky na kapely jako NILE, BELPHEGOR, IMMORTAL, EX DEO. Kapela má velký smysl pro dramaturgii, každý song je samostatným epickým dílem. Zároveň drží album pohromadě v jednom pevném smrtícím celku. Podává se zde jen ten nejkvalitnější jed. Vaše tělo postupně shnije, promění se v prach a bude rozprášeno v poušti. Egypťané mají dle mého skromného názoru velký dar - umí složit motivy, které se velmi dobře pamatují. A je úplně jedno, zda jsou složité, či přehlednější. Troufám si tvrdit, že spousta z vás ucítí písek v ústech, potká mocné faraóny, zažije na vlastní kůži bičování otroka. Pro mě je hudba hlavně o emocích, o schopnosti probudit v posluchači představy. Naplno se oddat stínům. CRESCENT tohle všechno umí na výbornou. Třetí dlouhohrající album v řadě je dle mého nejpovedenější, nejbolestivější a nejuvěřitelnější. Pokud máte jako já rádi, když je smrtící koktejl umíchám z temnoty, chladu a smrti, tak budete určitě spokojeni. "Carving the Fires of Akhet" je k dokonalosti vybroušeným drahokamem, který byl nalezen v krvavém sarkofágu. Vynikající black death metal, u kterého ožívají démoni!


Asphyx says:

Pilgrims of darkness, seeking nothingness. Wanderers, lost in the endless corridors of the underworld. In vain you seek the shade, the sun is scorching. You'd kill for a sip of water, you're undergoing a transformation. Images of gods long since fallen. I like music that I can dream to, that lets me float in my imagination. Egypt's CRESCENT explore the mythology of their beautiful country in their lyrics. We are dealing with a complex work.

Yes, those are the words that come to mind first. Nothing is missing, nothing is missing. Black metal and raw death. All this in mutual symbiosis. Mummies are smiling and you have a chance to look into the Book of the Dead at least for the duration of the album. The atmosphere is incredibly magical, attractive, captivating.


When listening to CRESCENT, memories of bands like NILE, BELPHEGOR, IMMORTAL, EX DEO come to the surface. The band has a great sense of drama, each song is an epic work in its own right. At the same time, they hold the album together in one solid, deadly whole. Only the finest poison is served here. Your body will gradually rot, turn to dust and be scattered in the desert. The Egyptians, in my humble opinion, have a great gift - they can compose motifs that are very memorable. And it doesn't matter whether they are complex or more straightforward. I dare say that many of you will feel the sand in your mouth, meet powerful pharaohs, experience firsthand the scourging of a slave. For me, music is all about emotion, about the ability to awaken the listener's imagination. To fully indulge in the shadows. CRESCENT does all this very well. The third long-playing album in a row is in my opinion the most successful, the most painful and the most believable. If, like me, you like a lethal cocktail made of darkness, coldness and death, you will definitely be satisfied. "Carving the Fires of Akhet" is a gem cut to perfection that was found in a bloody sarcophagus. Excellent black death metal, where demons come alive!


Tracklist:
01. The Fires Of Akhet
02. Moot Set Waas
03. Serpent Of Avaris
04. Neb-Pehti-Ra
05. Imprecations Upon Thy Flame
06. Drowned In Theban Blood
07. Crimson Descension
08. As Nu Enshrines DeathShare this games :

TWITTER