SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 25. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VORUS - Traversing the Non​-​Existence (2021)

Recenze/review - VORUS - Traversing the Non​-​Existence (2021)


VORUS - Traversing the Non​-​Existence
CD 2021, Detonation Records / Macabre End Productions

for english please scroll down

Tichý šepot, zlý, ošklivý smích. Chvíli nechápeš, jak se mohla změnit její krásná tvář. Oslovila tě v temné ulici, uprostřed noci. Magický pohled, svůdný úsměv. Jenže teď se změnila. Z pusy jí lezou červi, smrdí rozkládajícím se masem a touží po čerstvé krvi. Je pravda, že takhle jsem si svoji smrt nepředstavoval. Ale to asi nikdo. Hniju za živa, toulám se s mojí průvodkyní záhrobím. Jednou mě budou muset pochovat hluboko pod zem. Poslouchám totiž jen pravý, ryzí a ortodoxní death metal.

Ten od roku 2017 hrají i rumunští maniaci VORUS. Mají na svém kontě spoustu singlů, jedno EP a dlouhohrající album. Letos přicházejí se svým druhým počinem "Traversing the Non​-​Existence", které se na dlouhou dobu stalo mým průvodcem na onom světě. Masakrující riffy, ďábelský vokál, zničující motivy. Řekl bych, že pánové a dáma mají v krvi stejný death metal jako já. 


VORUS jsou kapelou, která je složená ze samých zkušených muzikantů. Ti se postarali o vše podstatné - o masivní, hutný a chladný zvuk, nezanedbali ani obal (Jan Pysander Whitney). Stylově je cítit inspirace starými MASSACRE, PESTILENCE, MORGOTH, zazní ale i odkazy na severský a americký smrtící kov. Není to ale tolik důležité, vždy beru alba jako celek, jak na mě působí, co se mnou dělá, jaké emoce mi přináší. "Traversing the Non​-​Existence" si neskutečně užívám. Odehrává se přede mnou starý hororový film z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Satan zase jednou tančí s démony a Smrt, ta stará děvka se usmívá. Další song, další ostrý riff. Jsme ve smradlavých močálech. Kolem se povalují kusy roztrhaných těl. Nikdo vám nikdy nesliboval, že zemřete v klidném spánku. Líbí se mi, jakým způsobem jsou skladby napsány, jak řežou a pálí, jak mi protékají mezi prsty. Ano, jako prach death metalových předků, ve které se jednou všichni také proměníme. Smrt má mnoho podob a ta, která nám je předkládána na desce "Traversing the Non​-​Existence", je hodně krutá a morbidní. Devastující, prašivý death metal staré školy, u kterého shnijete zaživa! 


Asphyx says:

A quiet whisper, an evil, ugly laugh. You don't understand for a moment how her beautiful face could have changed. She addressed you in a dark street in the middle of the night. Magical look, seductive smile. But now she has changed. Worms crawl out of her mouth, stink of decaying flesh, and long for fresh blood. It is true that this is not how I have imagined my death. But probably no one has. I'm rotting alive, wandering the grave with my guide. One day they will have to bury me deep underground. I only listen to real, pure and orthodox death metal.

Since 2017, Romanian maniacs VORUS have also been playing it. They have a lot of singles, one EP and a full-length album. This year they come up with their second act "Traversing the Non - Existence", which for a long time became my guide to the afterlife. Massacre riffs, devilish vocals, devastating motifs. I'd say gentlemen and ladies have the same death metal in their blood as I do.
VORUS are a band that is composed of experienced musicians themselves. They will take care of everything essential — a massive, dense and cool sound, they did not neglect the packaging (Jan Pysander Whitney). Stylistically, you can feel the inspiration of old MASSACRE, PESTILENCE, MORGOTH, but there are also references to Nordic and American deadly metal. But it's not that important, I always take the albums as a whole, how it affects me, what it does to me, what emotions it brings me. I really enjoy "Traversing the Non - Existence". An old horror film from the turn of the eighties and nineties takes place in front of me. Satan once again dances with demons and Death, the old whore smiles. Another song, another sharp riff. We're in the stinking swamps. Pieces of torn bodies lie around. No one has ever promised you that you will die in peaceful sleep. I like the way songs are written, how they cut and burn, how they flow between my fingers. Yes, like the dust of death metal ancestors, in which one day we will all also turn. Death takes many forms, and the one presented to us on "Traversing the Non-Existence" is very cruel and morbid. Devastating, dusty old-school death metal that makes you rot alive!


Tracklist:
1. Scarred Flesh to Rot
2. Unto Death I Crawl
3. Curse of Mortality
4. Defying Affliction
5. Mephitic Agony
6. Acrimonious Excretions
7. The Shivering Haze
8. Spectral Manifestations

band:
URIEL - All Vocals / All Guitars
CORINA - Bass Guitar
DORU - Drums / Percussion

Vorus Online
Contact : vorusdeath@gmail.com

Order here CD version :
Detonation Records (Label) 
Contact : info@detonation-distro.net
Facebook : 

Order here MC tape version :

Macabre End Productions (Label)
Contact : avazquez@multiceras.com
Share this games :

TWITTER