SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 2. září 2021

Recenze/review - BOHEMYST - Čerň a smrt (2021)


BOHEMYST - Čerň a smrt
CD 2021, Petrichor Records

for english please scroll down

Krása stínů je v tom, že se v nich můžete schovat. Až navěky, amen. Uniknout z podivného světa kolem, nechat si do srdce bodnout ledové ostří. Záleží na každém z vás. Já třeba poslouchal novou desku českých BOHEMYST nejvíc ráno cestou do práce. Když ještě město spalo a démoni se toulali ulicemi. Občas jsem je potkával a nevěděl, jestli ještě spím spolu s nočními můrami nebo už bdím. Black metal a death, dva styly, které mám rád. Obzvlášť, když někdo dokáže namíchat takhle chutný koktejl.

Není žádným tajemstvím, že je kapela pohrobkem bývalých AVENGER. Zmiňována bývá i spřízněnost s MASTER´S HAMMER. Oběma slavným smečkám je podobná i hudba BOHEMYST. Rukopis zkrátka nezapřete. Staří metaloví bardi, kteří už nemusí nikomu nic dokazovat. A na nové desce s úžasným názvem "Čerň a smrt" je to hodně znát.  Cítím z ní radost z opravdové, hnilobné temnoty.

 

Trošku jsem se bál českých textů, můj rodný jazyk je velmi těžké ohýbat a vložit do hudby tak, aby nezněl pateticky, případně legračně. Ale povedlo se. Témata jsou klasická, ani zde se nepouštěli pánové do žádných zbytečných experimentů. Jedovatý vokál, kterého si ihned všimnete, nemusí vyhovovat každému, ale dle mého do muziky sedne perfektně. Hlavní devizou nahrávky je ale atmosféra. Jako bych se transportoval ze špinavé ulice někam na hřbitov na Šumavě. V močálech a slatích bývá také chladno a zima. Hudba BOHEMYST se mi zadřela pod kůži. Byl jsem z nějakého důvodu trošku skeptický, ale povedlo se. Mám doma promo materiály už hodně dlouho, ale podvědomě jsem čekal, až se prodlouží noc. Když se totiž setmí, skladby vyniknou nejlépe. Líbí se mi dokonce i "lehce kýčovitý" obal, který bych jinak pravděpodobně zavrhl, ale tady mi vše tak nějak sedí všechno pohromadě. Deska má skvělou dramaturgii, jestli mi rozumíte. Songy postupně gradují, démoni vyprávějí své příběhy, stíny se prodlužují a na márách nesou další oběť. Většinou poslouchám úplně jinou muziku, ale "Čerň a smrt" mi ihned proniklo do žil. A zůstalo mi v krvi, jako nějaký vir, zlá choroba. Krása stínů je v tom, že se v nich můžete schovat. Až navěky, amen. Uniknout z podivného světa kolem, nechat si do srdce bodnout ledové ostří. Temný black metal studený jako nahrubo nasekaná tma! 


Asphyx says:

The beauty of shadows is that you can hide in them. Until forever, amen. Escape from the strange world around you, let the ice blade stab your heart. It's up to each of you. For example, I listened to the new album of Czech BOHEMYST most in the morning on the way to work. While the city was still asleep and demons wandered the streets. Sometimes I met them and didn't know if I was still sleeping with nightmares or already awake. Black metal and death, two styles that I like. Especially when someone can mix such a tasty cocktail.

It's no secret that the band is the tomb of the former AVENGER. The affinity with MASTER´S HAMMER is also mentioned. The music of BOHEMYST is similar to both famous packs. You simply do not deny the handwriting. Old metal bards who don't have to prove anything to anyone anymore. And there's a lot to know on the new album with the amazing title "Čerň a smrt". I feel the joy of true, rotting darkness from her.


I was a little afraid of Czech lyrics, my native language is very difficult to bend and insert into the music so that it doesn't sound pathetic or funny. But it worked. The themes are classic, and even here the gentlemen did not engage in any unnecessary experiments. The poisonous vocals, which you will immediately notice, may not suit everyone, but in my opinion, they fit the music perfectly. But the main motto of the recording is the atmosphere. As if I were being transported from a dirty street somewhere to the cemetery in Šumava. It is also cold and cold in swamps and moors. BOHEMYST's music got under my skin. I was a little sceptical for some reason, but I did. I have had promo materials at home for a long time, but I subconsciously waited for the night to extend. When it gets dark, the songs stand out best. I even like the "slightly kitschy" cover, which I would otherwise probably reject, but here everything somehow fits me all together. The record has great dramaturgy, if you understand me. The songs gradually graduate, the demons tell their stories, the shadows lengthen and they make another sacrifice on the mares. I usually listen to completely different music, but "Čerň a smrt" immediately penetrated my veins. And I was left with blood, like a virus, a bad disease. The beauty of shadows is that you can hide in them. Until forever, amen. Escape from the strange world around you, let the ice blade stab your heart. Dark black metal cold as roughly chopped darkness!


Tracklist:
01. Intro
02. Čerň A Smrt
03. Krvehlas
04. Na Umrlčích Prknech
05. Paní Lesa
06. Kosti
07. Co Nelze Zapomenout
08. Nekromantika
09. Do Chřtánu Smrti
10. Zvrácenosti Zvědavosti

Recording line-up:

Petr "Rámus" Mecák - guitar
Jiří Kocián - guitar
František "Infernits" Vávra - bass
Radek Popel - vocals
Honza Kapák - drums, samples & orchestral programming

Dear guest : Zuzka Sokolová - violin (song Paní Lesa)Share this games :

TWITTER