Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. října 2021

Recenze/review - ORGANIC - Where Graves Abound (2021)


ORGANIC - Where Graves Abound
CD 2021, Testimony Records

for english please scroll down

Nadzvednu víko od rakve a jsem hrozně zvědavý, kdo je uvnitř. Mrtvola bez tváře, rozpadající se kosti. Odkaz dávných death metalových předků. Zmrzlá země, smrt, která si nevybírá. Už dávno vím, že současný svět není nic pro mě. Proto rád a často poslouchám podobné desky jako "Where Graves Abound". Italská odpověď na švédské ozvěny ze záhrobí. Velmi dobře zahraná, upřímná, syrová, jako moje nová přítelkyně, která dlouho ležela v zemi.

Přemýšlím o smrti a přidávám volume. Užívám si ledově mrazivý zvuk, mocný vokál, riffy ostré jako skalpel. Jedná se o hudbu, která koluje i v mých žilách. Možná už jsem starý pes, ale pořád poznám desky, které mi dokážou zlámat kosti. A ORGANIC to umí na výbornou. V těchto katakombách se cítím velmi dobře. 

 

Je vcelku jasné, že v dnešní době se toho v death metalu příliš nového vymyslet nedá. ORGANIC nejsou výjimkou, ale každý musí uznat, že nové album není jen obyčejným řemeslem. Má v sobě navíc pověstnou temnou jiskru, spoustu zajímavých momentů. Líbí se mi i obal, produkce. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Víka od rakví praskají, bělostné lebky se smějí do tmy. Podobný death metal se vždy hrával v hlubokém podzemí, ve starých kostnicích a pitevnách. Inspirováni DISMEMBER, ENTRAILS, INTERMENT, ENTOMBED, GRAVE nebo třeba skvělými kolegy z Apeninského poloostrova HELSLAVE, předkládají Italové skvělý materiál. Songy v sobě mají drive a sílu, pověstnou energii, nasbíranou v nekonečných chodbách podzemí. Nadzvednu víko od rakve a jsem hrozně zvědavý, kdo je uvnitř. Mrtvola bez tváře, rozpadající se kosti. Odkaz dávných death metalových předků. Zmrzlá země, smrt která si nevybírá. Už dávno vím, že současný svět není nic pro mě. Zavřu se raději do své cely a poslouchám podobné desky jako je "Where Graves Abound". Tady je ještě vše v pořádku. Syrové, opravdové, uvěřitelné. ORGANIC vás pohřbí zaživa, zakopou vás hluboko pod zem. Rozdrásáte si obličej do krve a budete se těšit na druhou stranu, na onen svět. Tam se totiž hraje hodně podobně. Mrazivé death metalové ozvěny ze záhrobí! Skvěle!


Asphyx says:

I lift the lid from the coffin and I'm very curious who's inside. A faceless corpse, crumbling bones. The legacy of ancient death metal ancestors. Frozen land, a death who doesn't choose. I have known for a long time that today's world is nothing to me. That's why I like and often listen to similar records like "Where Graves Abound". Italian response to Swedish echoes from the grave. Very well played, honest, raw, like my new girlfriend who lay in the underground for a long time.

I think about death and I add volume. I enjoy the icy sound, powerful vocals, riffs as sharp as a scalpel. It's music that circulates in my veins. I may be an old dog, but I still know the albums that can break my bones. And ORGANIC can do it very well. I feel very good in these catacombs.


It is quite clear that there is not much new in death metal nowadays. ORGANIC are no exception, but everyone must admit that the new album is not just an ordinary craft. In addition, it has the famous dark spark, a lot of interesting moments. I also like the cover, the production. There is nothing left anywhere, nothing is missing anywhere. The coffin lids crack, the white skulls laugh in the dark. Similar death metal has always been played in the deep underground, in old ossuaries and autopsies. Inspired by DISMEMBER, ENTRAILS, INTERMENT, ENTOMBED, GRAVE or great colleagues from the Apennine Peninsula HELSLAVE, the Italians present great material. The songs have drive and strength, legendary energy, collected in the endless corridors of the underground. I lift the lid from the coffin and I'm very curious who's inside. A faceless corpse, crumbling bones. The legacy of ancient death metal ancestors. Frozen land, death he chooses. I have known for a long time that today's world is nothing to me. I'd rather close myself to my cell and listen to records like "Where Graves Abound". Everything is still fine here. Raw, real, believable. ORGANIC will bury you alive, bury you deep into underground. You will scratch your face in blood and look forward to the other side, to the other world. Frosty death metal echoes from the graveyard! Great!


about ORGANIC on DEADLY STORM ZINE:
Share this games :

TWITTER