DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 12. října 2021

Recenze/review - PUTREVORE - Miasmal Monstrosity (2021)


PUTREVORE - Miasmal Monstrosity
CD 2021, Xtreem Music

for english please scroll down

Většina byla pochována v klidu a pokoji, jak se patří. Existují ale prokleté hroby, které když exhumujete, tak jste i po mnoha letech šokováni násilím, kterého jsou lidé schopni. Ne, tohle nejsou žádné narychlo zasypané díry v zemi z války, ale oběti násilných činů. Zpřelámané kosti, prostřelené lebky, pozůstatky mučení a nenávisti. Pokaždé mám pocit, jakoby mrtví šeptali, naříkali, žalovali. 

Takovou exhumací dávných časů je i nová deska maniaků PUTREVORE. Kapela složená ze zkušených hrobníků nás opět vzala na nechutný a ošklivý výlet do míst, kde to smrdí strachem, bolestí a starým, prašivým death metalem. 

 

Na ten pocit, když sáhnete na svoji první mrtvolu, asi nikdy nezapomenete. S pravým, ryzím death metalem je to hodně podobné. Stačí si novou desku "Miasmal Monstrosity" několikrát poslechnout a hned víte, že jste zde správně. Těžký, masivní a plesnivý zvuk. Ostré riffy mistra Roggy Johanssona a vokál bestie (Dave Rotten). Nic nového v podzemí, řeknete si možná, ale nenechte se mýlit, u téhle desky praskají víka od rakví. Má v sobě tlak, pradávnou sílu, temnou energii. Vezme vás na opuštěný hřbitov, na kterém byli vždy pohřbíváni jenom prokletí. Také cítíte ten odér devadesátých let minulého století? Tenkrát se v tomhle hudebním stylu pohřbívalo zásadně do země. Album působí chladně, morbidně, ošklivě. Fanoušci třeba takových DISMA, ADRAMELECH, FUNEBRE, FUNEBRARUM, INCANTATION, ROTTREVORE, BOLT THROWER (ale i surové švédské školy), budou určitě spokojeni jako já. Podobné exhumace v sobě totiž pořád obsahují všechny potřebné ingredience pro opravdový zážitek ze smrti. Stará, prašivá, death metalová choroba, u které shnijete zaživa!


Asphyx says:

Most were buried in peace and quiet as they should be. But there are cursed graves that, when you exhume, you are shocked even after many years by the violence that people are capable of. No, these are not hastily buried holes in the country of war, but victims of acts of violence. Broken bones, pierced skulls, remnants of torture and hatred. I always feel as if the dead are whispering, lamenting, suing.

Such an exhumation of ancient times is the new record of PUTREVORE maniacs. The band, composed of experienced gravediggers, once again took us on a disgusting and ugly trip to places where it stinks of fear, pain and old, dusty death metal.


You will probably never forget that feeling when you touch your first corpse. It's very similar with real, pure death metal. Just listen to the new album "Miasmal Monstrosity" several times and you know right away that you are right here. Heavy, massive and moldy sound. Sharp riffs by master Roggy Johansson and vocals by the beast (Dave Rotten). Nothing new underground, you might say, but make no mistake, the coffin lids are cracking on this board. It has pressure in it, ancient power, dark energy. He will take you to an abandoned cemetery, where only the cursed have always been buried. Do you also feel the abrasion of the 1990s? At that time, in this musical style, they were buried in the ground. The album looks cold, morbid, ugly. Fans of such DISMA, ADRAMELECH, FUNEBRE, FUNEBRARUM, INCANTATION, ROTTREVORE, BOLT THROWER (but also raw Swedish schools) will definitely be as satisfied as I am. Such exhumations still contain all the necessary ingredients for a true death experience. An old, dusty, death metal disease that makes you rot alive!
about PUTREVORE on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Those Who Dwell Beyond
02. Vortex Devourer
03. Terrible End Of The Conjurer
04. Clad In Skin And Rot
05. Bloodlust Of The Sleepers
06. Miasmal Monstrosity
07. The Fleshmen Awaits
08. With Tentacles Adorned
09. Consume All Flesh

Share this games :

TWITTER