SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 21. října 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SULPHUROUS - The Black Mouth Of Sepulchre (2021)

Recenze/review - SULPHUROUS - The Black Mouth Of Sepulchre (2021)


SULPHUROUS - The Black Mouth Of Sepulchre
CD 2021, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records / Desiccated Productions

for english please scroll down

Prší a právě sis vykopal vlastní hrob. Už nemůžeš dál, nejde to. Vše ti připadá černé, ošklivé a zlé. Pronásledují tě noční můry, démoni se zjevují ve snech. Odložíš lopatu a přemýšlíš, jestli přeci jen někde neexistuje alespoň kousek světla. Ne, tentokrát ne. Vrátíš se domů a hledáš hudbu, která tě přenese na onen svět. Dánští SULPHUROUS jsou jasnou volbou. Jejich novinka "The Black Mouth Of Sepulchre" má totiž podobnou atmosféru, jako hřbitov, na kterém si ještě před chvílí přemýšlel o životě a smrti.

S tvorbou kapely jsem se poprvé setkal v roce 2018, když vydali album "Dolorous Death Knell" (odkaz na recenzi dole pod článkem). Již tenkrát jsem měl pocit, že mě někdo pohřbívá zaživa. Letos pánové pokračují v započaté hrobnické práci. Dostanete hrubozrnný, surový a zahnívající death metal staré školy, který se ihned stal mým velmi oblíbeným pokrmem. Podávány jsou totiž jen ty nejvíc zapáchající kousky syrového masa. 


Zmínit musím parádní obal (Paola Girardiho) i morbidní zvuk (Lasse Ballade Studios, Copenhagen). Novinka ale není jen skvěle zvládnutým řemeslem. To by bylo málo. Hroby jsou otevírány ve stylu INCANTATION, DEAD CONGREGATION, DISMA, UNDERGANG, PHRENELITH, GRAVE MIASMA, LVCIFYRE. SULPHUROUS přidávají navíc část sebe samého, kus svých zvrácených myšlenek. Skladby mají magickou, rituální a pochmurnou atmosféru. Jakoby kapela nahrubo nakrájela tmu a spolu se zkaženou krví nám ji rvala do chřtánu. Těžké, mokvající doomové pasáže se střídají s těmi rychlými, devastujícími. Posluchač dostává velmi pestrou nahrávku, laděnou do krvavých odstínů černé. Líbí se mi vlastně vše. Práce bubeníka, zuřivý a nelidský vokál i riffy, které odsekávají maso od kostí. Prší a právě jsem si vykopal vlastní hrob. Už nemůžu dál, nejde to. Vše mi připadá černé, ošklivé a zlé. Pronásledují mě noční můry, démoni se zjevují ve snech. Jsem prokletý! Prokletý poslechem nové desky "The Black Mouth Of Sepulchre". Ta se na dlouhý čas stala mým průvodcem v podsvětí. Brána do pekla byla znovu otevřena. Stačí jen vstoupit a přidat hlasitost. Dáma s kosou chodí okolo a podupává si do rytmu. Bestie se probudila. A stáhne vás do hlubin. Death metalové ozvěny ze záhrobí! Vynikající zásek!


Asphyx says:

It's raining and you just dug your own grave. You can't go on, it's not working. Everything seems black, ugly and bad to you. You are haunted by nightmares, demons appear in dreams. You put down your shovel and wonder if there isn't at least a bit of light somewhere. No, not this time. You return home looking for music that will take you to the other world. The Danish SULPHUROUS is a clear choice. Their new album "The Black Mouth Of Sepulcher" has a similar atmosphere as the cemetery in which he had just thought about life and death.

I first encountered the creation of the band in 2018, when they released the album "Dolorous Death Knell" (link to the review below the article). Even then, I had the feeling that someone was burying me alive. This year, the gentlemen continue the work of tomb work. You get coarse-grained, raw and rotting old-school death metal, which immediately became my very favourite dish. Only the smelliest pieces of raw meat are served.


I must mention the great cover (Paolo Girardi) and the morbid sound (Lasse Ballade Studios, Copenhagen). But the new album is not just a well-managed craft. That would be not enough. The graves are opened in the style of INCANTATION, DEAD CONGREGATION, DISMA, UNDERGANG, PHRENELITH, GRAVE MIASMA, LVCIFYRE. In addition, SULPHUROUS adds a part of themselves, a piece of their perverted thoughts. The songs have a magical, ritual and gloomy atmosphere. It was as if the band had roughly cut the darkness and, together with the spoiled blood, was tearing it into our throats. Heavy, wetting doom passages alternate with fast, devastating ones. The listener receives a very varied recording, tuned to bloody shades of black. I actually like everything. The work of a drummer, furious and inhuman vocals and riffs that cut meat from bones. It's raining and I just dug my own grave. I can't go on, it's not working. Everything seems black, ugly and bad to me. I am haunted by nightmares, demons appear in dreams. I'm cursed! Cursed by listening to the new album "The Black Mouth Of Sepulchre". She became my guide in the underworld for a long time. The gates of hell were reopened. Just enter and add volume. The lady with the scythe walks around and stamps to the beat. The beast awoke. And it will take you to the depths. Death metal echoes from the graveyard! Excellent matter!


about SULPHUROUS on DEADLY STORM ZINE:


TRACKLIST
1. Emanated Trepidation
2. Dry Breath of the Tomb
3. Shadows Writhing like Black Wings
4. Eyes Glaring Black Fury
5. The Black Mouth of Sepulchre
6. Gazing Into the Patch of Darkness

LINE-UP
M.F. - Guitars / Vocals / Piano
M.C. - Bass
T. - Drums


Share this games :

TWITTER