SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 20. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - WHARFLURCH - Psychedelic Realms Ov Hell (2021)

Recenze/review - WHARFLURCH - Psychedelic Realms Ov Hell (2021)


WHARFLURCH - Psychedelic Realms Ov Hell
CD 2021, Gurgling Gore, Personal Records

for english please scroll down

Staré kosti, rozvěšené na stromech. Bělostné lebky, které se dívají prázdným pohledem směrem k tobě. O tomhle domě kolují různé zvěsti. O čarodějích, temných rituálech, o drogách a obřadech, na kterých se obětují mladé dívky. Ne, tohle není žádný hloupý film pro děti, které se rády bojí. Teď už to vím. Omámený sedím v kleci a na těle mi chybí několik pruhů masa.

Spojení death metalu, doomu a psychedelie se zdá být podivné ze své podstaty. Jenže když se toho chytí kapely jako WHARFLURCH, tak dostanete pestré, zajímavé album. Se spoustou ruchů, které pochopí asi jen lidé pod vlivem omamných látek. Objevují se zde roztodivné morbidní obrazy. Pro mě je důležité, že je smrt během poslechu stále hodně blízko. 


Smíchejte vlivy od OBITUARY, HOODED MENACE, BLOOD INCANTATION, přidejte trošku ACID WITCH, kousek NOCTURNUS a podávejte podchlazené. WHARFLURCH na to jdou ale přeci jen jinak. Mají spoustu vlastních nápadů, jsou svým způsobem i progresivní, v takovém tom hnusném stylu, který mám tolik rád. Jako bych seděl opravdu někde uprostřed močálů v domě, kde se dějí hnusné věci. Pod vlivem lektvarů a poslechu "Psychedelic Realms Ov Hell" se postupně mění moje vnímání světa. Bolest se násobí, mozek se vaří ve vlastní šťávě. Deska se neposlouchá příliš lehce, chce čas a klid. Temnou místnost a bohatou fantazii. Rád se s podobnými nahrávkami toulám podzimním lesem, s chutí si je dávkuji hezky postupně, pomalu. Svět kolem je možná ošklivý a ulice špinavé, ale do uší  jsou mi zaráženy hřeby z té nejkvalitnější oceli. Hudba má být hlavně o pocitech a emocích a WHARFLURCH si se mnou hrají jako kočka s myší. Jsem rád, že jsou v dnešní době ještě kapely, které se snaží klasické postupy někam posunout, rozvinout. Jakoby mi do hlavy někdo zatloukl obrovský trychtýř, kterým mi do hlavy proudí temná vesmírná energie. Psychedelická death doomová nákaza s destruktivním účinkem! Skvěle!


Asphyx says:

Old bones hanging from the trees. White skulls that look blankly at you. There are various rumours circulating about this house. About wizards, dark rituals, drugs and ceremonies where young girls are sacrificed. No, this is not a stupid movie for kids who like to be scared. Now I know that. Stunned, I sit in a cage, missing several strips of meat on my body.

The combination of death metal, doom and psychedelia seems strange in nature. But when bands like WHARFLURCH catch on, you get a colorful, interesting album. With a lot of noise that only people under the influence of drugs can understand. Strange morbid images appear here. It is important to me that death while listening is still very close.


Mix the influences from OBITUARY, HOODED MENACE, BLOOD INCANTATION, add a little ACID WITCH, a little NOCTURNUS and serve chilled. WHARFLURCH, however, goes differently. They have a lot of ideas of their own, they are in a way progressive, in the ugly style I like so much. It's like I'm really sitting somewhere in the middle of a swamp in a house where nasty things are happening. Under the influence of potions and listening to "Psychedelic Realms Ov Hell", my perception of the world gradually changes. The pain multiplies, the brain boils in its own juice. The record is not very easy to listen to, it takes time and peace. Dark room and rich imagination. I like to roam the autumn forest with similar recordings, I like to dose them nicely gradually, slowly. The world around me may be ugly and the streets dirty, but the best quality steel nails are stuck in my ears. The music is mainly about feelings and emotions and WHARFLURCH is playing with me like a cat with a mouse. I'm glad that nowadays there are still bands that are trying to move the classic methods somewhere, to develop. It was as if someone had hammered a huge funnel into my head, through which dark cosmic energy was flowing into my head. Psychedelic death doom infection with a destructive effect! Great!


Tracklist:
01. Celestial Mycelium
02. Stoned Ape Apocalypse
03. Abandoning Reality
04. Phantasmagorical Fumes
05. Bog Body Boletus
06. Psychedelic Realms Ov Hell

WHARFLURCH is:
John Mamo - Vocals / Drums
Mike Colby - Guitar / Vocals / Synths
Cary Smith - Bass
Steven Klein - Lead GuitarShare this games :

TWITTER