SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 5. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - THE LURKING FEAR - Death, Madness, Horror, Decay (2021)

Recenze/review - THE LURKING FEAR - Death, Madness, Horror, Decay (2021)


THE LURKING FEAR - Death, Madness, Horror, Decay
CD 2021, Century Media Records

for english please scroll down

Tiché škrábání, tlumené výkřiky. Ve vzduchu je cítit pach smrti. Musí na chvilku odložit lopatu. Dívá se do kraje, mezi náhrobky. Kolikrát už tohle zažil. Možná stokrát. O to ale nejde. Hlavní je si to užít. Najednou je klid. Božské ticho. Usmívá se. Je po všem. Pohřbená zaživa, nenajde nikdy klid, stejně jako on, její kat. Svět je někdy opravdu ošklivé místo k žití. V mnohém připomíná temné vize H.P. LOVERCRAFTA. 

Tím se ve svých textech zaobírají i švédští THE LURKING FEAR. Kapely, která je složena ze samých slavných muzikantů. V čele s nezaměnitelným vokalistou Tomasem Lindbergem. O kvalitu je tak opět postaráno. Je hodně cítit, že pánové nahrávali desku "Death, Madness, Horror, Decay" s radostí a nadšením. A také samozřejmě se zastřeným pohledem do tmy. 


Zapomeňte na melodický švédský death metal, kteří členové kapely hrají ve spřízněných AT THE GATES. Zde zažijete jenom hnus, špínu, zlo a totální inferno. Album má neskutečný tlak, doslova pálí v rukou, propláchne vám mozek kyselinou. Základem je syrový, surový death metal staré školy, ale výraz je v některých momentech ušpiněný grindcore. THE LURKING FEAR působí jako parta šílenců z hororového filmu, která naběhne mezi nás s upilovanými brokovnicemi. Co bude následovat, asi moc dobře tušíte. Krvavá, černá, hudební jatka s chladným odérem nekonečné smrti. Pár metrů pod zemí se během poslechu opravdu ozývá tiché škrábání, panika a strach. Rozedřené ruce, nedostatek kyslíku, záchvat paniky. Album je stejně bolestivé a drásavé. Zvuk studený jako ruce dobře uležené mrtvoly. Obal, čerpající temnou energii z vesmíru. Jako starý fanoušek extrémních stylů s přihlédnutím k death metalu jsem opravdu spokojen. Pokaždé, když mám pocit, že se mi rozskočí hlava a potřebuji ji vyčistit kyselinou, tak volím "Death, Madness, Horror, Decay"THE LURKING FEAR jsou opět ve skvělé formě. Jsou jako dávná bestie, která se znovu probudila. Drsný, surový death metalový útok, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

Quiet scratching, muffled screams. The smell of death in the air. He's got to put the shovel down for a minute. He looks to the edge, between the tombstones. How many times has he seen this before? Maybe a hundred times. But that's not the point. The point is to enjoy it. Suddenly it's quiet. A divine silence. He's smiling. It's over. Buried alive, she will never find peace, nor will he, her executioner. The world can be a really ugly place to live in. In many ways, it's reminiscent of H.P. Lovecraft's dark visions.

Swedish THE LURKING FEAR also deal with this in their lyrics. A band made up of famous musicians. Led by the unmistakable vocalist Tomas Lindberg. So quality is taken care of again. You can feel that the gentlemen recorded "Death, Madness, Horror, Decay" with joy and enthusiasm. And also, of course, with a veiled look into the darkness.


Forget the melodic Swedish death metal that the members of the band play in the related AT THE GATES. Here you will experience only filth, dirt, evil and total inferno. The album has an unreal pressure, it literally burns in your hands, flushes your brain with acid. The base is raw, raw death metal of the old school, but the expression is dirty grind core in some moments. THE LURKING FEAR comes across like a bunch of madmen from a horror movie running in with sawed-off shotguns. What will follow, you can probably guess very well. A bloody, black, musical slaughter with the cold odour of endless death. A few meters below the ground, you can hear the quiet scratching, panic and fear. Hands shaking, lack of oxygen, panic attack. The album is equally painful and harrowing. The sound is as cold as the hands of a well-laid corpse. The cover, drawing dark energy from the universe. As an old fan of extreme styles with death metal in mind, I'm really satisfied. Every time I feel like my head is spinning and I need to clear it with acid, I opt for "Death, Madness, Horror, Decay". THE LURKING FEAR is in great form again. They're like an ancient beast reawakened. A gnarly, raw death metal assault that will tear you apart!Tracklist:
01. Abyssal Slime
02. Death Reborn
03. Cosmic Macabre
04. Funeral Abyss
05. Death, Madness, Horror, Decay
06. Architects Of Madness
07. In A Thousand Horrors Crowned
08. Kaleidoscopic Mutations
09. Ageless Evil
10. One In Flesh
11. Restless Deat
12. Leech Of The Aeons
Bonus Tracks
13. The Curse (Slaughter Cover)
14. Seance (Possessed Cover)Share this games :

TWITTER