SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 2. prosince 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - UNDER THE CHURCH - Total Burial (2021)

Recenze/review - UNDER THE CHURCH - Total Burial (2021)


UNDER THE CHURCH - Total Burial
EP 2021, Pulverised Records

for english please scroll down

Nebezpečná zatáčka v mlze se stala i mým osudem. Jezdil jsem tudy každý den. Cestou do práce i domů. Spoustu let. Dnes to bylo ale od rána jiné. Viděl jsem kolem sebe divné stíny, slyšel tichý šepot. Jako bych se ocitl v nějakém starém hororu. Poslouchal jsem nové EP maniaků UNDER THE CHURCH a přidával postupně hlasitost i rychlost. Dlouhý smyk, srážka s náklaďákem plným kostí. Prolítl jsem skrz sklo a nabodl se na protější strom. Poslední, co si pamatuji z našeho světa, tak byly dlouhé protáhlé postavy bez tváří. Vítej v záhrobí!

Prosévám mezi prsty svůj vlastní prach a poslouchám pečlivě. Tahle hudba je přesně mojí krevní skupinou. Divoká, neurvalá, zběsilá, chladná a ostrá, jako čepele čerstvě nabroušených nožů. Starý dobrý švédský death metal, ušpiněný punkem a černou tmou. Myslím, že se mi bude na onom světě moc líbit. 


Nevím, jak to máte nastavené vy, ale já mám poslední roky neodbytný pocit, že je spousta lidí zralá na psychiatra. Vše je vyhrocené, osekané na kost. Každý se snaží šokovat, všude jenom jed a skrytá nenávist. Pokaždé, když je mi z toho špatně, jdu si pustit podobné desky, jako je "Total Burial". Vypnout všechny sítě světa a jít jako za starých dobrých časů tančit na hrobech. Deska je velmi dobře zahraným výletem do doby, kdy světu vládly kapely jako ENTOMBED, DISMEMER, NIHILIST, NIRVANA 2002, MASTER, CIANIDE a samozřejmě AUTOPSY. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Nahrávka má skvělý zvuk i obal a působí na mě jako setkání s tsunami. Nebo již zmiňovaná srážka s náklaďákem plným kostí. UNDER THE CHURCH vám vyrvou mozek z hlavy, očistí ho od zbytečností a vrátí zpět. Jestli máte každý pátek po práci sto chutí vypadnout na hřbitov, nezapomeňte si s sebou "Total Burial" vzít. Obsahuje v sobě totiž všechny potřebné ingredience pro pořádnou pařbu v márnici. Letošní nahrávka je totiž velmi temná, studená a zároveň v sobě obsahuje velké množství nakumulované energie. Poctivý surový death metal, který vám přelomí čelist! 


Asphyx says:

A dangerous bend in the fog also became my destiny. I drove this way every day. On the way to work and home. Lots of years. But today it was different from the morning. I saw strange shadows around me, heard a low whisper. It's like being in some old horror movie. I listened to the new EP of UNDER THE CHURCH maniacs and gradually added volume and speed. Long skid, collision with a truck full of bones. I flew through the glass and stabbed the opposite tree. The last thing I remember from our world was the long, elongated figures without faces. Welcome to the grave!

I sift my own dust between my fingers and listen carefully. This music is exactly my blood type. Wild, unruly, furious, cold and sharp, like the blades of freshly sharpened knives. Good old Swedish death metal, soiled with punk and black darkness. I think I will really like it in the afterlife.

I don't know how you set it up, but I've felt the last few years that a lot of people are ready for a psychiatrist. Everything is sharp, cut to the bone. Everyone is trying to shock, just poison and hidden hatred everywhere. Every time I'm sick of it, I go to play similar records like "Total Burial". Turn off all the nets of the world and go dancing like the good old days dancing on graves. The album is a very well-played trip to a time when bands like ENTOMBED, DISMEMER, NIHILIST, NIRVANA 2002, MASTER, CIANIDE and of course AUTOPSY ruled the world. There is nothing left anywhere, nothing is missing anywhere. The recording has a great sound and cover and looks like a tsunami to me. Or the already mentioned collision with a truck full of bones. UNDER THE CHURCH will snatch your brain from your head, cleanse it of unnecessary things and bring it back. If you have a hundred appetites to drop out of the cemetery every Friday after work, don't forget to take "Total Burial" with you. It contains all the necessary ingredients for a proper party in the morgue. This year's recording is very dark, cold and at the same time contains a large amount of accumulated energy. Honest raw death metal that will break your jaw!


about UNDER THE CHURCH on DEADLY STORM ZINE:
TRACKLIST
1. Day Of Reckoning
2. Spit On Your Grave
3. Total Burial
4. Depraved Vocation
5. Just Another Death

Share this games :

TWITTER