DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 27. ledna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - BESTIAL PROFANATION - Sanctuary of the Living Dead (2022)

Recenze/review - BESTIAL PROFANATION - Sanctuary of the Living Dead (2022)


BESTIAL PROFANATION - Sanctuary of the Living Dead
CD 2022, Putrid Productions Records

for english please scroll down

My, kteří posloucháme death metal dlouhé roky, moc dobře víme, kde se nachází vchod do podzemí. Každý to máme jinak, ale když potkáme dobrou hudbu, tak se vždy necháme pozvat do nekonečných katakomb. Byla hluboká noc a probudily mě děsivé noční můry. Šel jsem kousek za město, na hřbitov, o kterém se vyprávějí šílené příběhy. Už na mě čekali. Zdravíme se v nemrtvými a podáváme si ruku. Dnes pro mě mají překvapení.

Argentinskou smečku BESTIAL PROFANATION, která hraje pravý, nefalšovaný death metal, u kterého nadskakují víka od rakví. Poctivá záležitost pro všechny, kteří mají rádi opuštěné márnice, čerstvě exhumované hroby a reálnou krutou smrt. Myslím, že ve společnosti těchto šílenců se mi bude opravdu líbit. Jejich hudba totiž smrdí jako rozkládající se tělo.

 

Jako bych byl pozvaný na večírek, ze kterého neodejde nikdo živý. Hraje se tady death metal, chřestí se kostmi, pije se krev z lebek našich nepřátel. Pokud bych měl zmínit nějaké vzory, ze kterých kapela čerpá, volil bych kapely jako MASTER, CIANIDE, PESTILENCE, OBITUARY, POSSESSED a spoustu dalších. To ale není tak důležité. Hlavní pro mě je, že jsem ve společnosti těchto zombie moc rád. Vždyť co může být lepšího, než pivo a tanec za zvuků ostrých riffů, dunivých bicích a chorobného vokálu? Jako bonus si můžete zatančit s těmi nejkrásnějšími dívkami. Co na tom, že už jsou dávno mrtvé? Pro mě je nejdůležitější, že má nahrávka prašivý zvuk a nekonečně temnou a chladnou atmosféru. Byla hluboká noc a probudily mě děsivé noční můry. Šel jsem kousek za město, na hřbitov, o kterém se vyprávějí šílené příběhy. Už na mě čekali. Zdravíme se v nemrtvými a podáváme si ruku. BESTIAL PROFANATION, kapela z Argentiny a jejich první dlouhohrající album (ještě mají na svém kontě loňské EP "Legion of the Undead"). Tihle maniaci moc dobře vědí jak na mě. Syrově, uvěřitelně, s krvavou jiskrou v oku. Démoni se probudili a touží po krvi. Jsem tu správně! Prašivý death metal, u kterého odpadává maso od kostí! 


Asphyx says:

We, who have been listening to death metal for many years, know very well where the entrance to the underground is located. We all have it differently, but when we meet good music, we always let ourselves be invited into the endless catacombs. It was deep into the night and I woke up with terrifying nightmares. I walked a little way out of town, to a cemetery about which crazy stories are told. They were waiting for me. We greeted the undead and shook hands. They have a surprise for me today.

Argentinean pack BESTIAL PROFANATION, who play true, unadulterated death metal that makes coffin lids jump. An honest affair for all those who like abandoned morgues, freshly exhumed graves and real cruel death. I think I will really enjoy the company of these madmen. Because their music smells like a decomposing body.


It's like being invited to a party where no one leaves alive. Death metal is played, bones are rattled, blood is drunk from the skulls of our enemies. If I had to mention some role models the band draws from, I would choose bands like MASTER, CIANIDE, PESTILENCE, OBITUARY, POSSESSED and many more. But that's not so important. The main thing for me is that I love being in the company of these zombies. After all, what could be better than beer and dancing to the sound of sharp riffs, thunderous drums and sick vocals? As a bonus, you can dance with the most beautiful girls. What does it matter if they're long dead? For me, the most important thing is that the record has a dusty sound and an endlessly dark and cold atmosphere. It was deep into the night and I was awakened by terrifying nightmares. I walked a little way out of town, to a cemetery about which crazy stories are told. They were waiting for me. We greeted the undead and shook hands. BESTIAL PROFANATION, a band from Argentina and their first full-length album (they still have last year's EP "Legion of the Undead"). These maniacs know how to get to me. Raw, believable, with a bloody sparkle in their eye. The demons have awakened and are out for blood. I'm right here! Dusty death metal that makes the flesh fall off the bones!


Tracklist:
01. Returned From The Grave
02. Necrotic Hordes
03. Drowning In Bodies
04. Cadaver Resurrection
05. Sanctuary Of The Living Dead
06. In Other Plane
07. Eternal Funeral
08. Only Death
09. Forgotten Cemetery
10. Infected Brain
11. Spells Of The Bokor

BESTIAL PROFANATION IS:
Matias carrasco- Guitars / vocals
Cristian Sarmiento - Bass
Alexis Basanta - Drums
Alexander Alonso - Rhythmic guitar


Share this games :

TWITTER