DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 20. února 2022

Recenze/review - LUNAR BLOOD - Twilight Insurgency (2022)


LUNAR BLOOD - Twilight Insurgency
CD 2022, Pulverised Records

for english please scroll down

Jedeš nekonečnou tmou. Máš trošku strach, protože není vidět na krok. Zpíváš si, unavený a zničený. Dlouhý den a noc před tebou. Ještě nevíš, že za zatáčkou tě čeká smrt. Náklaďák naložený prašivými kostmi. Prolétneš předním sklem a poslední, co vidíš na tomto světě, je krev. Přechod na druhou stranu bývá někdy hodně bolestivý. Stejně jako hudba šílených maniaků LUNAR BLOOD.

Poslech "Twilight Insurgency" je jako podlehnout mnohočetným zraněním někde v opuštěné uličce. Podá si vás parta násilných hajzlů a budete nakonec moc rádi, že přežijete. Hudba je stejně nenávistná, zlá, ošklivá, mokvající, shnilá. Death metal, black metal, crust i hard core. Nic pro pozérské metalisty, ale spíše opravdu srážka s náklaďákem plným kostí.


LUNAR BLOOD vám nedají vydechnout ani na chvilku. Během celého procesu umírání zažijete jenom bolest, utrpení. Krutý, masivní zvuk. Postupy a nápady jak vystřižené ze starých záhrobních učebnic. Téhle partě není nic svaté, nepářou se s tím. Jakoby mě někdo nutil běhat po ostrých střepech a bičoval mě u toho ocelovým bičem. Američané si mě ihned naklonili na svoji stranu. Používal jsem jejich novou desku "Twilight Insurgency" nejvíc ve chvílích, když jsem si potřeboval vyplácnout hlavu od zbytečností. A že jich v současném světě je, to vám nemusím vykládat. LUNAR BLOOD letos umíchali pořádně ostrý, pálivý a jedovatý koktejl. Doporučuji podávat podchlazené. Do žil vám bude vpraveno obrovské množství energie, síly, nakumulovaného vzteku a nenávisti. Jedeš nekonečnou tmou. Máš trošku strach, protože není vidět na krok. Zpíváš si, unavený a zničený. Dlouhý den a noc před tebou. Ještě nevíš, že za zatáčkou tě čeká smrt. Náklaďák naložený prašivými kostmi. Na boku má napsáno červeným písmem LUNAR BLOOD. Jsem moc rád, že mi přišlo album na recenzi. Má v sobě totiž vše potřebné pro pořádnou pařbu. Brutalita se zde potkává s krutostí. Masakr! Black death crust metal, který vám utrhne čelist!


Asphyx says:

You're driving through the endless darkness. You're a little scared because you can't see a step. You're singing to yourself, tired and worn out. Long day and night ahead of you. You don't know yet that death awaits you around the bend. A truck loaded with mangy bones. You fly through the windshield and the last thing you see in this world is blood. It can be very painful to cross to the other side. Like the music of the mad maniacs of LUNAR BLOOD.

Listening to "Twilight Insurgency" is like succumbing to multiple injuries in a deserted alley somewhere. You'll be taken down by a bunch of violent bastards and you'll be glad you survived in the end. The music is equally hateful, evil, ugly, swampy, rotten. Death metal, black metal, crust and hardcore. Nothing for poser metalheads, but more like really crashing a truck full of bones.


LUNAR BLOOD won't let you breathe for a moment. During the whole process of dying, you will experience only pain, suffering. A cruel, massive sound. Procedures and ideas straight out of the old tomb textbooks. Nothing is sacred to this bunch, they don't fight it. It's like someone's making me run on sharp rocks and whipping me with a steel whip. The Americans immediately swayed me to their side. I used their new record "Twilight Insurgency" most when I needed to clear my head of uselessness. And I don't need to tell you that there is a lot of it in the world today. This year LUNAR BLOOD have mixed up a cocktail that is sharp, hot and poisonous. I recommend serving it chilled. You will have a huge amount of energy, power, accumulated rage and hatred injected into your veins. You're driving through endless darkness. You're a little scared because you can't see a step. You're singing to yourself, tired and exhausted. A long day and night ahead of you. You don't know yet that death awaits you around the bend. A truck loaded with mangy bones. LUNAR BLOOD is written in red letters on the side. I'm so glad I got the album to review. It's got everything you need for a good party. Brutality meets cruelty here. Massacre! Black death crust metal that will rip your jaw off!

TRACKLIST
1. Purified Rot
2. The Hammer
3. Gastrointestinal Industrial Complex
4. Ululating In The Depths
5. Wrath March
6. Parliament Of Trees
7. Gnawed
8. God Of The Trainwreck
9. Pig Hunter

band:
Mark Guiliano- guitar, vocals
Nick Zwiren- guitar
Seth Kaplan- bass
Jacob Kruger- vocals
Chris Ward- drums, vocals

Share this games :

TWITTER