DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 2. ledna 2022

Recenze/review - RUTTENSKALLE - Skin 'Em Alive (2021)


RUTTENSKALLE - Skin 'Em Alive
CD 2021, Gruesome Records

for english please scroll down

Je mi zima a dívám se na sever. Přichází odtud totiž pokaždé chladný, mrazivý vichr, po kterém zůstává jen smrt a nicota. Zrozen v temnotě, založil si kapelu. Píšu teď o Paulo Soaresovi, který hraje v kapele RUTTENSKALLE. Je podepsán pod všemi nástroji, zpívá a hlavně skládá songy plné záhrobních melodií. Zcela ovlivněn švédskou death metalovou školou přichází s debutem, který by neměl uniknout žádnému poctivému fanouškovi pohřbů do země.

Zaujme obal, překvapil mě velmi dobrý zvuk. Boss HM-2 pedal v té nejryzejší podobě. Co si přát víc? Sedím ve své hrobce a užívám si pochmurnou atmosféru celé nahrávky. Přesně takhle to mám rád. Hezky s krumpáčem a lopatou, kousek za městem, kde se pohřbívají prokletí. Zombie lezou z děr a "Skin 'Em Alive" mi hraje pořádně nahlas.


Paulo Soares hraje jako o život. Inspirací mu byly kapely typu ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE, ENTOMBED, UNLEASHED, CARNAGE, možná i trošku PESTILENCE. Songy mají ten správný odpich, připomínají šavlový tanec, po kterém vám nezbyde na těle ani kousek masa. Jako bych se procházel nekonečně temnými chodbami podsvětí a vzpomínal na své mládí, kdy se v devadesátých letech formoval můj hudební vkus. "Skin 'Em Alive" je deska, která si mě naklonila na svoji stranu. Bez slitování, bez kompromisů. Rovnou na solar plexus. Kosti praskají tlakem, víka od rakví nadskakují, zombie tančí ve zběsilém rytmu. Vše je v nejlepším pořádku, i když je jasné, že RUTTENSKALLE nepřinášejí ani nevymýšlejí nic nového. Nevadí mi to, mám raději dobře odvedenou práci, skvělé řemeslo a to všechno na téhle nahrávce naleznete v míře větší než malé. Je mi zima a dívám se na sever. Přichází odtud totiž pokaždé chladný, mrazivý vichr, po kterém zůstává jen smrt a nicota. A také pravý, reálný, prašivý death metal v morbidním provedení. Platím převozníkovi přes řeku Styx a těším se na další song. Otevírám si pivo a užívám si chlad, který proniká do mého mozku. Takhle nějak si představuji excelentní stylové album. Starý švédský death metal, který vás rozdrtí na prach! Amen!


Asphyx says:

I'm cold and I'm looking north. This is because a cold, freezing wind always comes from here, after which only death and nothingness remain. Born in the dark, he formed a band. I am now writing about Paulo Soares, who plays in the band RUTTENSKALLE. He is signed under all the instruments, sings and mainly composes songs full of grave melodies. Completely influenced by the Swedish death metal school, he comes up with his debut, which should not escape any honest funeral fan in the country.

I am fascinated by the packaging, I was surprised by the very good sound. Boss HM-2 pedal in its purest form. What more could you want? I'm sitting in my tomb and enjoying the gloomy atmosphere of the whole recording. That's exactly how I like it. Nice with a pickaxe and a shovel, just outside the city where the curses are buried. Zombies come out of the holes and "Skin 'Em Alive" plays really loud to me.


Paulo Soares plays for life. He was inspired by bands like ENTRAILS, DISMEMBER, GRAVE, ENTOMBED, UNLEASHED, CARNAGE, maybe a little PESTILENCE. The songs have the right tap, they resemble a sabre dance, after which you won't have a bit of meat left on your body. It was as if I was walking through the infinitely dark corridors of the underworld, remembering my youth when my musical taste was forming in the 1990s. "Skin 'Em Alive" is a record that turned me to its side. No mercy, no compromises. Straight to the solar plexus. The bones crackle under pressure, the coffin lids jump, the zombies dance in a furious rhythm. Everything is fine, although it is clear that RUTTENSKALLE do not bring or invent anything new. I don't mind, I prefer a job well done, great craftsmanship and you will find it all on this record to a greater extent than small. I'm cold and I'm looking north. This is because a cold, freezing wind always comes from here, after which only death and nothingness remain. And also real, real, dusty death metal in a morbid design. I pay the ferryman across the Styx River and I'm looking forward to the next song. I open my beer and enjoy the cold that penetrates my brain. This is how I imagine an excellent stylish album. Old Swedish death metal that will crush you to dust! Amen!Tracklist:
01. Feast Of The Dying Sluts
02. Carnage In The Fog
03. Rotten God
04. Dead Man
05. Buried
06. Time To Kill
07. Fucked With My Knife
08. Anal Ride
09. Cadaver Meal
10. Brainless Whore

band:
All instruments and vocals by Paulo M. SoaresShare this games :

TWITTER