Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. ledna 2022

Recenze/review - UNCONSECRATED - Reveal of the Dead (2021)


UNCONSECRATED - Reveal of the Dead
CD 2021, Dark Blasphemies Records 

for english please scroll down

Vytáhneš z hrobu další tělo a přemýšlíš, proč je tak zohavené. Pohřbeno za hřbitovní zdí, bez náhrobku, zcela anonymně. My ale moc dobře víme, že takhle dopadnou všichni prokletí, všichni ti, kteří se rouhali a vyznávali temné síly. Nevadí mi to, raději budu upřímný a opravdový, stejně jako hudba španělských UNCONSECRATED, než abych se přetvařoval. Pánové hrají napřímo, bez kompromisů a u jejich hudby pukají víka od rakví. Jsem moc rád, že jsem je na svých toulkách podzemím potkal.

Jinak bych byl ochuzen o další kus shnilého a smradlavého masa. Cítím tady kus velkého srdce, touhy ničit a lámat kosti. Líbí se mi zvuk, obdivuji morbidní obal. Vše je špinavé, načichlé sírou a smrtí. Myslím, že pokud jste podobně naladěni na temnotu jako já, mohly byste být více než spokojeni. Hraje se zde totiž pravý nefalšovaný death metal staré školy. 


UNCONSECRATED hrají v rytmu základních alb ENTOMBED, CARNAGE, DISMEMBER, GRAVE. Přidávají svoje vlastní nápady a motivy. Vytahuji z hrobu další tělo a přemýšlím, proč je probodnuto přímo do srdce. Nemrtví ožívají, z márnice jsou slyšet podivné zvuky. Šepot ze záhrobí, riffy ostré tak, že odsekávají maso od kostí, vokál bestie a vše objímající hniloba a smrt. Ne, pánové nepředvádějí nic nového, ani převratného, ale je mi v jejich společnosti velmi dobře. Koluje nám v krvi podobný pohled na mrtvolnou muziku. Songy mají drive a sílu, jsou ušpiněné tím správným způsobem. "Reveal of the Dead" na mě působí jako sněť, která postupně zasáhne všechny orgány v těle. Prokleje vás a jednou budete také pohřbeni za hřbitovní zdí. Kapela má na svém kontě dvě kompilace, jednu demonahrávku a EP. Letošní počin je tak jejich dlouhohrající prvotinou, která by neměla chybět ve sbírce každého opravdového fanouška dlouhých stínů. Hroby jsou otevřeny a vzduchem se vznáší pach shnilého masa. Jedna rakev je mi nějaká povědomá. Krve by se ve mě nedořezal. Ležím v ní totiž já sám. A o tom podle mého dobrý smrtící kov je. O uvěřitelnosti, o síle, o temné energii. A tohle všechno UNCONSECRATED umí a předkládají nám s elegancí starých mistrů. Prašivý, mokvající death metal z opuštěných katakomb!


Asphyx says:

You pull another body out of the grave and wonder why it's so mutilated. Buried behind a cemetery wall, no headstone, completely anonymous. But we know all the damned, all those who have blasphemed and confessed to dark powers, will end up like this. I don't mind, I'd rather be honest and real, like the music of Spain's UNCONSECRATED, than put on a front. The gentlemen play straight, without compromise, and their music makes coffin lids pop. I'm so glad I met them on my underground wanderings.

Otherwise, I'd be deprived of another piece of rotten, smelly meat. I smell a big heart here, a desire to destroy and break bones. I like the sound; I admire the morbid cover. Everything is dirty, reeking of brimstone and death. I think if you're as attuned to darkness as I am, you might be more than satisfied. This is true unadulterated death metal of the old school being played here.


UNCONSECRATED play in the rhythm of the basic albums ENTOMBED, CARNAGE, DISMEMBER, GRAVE. They add their ideas and themes. I pull another body out of the grave and wonder why it's been stabbed right through the heart. The undead come to life, strange noises are heard from the morgue. Whispers from beyond the grave, riffs sharp enough to cut flesh from bone, the vocals of the beast and the all-encompassing rot and death. No, the gentlemen are not doing anything new or ground-breaking, but I feel very comfortable in their company. A similar view of dead music runs through our blood. The songs have drive and power, they're dirty in the right way. "Reveal of the Dead" affects me like anthrax that gradually hits every organ in the body. It will curse you and one day you too will be buried behind a cemetery wall. The band has two compilations, one demo and an EP to their credit. This year's release is their long-playing debut, which should not be missing from the collection of any true fan of long shadows. The graves are open and the smell of rotten flesh wafts through the air. One coffin is somehow familiar. The blood wouldn't finish cutting into me. For I lie in it myself. And that's what I think good death metal is all about. The believability, the power, the dark energy. And that's what UNCONSECRATED can do, and they present it to us with the elegance of the old masters. Dusty, sweltering death metal from abandoned catacombs!

Tracklist:
01. Reveal Of The Dead
02. Desecrated
03. Eternal Rest
04. Immortal Winds
05. Mortuary Rites
06. Morbid Revelation
07. Vomiting Curses
08. Putrid EvocationShare this games :

TWITTER