DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 19. února 2022

Recenze/review - MASAKRE - Morbid Extinction (2022)


MASAKRE - Morbid Extinction
EP 2022, Pulverised Records

for english please scroll down

Překročíš další mrtvé tělo a přemýšlíš, kdo byl něčeho takového schopen. Uřezané hlavy, střeva zahnívající na zemi. Pach smrti, hnusný a těžký vzduch. Ve jménu víry se vždy páchají ty nejhorší zvěrstva. Klaníme se dávno padlým modlám a jsme kvůli nim schopni zničit i bližního svého. Utíkám raději pryč, do katakomb za městem. Zavřu za sebou železné dveře. A poslouchám pořádně nahlas death metal, crust i punk. Přehrabuji se v nekonečné řadě desek, které mi každý den chodí na recenze.

Dnes volím jednoznačně indonéské maniaky MASAKRE. Protože si je pouštím na své hi-fi věži už nějaký čas a zatím mě nikdy nezklamali. Pokaždé se znovu ocitám v představách ve vesnici, přes kterou přešla vojska jedné i druhé strany. Cítím z hudby šílenství, temnotu a chlad!


Dívám se do tmy, mrazí mě v zádech. U podobné hudby, která je nasáklá poctivou hnilobou, praskají kosti tlakem. Líbí se mi přístup, s jakým k tvorbě jako takové Indonésané přistupují. Smrt je všude kolem a já si užívám postupy jak vystřižené ze starých učebnic. "Morbid Extinction" je ukováno z kvalitní oceli. Doporučuji všem, kteří mají rádi ve skladbách oheň, chlad i sílu. MASAKRE jsou rebelové z podsvětí, kteří se rozhodli spálit nás na popel. Neexistuje nic, jenom peklo. Líbí se mi zvuk, černobílý obal, obdivuji temné a zákeřné nálady. Užívám si chvíle, kdy s otevřeným pivem sedím u přehrávače a neustále přidávám hlasitost. Pánové sice nepřinášejí nic nového, vše jsme slyšeli již mnohokrát, ale to tu ani nejde. Představte si smečku šílených bojových psů, kteří vám jdou po krku. Pro mě osobně je hrozně důležité (možná nejdůležitější), aby mě hudba dokázala bavit, pohltit, aby ve mě vyvolala nějaké emoce a pocity. "Morbid Extinction" je jako bodnutí rezavým nožem přímo do břicha. Určeno je pro všechny prokleté, fanoušky ryzí, neučesané a rebelské hudby. Old school death crust metal se smradlavou punkovou příchutí!


Asphyx says:

You cross another dead body and wonder who was capable of such a thing. Severed heads, intestines rotting on the ground. The smell of death, the air heavy and foul. The worst atrocities are always committed in the name of faith. We worship idols long since fallen and are capable of destroying our fellow man for their sake. I'd rather run away to the catacombs outside the city. I close the iron door behind me. And listen to death metal, crust and punk loudly. I dig through the endless stream of records that come in for review every day.

Today I choose definitely Indonesian maniacs MASAKRE. Because I have been playing them on my hi-fi tower for some time now and so far they have never let me down. Each time I find myself reimagining myself in a village that has been crossed by troops of either side. I can feel the madness, darkness and coldness from the music!

I look into the darkness, I get chills. Music like this, soaked in honest rot, makes your bones crack with the pressure. I like the approach with which the Indonesians approach a creation as such. Death is everywhere and I enjoy the procedures as if cut from an old textbook. "Morbid Extinction" is forged from quality steel. I recommend it to anyone who likes fire, cold and power in their compositions. MASAKRE are rebels from the underworld who decided to burn us to ashes. There is nothing but hell. I like the sound, the black and white cover, I admire the dark and insidious moods. I enjoy the moments when I sit with an open beer in front of the player and keep turning up the volume. The gents don't bring anything new, we've heard it all many times before, but that's not really the point here. Imagine a pack of mad fighting dogs at your throat. For me personally, it is very important (maybe the most important) that the music can entertain me, absorb me, that it can evoke some emotions and feelings in me. "Morbid Extinction" is like a stab with a rusty knife right in the stomach. It's for all the damned, fans of pure, unadulterated and rebellious music. Old school death crust metal with a stinking punk flavour!


TRACKLIST
1. Abhorrent Dreams
2. Merciless Death
3. Inhuman Atrocities
4. Excruciating Endless Darkness
5. Abolished Realms

CD - Bonustracks - "Crawling To Perdition":

6. Dismembered Faith
7. Netherworld
8. Wrath
9. Abattoir Belief
10. Eternal Dominion


Share this games :

TWITTER