DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 16. února 2022

Recenze/review - THE TEMPLE - The Temple (2021)


THE TEMPLE - The Temple
LP 2021, Profound Lore Records

for english please scroll down

Už jsem si myslel, že jsem na bolest zvyklý. Začala mi rozežírat vnitřnosti již před lety. Pomalu, postupně, jako zanícený zub. Budila mě v noci, trápila mě během dne. Bál jsem se podívat do zrcadla, stal jsem se svým vlastním stínem. Když už jsem vylezl ze své kobky, tak jsem trávil čas pouze ve stínu. Hnil jsem za živa, prokletý, rozežraný. Moji duši dávno obestřel strach. Nekonečný strach. A to jsem ještě nevěděl, že mě čeká něco horšího. Větší bolest, větší strach, větší temnota.

THE TEMPLE jsou kapelou z Nového Zélandu složenou z členů ULCERATE a ABYSTIC RITUAL. Jsou krvavým death black metalovým otiskem, cejchem, který je vám již při prvních setkáních vypálen rovnou do mozku. Deska je tajemnou, magickou, pochmurnou seancí pro vyvolávání sil z onoho světa.


Kapela se drží stylu, který se v posledních letech hraje v Austrálii a na Novém Zélandu. Navíc přidává neskutečně zběsilou, šílenou, chladnou a démonickou atmosféru. Skladby jsou napsány s účelem vás pohřbít zaživa. Za chladného rána, když už šly přízraky dávno spát. V nepropustné mlze, hned vedle márnice, muselo stát nahrávací studio a při skládání do toho musel mluvit samotný ďábel. Šest dlouhých kompozic, rozprostřených v mokvajících močálech nicoty. Nejhorší noční můry zhmotněné a s rozšklebenými tvářemi. Duchové dávno zemřelých, kteří se přišli pomstít. Obrazy, které při poslechu vidím, připomínají tu nejhnusnější galerii smrti. Dívám se na obal plný utrpení (David Glomba), užívám si mrazivě masivní zvuk (J. Saint Merat). Po formální stránce je samozřejmě vše v nejlepším pořádků. THE TEMPLE ale nejsou jen další kapelou v řadě, hrající black death metal. Jedná se spíše o absolutní esenci totálního nihilismu. O smutný výlet mezi staré katakomby. O návštěvu dávno opuštěného chrámu, kde jsou do stěn otisknuty děsivé vzpomínky. Je čas se vydat na poslední cestu. "The Temple" je albem, které mi rozežralo vnitřnosti. Hnisavý death black metalový opus!


Asphyx says:

I thought I was used to the pain by now. It started eating away at my insides years ago. Slowly, gradually, like an inflamed tooth. Woke me up at night, tormented me during the day. I was afraid to look in the mirror, I became my own shadow. When I came out of my dungeon, I spent my time only in the shadows. I was rotting for life, cursed, burnt out. Fear had long ago enveloped my soul. Endless fear. And I didn't know then that something worse awaited me. More pain, more fear, more darkness.

THE TEMPLE are a band from New Zealand made up of members of ULCERATE and ABYSTIC RITUAL. They are a bloody death black metal imprint, a brand that is burned straight into your brain upon first encounter. The album is a mysterious, magical, gloomy seance for summoning forces from the otherworld.The band follows the style that has been played in Australia and New Zealand in recent years. In addition, it adds an incredibly frantic, crazy, cold and demonic atmosphere. The songs are written with the purpose of burying you alive. On a cold morning when the ghosts have long since gone to sleep. In the impenetrable fog, right next to the morgue, there must have been a recording studio, and the devil himself must have spoken into it while composing. Six long compositions, spread out in the swampy marshes of nothingness. The worst nightmares materialized and with faces scrunched up. The ghosts of the long-dead come for revenge. The images I see when I listen to them remind me of the most hideous gallery of death. I look at the cover full of suffering (David Glomba), enjoying the chillingly massive sound (J. Saint Merat). Formally, of course, everything is in the best of order. But THE TEMPLE are not just another band in the line, playing black death metal. Rather, they are the absolute essence of total nihilism. A sad trip among the old catacombs. A visit to a long-abandoned temple where horrific memories are imprinted on the walls. It's time to make one last journey. "The Temple" is the album that made my insides melt. A festering death black metal opus!


Tracklist:
01. Prophecy Omega
02. Hell Incarcerate
03. Martyr Of The Tyrant
04. Pale Horse Of Pestilence
05. Wolf In The Vortex
06. Void Of Scars

band:
J.W. - Drums
P.K. - Guitars, Bass, VocalsShare this games :

TWITTER