DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 14. března 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRYPTWORM - Spewing Mephitic Putridity (2022)

Recenze/review - CRYPTWORM - Spewing Mephitic Putridity (2022)


CRYPTWORM - Spewing Mephitic Putridity
CD 2022, Me Saco un Ojo Records / Pulverised Records / Extremely Rotten Productions

for english please scroll down

Někdy se to bohužel stává. Stará rána se znovu otevře a vy přemýšlíte, kde jste k ní přišli. Temná ulička a stín, který se odlepil od zdi. Děs v očích, šok a černá krev, vytékající z břicha. Vše je zpět, noční můry se vrátily. Vnitřnosti se kroutí v nekonečných křečích a ty přemýšlíš, proč právě teď? Po čase zjistíš, že důvod je prostý. Posloucháš stále dokola novou desku "Spewing Mephitic Putridity". Přechod na druhou stranu je tím pádem o hodně příjemnější.

Jedná se o hnusné, mokvající a morbidní death metalové album, u kterého se ocitnete v hlubokých smradlavých močálech. Tohle je opravdová, syrová a surová smrt. Odpověď na ozvěny ze záhrobí. Masivní, hutný zvuk, nečitelné logo, obal, plně vystihující to, co se na nahrávce odehrává. Hnilobné procesy byly zahájeny. Rozpadáme se zaživa!


Pokud bezezbytku vyznáváte death metalový směr jako kapely typu UNDERGANG, TOMB MOLD, ARCHAIC TOMB, MORTICIAN, UNDEATH, tak se vám bude líbit i "Spewing Mephitic Putridity". Pro pochopení a dobré vstřebání je nutné sestoupit několik pater do podzemí, ale v momentě, kdy se aklimatizujete a začnete nasávat zkažený vzduch, budete spokojeni jako já. Při poslechu se postupně propadám do bahna smíchaného s krví. Kolem se povalují bílé kosti mých předchůdců. Připadám si jako oběť nekonečné temnoty. Krev mi tuhne v žilách a každým přidáním hlasitosti se dostavují stavy podobné snad jen návštěvě staré opuštěné pitevny. Ve vzduchu se vznáší něco zlého, těžce definovatelného. Rezavý nůž, bodnutý kdysi zvrácenou bestií do mého břicha, znovu bolí. Stará rána se opět zanítila a noci jsou neskutečně dlouhé. Skladby v sobě obsahují vše potřebné pro pitvání živých těl. Sílu, energii, drive, černý feeling. Jednou se všichni rozpadneme v prach a naše mysl projde peklem. Než se tak ale stane, budu si užívat podmanivou atmosféru alba "Spewing Mephitic Putridity". Vrátím se znovu do prokleté ulice, do močálů smrti. Silnější a odhodlanější než dřív. Počkám si na to zvíře, uvězněné v člověku a narvu mu pod tlakem tuhle desku do hlavy. Aby pochopil, o čem je pravé zlo, o čem je ryzí, mokvající smrtící kov. Prašivý death metal, u kterého shnijete zaživa! 


Asphyx says:

Sometimes, unfortunately, it happens. An old wound reopens and you wonder where you came to it. A dark alley and a shadow that's peeled away from the wall. The terror in your eyes, the shock and the black blood pouring from your stomach. It's all back, the nightmares have returned. Your insides twist in endless spasms and you wonder why now? After a while, you realise the reason is simple. You listen to the new "Spewing Mephitic Putridity" album over and over again. It makes the transition to the other side a lot more enjoyable.

This is a filthy, swampy and morbid death metal album that will leave you in a deep stinking swamp. This is real, raw and brutal death. The answer to echoes from beyond the grave. Massive, dense sound, illegible logo, cover art, fully describing what is happening on the record. The rotting processes have begun. We're disintegrating alive!


If you are a death fan and like bands like UNDERGANG, TOMB MOLD, ARCHAIC TOMB, MORTICIAN, UNDEATH, you will like "Spewing Mephitic Putridity". You have to descend several floors underground to understand and absorb it well, but the moment you acclimate and start sucking in the corrupted air, you'll be as satisfied as I am. As I listen, I gradually sink into the mud mixed with blood. The white bones of my predecessors are lying around. I feel like a victim of endless darkness. My blood runs cold in my veins, and with each increase in volume, I feel like visiting an old abandoned autopsy room. Something evil, hard to define, is in the air. The rusty knife, stabbed into my stomach by a once twisted beast, hurts again. The old wound is inflamed again and the nights are unbelievably long. The songs contain everything necessary for dissecting living bodies. Power, energy, drive, black feeling. One day we'll all crumble into dust and our minds will go through hell. But before that happens, I'm going to enjoy the captivating atmosphere of "Spewing Mephitic Putridity". I'm going back to the cursed street, the swamps of death. Stronger and more determined than before. I'll wait for the beast trapped in man and shove this record into his head under pressure. To make him understand what true evil is all about, what pure, dripping death metal is all about. Dusty death metal that makes you rot alive!


Recenze/review - CRYPTWORM - Reeking Gunk of Abhorrence (2020):

Tracklist:
01. Disgorged Chunks Of Life
02. Immense Cerebral Decomposition
03. Reduced To Liquified Mass
04. Disembowelment (Draped In Gore)
05. Premature Entombment
06. Septic Phlegm Asphyxia
07. Amorphous Transmutations
08. Spewing Mephitic Putridity

Share this games :

TWITTER