DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. března 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORTUARY DRAPE - Wisdom - Vibration - Repent (2022)

Recenze/review - MORTUARY DRAPE - Wisdom - Vibration - Repent (2022)


MORTUARY DRAPE - Wisdom - Vibration - Repent
EP 2022, Peaceville Records

for english please scroll down

Symboly žhnoucí do tmy. Plameny věčnosti. Poskvrněný oltář, na kterém leží další oběť. Sešli jsme se zde, abychom se znovu pokusili vyvolat temné síly. Nůž je připraven, mladá dívka má strach v očích. Chybí už jen hudba, která by nám pomohla se přenést na onen svět. S jistotou volím nové EP italské legendy MORTUARY DRAPE a s chutí se vydávám na dlouhý výlet bez konce.

Historie kapely sahá až do roku 1986. Navždy zůstali věrni svým černým ideálům. Mají vlastní, jasně rozpoznatelný rukopis, chladný, mrazivý zvuk a umí vytvořit dokonale podmanivou atmosféru. Vítejte na tajném, zakázaném obřadu, při kterém poznáte děsivé přízraky.


"Wisdom - Vibration - Repent" je přesně tím druhem alba, které si musí oblíbit každý opravdový fanoušek starého metalu. Tvorbu Italů lze přirovnat k tomu nejlepšímu, co vydávali a vydávají smečky jako CELTIC FROST, MERCYFUL FATE, ROOT, MASTERS HAMMER, POSSESSED, VITAL REMAINS, VENOM, TORMENTOR, BLACK SABBATH, DEATH SS. Zkrátka a dobře, jedná se o perfektní mix blacku, thrashe a death metalu. To vše zabalené v pavučinách posbíraných ve starých katakombách. Kolem mých nohou se plazí hadi. Syčí a odkapává jim z tlam jed. Oběť je dávno připravena. Zbývá už jen odříkat obrácené modlitby, nakreslit pentagram a spálit vše na popel. Líbí se mi způsob, jakým kapela přistupuje k hudbě. Ale nejvíc obdivuji pochmurné nálady stékající ze songů jako zkažená krev. Mám při poslechu co do činění s černou magií, to je jisté! MORTUARY DRAPE působí jako vyslanci pekla, jezdci apokalypsy, kteří byli vysláni s jediným úkolem. Zničit nás svojí hudbou, pokořit naše duše a obrátit nás na jedinou pravou víru v Satana. Mrtví mohou potvrdit. Tady se jedná o dokonalou esenci špíny, tmy, hniloby a ledových melodií. Poklekněte a pokloňte se démonům. Prokletý temný metalový rituál!


Asphyx says:

Symbols glowing in the dark. The flames of eternity. The defiled altar on which another victim lies. We are gathered here to try to summon the dark forces once more. The knife is ready, the young girl has fear in her eyes. All that's missing is the music to transport us to the other world. With confidence, I choose the new EP from Italian legend MORTUARY DRAPE and embark on a long journey with no end in sight.

The band's history dates back to 1986. They have forever remained true to their black ideals. They have their own, clearly recognizable signature, a cold, chilling sound and can create a perfectly captivating atmosphere. Welcome to a secret, forbidden ceremony where you'll meet terrifying ghosts.


"Wisdom - Vibration - Repent" is exactly the kind of album that every true fan of old metal must like. The Italians' work can be compared to the best of what bands like CELTIC FROST, MERCYFUL FATE, ROOT, MASTERS HAMMER, POSSESSED, VITAL REMAINS, VENOM, TORMENTOR, BLACK SABBATH, DEATH SS. In short, this is a perfect mix of black metal, thrash and death metal. All wrapped in cobwebs collected in old catacombs. Snakes slither around my feet. Hissing and dripping venom from their mouths. The sacrifice has long been prepared. All that's left is to say the inverted prayers, draw the pentagram and burn it all to ashes. I like the way the band approaches the music. But most of all I admire the gloomy moods flowing from the songs like bad blood. I'm dealing with black magic while listening, that's for sure! MORTUARY DRAPE act as ambassadors of hell, horsemen of the apocalypse who have been sent with one mission. To destroy us with their music, to humble our souls and convert us to the one true faith in Satan. The dead can attest. Here is the perfect essence of filth, darkness, rot and icy melodies. Kneel and bow to the demons. A cursed dark metal ritual!


Tracklist:
01. In a Candle Flame (05:56)
02. All in One Night (03:25)
03. Nightmare Be Thy Name (Mercyful Fate cover) (03:44)
04. Circle Zero (05:07)
05. Where Everything Falls (04:50)
Share this games :

TWITTER