DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 27. března 2022

Recenze/review - PURGATORY - Apotheosis Of Anti Light (2022)


PURGATORY - Apotheosis Of Anti Light
CD 2022, War Anthem Records

for english please scroll down

Stíny z popela nemrtvých. Spálená země. Bolest a strach. Chtěl si poznat, jak vypadá pravé peklo? Tak teď máš několik možností. Buď si můžeš nechat ustřelit hlavu a nebo poslouchat pořádně nahlas nové album německé legendy PURGATORY. Řvu do ticha a ptám se, co na to říká bůh? Existuje vůbec? Všichni kolem jsou dávno mrtví. Nad světem se rozprostřela nekonečná tma. 

Alespoň takový pocit mám z nové desky i současné situace. Satan měl vždy mnoho podob, a vypadá to, že se zase usmívá. PURGATORY patří dlouhá léta mezi jednu z mých nejoblíbenějších kapel. Pro jejich uvěřitelnost, schopnost znázornit opravdové zlo hudbou. Do masa se mi zařezávají riffy z letošní nahrávky "Apotheosis Of Anti Light". Jakoby někdo navždy zhasnul. Existuje už jenom tma, chlad, beznaděj. Vítejte v death metalové apokalyptické bouři!


"Apotheosis Of Anti Light" je krvavým otiskem, morbidní ozvěnou ze záhrobí. Skvěle složené a zahrané skladby v sobě mají nejen tradiční deathový feeling, ale i spoustu odkazů na smradlavý black metal. Tlak, energie, nahrubo nasekaná nenávist. Vokál bestie, odér pravé smrti. Netřeba diskutovat o masivním, chladném a zároveň organickém zvuku, netřeba nějakým způsobem kritizovat obal. Naopak, vše je v nejlepším pořádku a já si desku neskutečně užívám. Má v sobě totiž určitý neklid, magickou formuli. Funguje na mě po všech stránkách. PURGATORY mě znovu dokázali pohřbít zaživa. K dobrému smrtícímu kovu vždy patřil zdravý vztek. Němci jej mají na nové desce na rozdávání. Při poslechu se opravdu procházím po spálené zemi. Kdysi jsme možná měli jako druh naději, ale díky vlastní hlouposti a sobeckosti jsme odsouzeni k zániku. Alespoň tak slyším "Apotheosis Of Anti Light" já. K albu se stále vracím, poslouchám jej v různých denních i nočních dobách. Cestou do práce, když odpočívám. Je jako prokletí, které nejde očistit. Stíny z popela nemrtvých. Spálená země. Bolest a strach. A také muzika, která je obrazem totální zkázy. Neexistuje už žádná naděje, jenom krutá a pomalá smrt. Satan sedí na svém trůnu. Usmívá se, protože ovládl všechno a všechny. Temné, mrazivé death metalové inferno!


Asphyx says:

Shadows from the ashes of the undead. Scorched earth. Pain and fear. You wanted to know what the real hell looks like? Well, now you have a few options. You can either get your head blown off or listen to the new album from German legends PURGATORY. I'm screaming into the silence and asking, what does God say? Does he even exist? Everyone around here is long dead. An infinite darkness has fallen over the world.

At least that's the feeling I get from the new album and the current situation. Satan has always had many forms, and he seems to be smiling again. PURGATORY has been one of my favourite bands for years. For their believability, their ability to portray true evil through music. The riffs from this year's "Apotheosis Of Anti Light" cut into my flesh. It's like someone's turned out the lights forever. There is only darkness, coldness, hopelessness. Welcome to the death metal apocalyptic storm!


"Apotheosis Of Anti Light" is a bloody imprint, a morbid echo from beyond the grave. Superbly composed and played, the songs have not only a traditional death feel, but also a lot of references to stinking black metal. Pressure, energy, coarsely chopped hatred. The vocals of the beast, the stench of true death. No need to discuss the massive, cold yet organic sound, no need to criticize the cover artwork in any way. On the contrary, everything is in the best order and I enjoy the record immensely. It has a certain restlessness, a magic formula. It works for me in every aspect. PURGATORY managed to bury me alive again. Good death metal has always been accompanied by a healthy anger. The Germans have it in spades on the new record. Listening to it, I'm really walking on scorched earth. Once upon a time we may have had hope as a species, but through our own stupidity and selfishness we are doomed. At least that's how I hear "Apotheosis Of Anti Light". I keep coming back to the album, listening to it at different times of the day and night. On my way to work, when I'm resting. It's like a curse that can't be cleansed. Shadows from the ashes of the undead. The scorched earth. Pain and fear. And the music, which is a picture of total destruction. There is no hope, only a cruel and slow death. Satan sits on his throne. He smiles because he has taken over everything and everyone. A dark, chilling death metal inferno!


about PURGATORY on DEADLY STORM ZINE:
TRACKLIST
1. (We Declare) War
2. Accused, Sentenced And Buried Alive
3. Ropes In November (Samhain's Curse Part III)
4. The Moaning Of Dismal Halls
5. We Where Forced Astray
6. Deny! Deny!! Deny!!!
7. Expectato Solis
8. God Loves None Of You
9. Pantheon Of Slaughters

LINE-UP
Dreier - Vocals
René Kögel - Guitars / Vocals
Wolfgang Rothbauer - Guitars
Nico Solle - Bass
Lutz Götzold - Drums


Share this games :

TWITTER