DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 16. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , » Recenze/review - FORMALDEHYDIST - Pickled for Posterity (2021)

Recenze/review - FORMALDEHYDIST - Pickled for Posterity (2021)


FORMALDEHYDIST - Pickled for Posterity
CD 2021, Metal Bastard Enterprises, Season of Mist

for english please scroll down

Dlouhá nemocniční chodba, tradičně blikající zářivka. Vrzající kola vozíku, na kterém leží on. Strach z něj jde i po smrti. Mohutná postava, ruce, které zardousily mnoho dívek. Zlaté časy, kdy se ještě za čiré zlo popravovalo, jsou zdá se nenávratně pryč, ale tenhle maniak zemřel na nemoc. Dlouho a bolestivou, kterou mu pozůstalí po obětech logicky přáli. Rozrazím dveře do pitevny a položím jej na stůl. Vypadá tak klidně. Ale jenom do doby, než do něj poprvé říznou a začne hrát album nové death metalové kapely FORMALDEHYDIST.

Stačí se podívat na jména patologů - Dave Ingram (zpěv), Mads Haarløv (zpěv), Rogga Johansson (basa, kytara), Jon Rudin (bicí) a je vám hned jasné, co se bude na desce odehrávat. Ano, hádáte správně, máme co do činění se starým, prašivým death metalem. Pohodlně se usaďte, snižte teplotu na pitevně na bod mrazu a přeji příjemný poslech i pitvu.


Nevím, jak to mistr Rogga dělá, že dokáže hrát v tolika kapelách a projektech najednou, ale musím říct, že tentokrát se jedná o povedenou záležitost. Mnohé jeho jiné desky jsou už jen neustálým opakováním dříve slyšeného. Ono vždycky záleží hlavně na tom, s kým se spojí dohromady. Hrozně se mi třeba líbí letošní PUTREVORE. Nahrávka je sice trošku jiným, surovějším druhem death metalu, ale přesto se "Pickled for Posterity" dobře poslouchá. Záleží spíše na fanouškovi, co od hudby chce a očekává. Zde se sešla parta zkušených muzikantů, kteří si nahráli album pro radost. Zavřeli se na několik hodin do márnice a hodili mezi nás syrové kousky masa. Trošku vtipné je, že se o tomto projektu/kapele příliš nikde nic zjistit nedá. Album si sice na odkazech dole pod článkem můžete koupit, ale to asi tak vše, co lze na internetu zatím vyhledat. Je to vlastně jedno, stejně se jedná o underground. A na rovinu, nemyslím si, že by s FORMALDEHYDIST udělali pánové díru do světa. Spíš se jedná o záležitost pro pár uctívačů staré poctivé smrti a studených mrtvých těl. Každý není takový, aby se rád procházel kolem nádob s orgány. Osobně ale musím uznat, že má "Pickled for Posterity" něco do sebe. Starý, morbidní death metal z pitevních sálů!


Asphyx says:

Long hospital corridor, traditionally flashing fluorescent lamp. The creaking wheels of the cart on which he lies. Fear of him goes even after death. A massive figure, hands that strangled many girls. The golden times of still evil being executed seem irretrievably gone, but this maniac has died of an illness. Long and painful, which the survivors logically wished for the victims. I slam the door to the autopsy room and place it on the table. He looks so calm. But only until they cut into it for the first time and start playing the album of the new death metal band FORMALDEHYDIST.

Just look at the names of the pathologists - Dave Ingram (vocals), Mads Haarløv (vocals), Rogga Johansson (bass, guitar), Jon Rudin (drums) and it is immediately clear to you what will happen on the record. Yes, you guessed it right, we're dealing with old, dusty death metal. Sit comfortably, lower the autopsy temperature to freezing, and wish you a pleasant listening and autopsy.

I don't know how Master Rogga does that he can play in so many bands and projects at once, but I have to say that this time it's a good thing. Many of his other records are just a constant repetition of what has been heard before. It always depends mainly on who you connect with. I really like this year's PUTREVORE. The record is a slightly different, more raw kind of death metal, but "Pickled for Posterity" still listens well. It depends more on the fan what he wants and expects from the music. A group of experienced musicians gathered here to record an album for fun. They locked themselves in a morgue for a few hours and threw raw pieces of meat between us. It's a bit funny that you can't find out much about this project / band anywhere. You can buy the album at the links below the article, but that's about all that can be searched on the Internet for now. It doesn't really matter, it's still underground. And on the face of it, I don't think that gentlemen would make a hole in the world with FORMALDEHYDIST. Rather, it is a matter for a couple of worshipers of old honest death and cold dead bodies. Not everyone is happy to walk around organ containers. Personally, however, I must admit that "Pickled for Posterity" has something in it. Old, morbid death metal from autopsy rooms!Tracklist:
01. Piss Soaked Lingerie (Another One Bites The Crust)
02. Chunder On The Tundra
03. Six Six Six Pack (The Number Of The Yeast)
04. Midget Minibar
05. Caught Between A Cock And A Flight Case
06. Once Again In Succulence
07. Master Libation (Dash Me Optics)
08. Is This A Full Bottle In Front Of Me Or A Full Frontal Lobotomy
09. Alcohol By Volume (Turn That Fucker)

band:
Dave Ingram (Vocals), Mads Haarløv (Vocals), Rogga Johansson (Guitar/Bass), Jon Rudin (Drums)

Share this games :

TWITTER