DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 29. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VOORHEES - Chapter III (2022)

Recenze/review - VOORHEES - Chapter III (2022)


VOORHEES - Chapter III
CD 2022, Cabale Prod

for english please scroll down

Měla si divný pocit, už když si šla spát. Noční můra se stále vrací. Někdo je za dveřmi. Dýchá jako šelma. Jsi již dávno smířená se svým osudem a dnes je pátek třináctého. Skřípot a vrzání, je tady! Nemáš se kam schovat, kam utéct. Pohlédneš do jeho tváře. Je překrásný, ale jeho oči žhnou nenávistí. Usměje se a odejde pryč. Vyděšená a tak trošku zklamaná vyběhneš ven do tmy. Tichá noc, jen ševel listí. Roztrhá tě na kusy. Jako zvěř. Konečně si se dočkala.

Hororoví death metalisté VOORHEES jsou již od svých počátků jednou z mých nejoblíbenějších kapel posledních let (recenze a rozhovor jsou odkazovány dole pod článkem). Líbí se mi, jakým způsobem ke své tvorbě přistupují. Jsou uvěřitelní, syroví a suroví. Jako scény z hororových filmů. Na novou desku "Chapter III" jsem se hodně těšil a neskutečně si ji užívám. 


Stejně si myslím, že pro death metal musíte mít dar, talent znázornit hudbou temné a ošklivé věci. Při poslechu musíte cítit všemi póry těla studené a chladné emoce. VOORHEES tohle všechno umí a dělají to s elegancí starých mistrů. Čerpají ze základů, které položily kdysi kapely typu JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, VADER, MASSACRE, CARCASS, INCANTATION. Francouzi navíc přidávají samozřejmě velkou porci svých nápadů. Mají skvělý zvuk (Recorded & mixed by Will Nosphares at "Nosphares Studio", Mastered by Dan Swanö at "Unisound"), děsivě morbidní obal (Fabrice Romo). Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku, ale to by v dnešní době nestačilo. Smrt číhá za každým rohem, stíny jsou dlouhé a oči vetřelců září do husté tmy. Připadám si jako po promítání hororového filmu, který se po příchodu domů změní v krutou realitu. VOORHEES mají dar mě rozsekat na malé kousky, rozložit mě na prvočástice. Mám pokaždé, když si desku pustím, velkou chuť pařit jako o závod. Vzít do ruky kladivo a vyrazit do ulic. Zbourat zeď, vykopat si vlastní hrob. Těch obrazů, které mě při poslechu napadají, je samozřejmě velké množství. Připomínají morbidní galerii. Tisíc odstínů krve. Tvoje duše nikdy nenajde klid. Noční můra se vrátila. Má podobu nahrávky "Chapter III". Dnes se budeš bát usnout. Není důvod, jednou tam, na druhou stranu, musíme všichni. Jen si nesmím zapomenout vzít s sebou tohle album. Je totiž skvělé po všech stránkách. Krvavý death metalový horor!


Asphyx says:

You had a weird feeling when you went to bed. The nightmare keeps coming back. Someone's at the door. Breathing like a beast. You've long since accepted your fate, and today is Friday the 13th. Squeaking and creaking, it's here! There's nowhere to hide, nowhere to run. You look into his face. He's beautiful, but his eyes burn with hatred. He smiles and walks away. Scared and a little disappointed, you run out into the darkness. Silent night, just the rustle of leaves. Tears you to pieces. Like a beast. At last.

Horror death metallers VOORHEES have been one of my favourite bands of recent years since their early days (review and interview linked at the bottom of the article). I like the way they approach their work. They are believable, raw and brutal. Like scenes from horror movies. I was really looking forward to the new album "Chapter III" and I'm enjoying it immensely.


Anyway, I think that for death metal you have to have a gift, a talent to represent dark and ugly things through music. You have to feel cold and chilly emotions through every pore of your body when you listen to it. VOORHEES can do all this and they do it with the elegance of the old masters. They draw on the foundations that were once laid by bands like JUNGLE ROT, OBITUARY, BOLT THROWER, VADER, MASSACRE, CARCASS, INCANTATION. The French add of course a big portion of their own ideas. They have a great sound (Recorded & mixed by Will Nosphares at "Nosphares Studio", Mastered by Dan Swanö at "Unisound"), an awesome morbid cover (Fabrice Romo). Formally, everything is fine, but that wouldn't be enough nowadays. Death lurks around every corner, the shadows are long and the eyes of the intruders shine into the thick darkness. I feel like I'm watching a horror movie that turns into a harsh reality when I get home. The VOORHEES have a gift for cutting me into small pieces, breaking me down into my elemental parts. Every time I put the record on, I have a great desire to party like hell. To pick up a hammer and hit the streets. Tear down a wall, dig my own grave. Of course, the images that come to mind when I listen to it are many. They remind me of a morbid gallery. A thousand shades of blood. Your soul will never find peace. The nightmare has returned. It's in the form of a recording called "Chapter III". You'll be afraid to sleep tonight. There's no reason, once there, on the other side, we all have to. I just have to remember to take this album with me. It's great in every aspect. Bloody death metal horror!


about VOORHEES on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - VOORHEES - Chapter Two (2020)

Share this games :

TWITTER