DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EGGS OF GOMORRH - Wombspreader (2022)

Recenze/review - EGGS OF GOMORRH - Wombspreader (2022)


EGGS OF GOMORRH - Wombspreader
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Nikdy jsem nechápal, co to znamená brodit se krví. Čítával jsme o tom ve starých spisech, v knihách o okultismu a tajemných rituálech. Teď už to vím. Hluboko pod zemí, v katakombách, které už dávno nikdo nenavštěvuje, je jedna místnost, v jejichž stěnách je otištěna spousta bolesti. Rozkládající se těla, smrad a síra. Takhle nějak si představuji pravé peklo. Z reproduktorů zní nová deska švýcarských démonů EGGS OF GOMORRH a všichni čekáme, až přijde on - pán podsvětí.

Troufám si tvrdit, že pánové hrají natolik bestiální muziku, že to nebude dlouho trvat a Satan bude mezi námi. Možná tu už nějakou dobu je, v podobě krásného usměvavého muže s divným pohledem. Pokud máte rádi black death metal v této shnilé podobě, tak budete určitě spokojeni jako já. Smrt na vás číhá ve stínu. 


EGGS OF GOMORRH se na své druhé dlouhohrající desce snaží opět zapálit onen svět. A je nutno rovnou napsat, že se jim to daří na výbornou. Surový zvuk, syrové, antihumánní a nihilistické motivy, démonicky vyvedený obal, tohle všechno dohromady tvoří celek, který se vám ihned zadře pod kůži. Pentagramy zase jednou hoří jasným plamenem. Ve stylu třeba takových BLASPHEMY, ARCHGOAT, BEHERIT, SARCÓFAGO, REVENGE, IMPIETY, ANGELCORPSE, s jasným cílem všechno a všechny roztrhat na kusy, jsou Švýcaři jako smečka vzteklých prašivých psů. Nekompromisní, divocí, šílení ze své podstaty. Pro mě je vždy nejdůležitější, abych kapelám jejich tvorbu věřil a musím říci, že "Wombspreader" je albem, které se opravdu povedlo. Je z něj cítit absolutní oddanost dlouhým stínům i nekonečné temnotě. Jestli jste někdy viděli hořící rakev, asi víte, o čem mluvím. Peklo má mnoho podob a to které dostanete zde, je hnusné, zničující, hnilobné. Jedná se samozřejmě o hluboký underground, o muziku, která by nikdy neměla spatřit světlo. Jako k takové je nutné k ní přistupovat. Teď už vím, co to znamená brodit se brodit se zkaženou krví. Na stěnách visí prokletí. Jsou přikováni a ukřižováni hlavou dolů. Poklekněte a poslouchejte! Jen si dejte pozor, abyste neshořeli. Ďábelský, bestiální black death metalový útok!


Asphyx says:

I never understood what it meant to wade through blood. I used to read about it in old writings, books on the occult, and arcane rituals. Now I know. Deep underground, in catacombs that no one visits anymore, there is a room with a lot of pain imprinted on its walls. Decomposing bodies, stench and brimstone. This is how I imagine the real hell. The new album from Swiss demons EGGS OF GOMORRH is blasting from the speakers and we are all waiting for him to come - the lord of the underworld.

I dare say that the gentlemen play such bestial music that it won't be long before Satan is among us. Maybe he's been around for a while, in the form of a handsome, smiling man with a strange look. If you like black death metal in this rotten form, you'll be as pleased as I am. Death lurks in the shadows.


EGGS OF GOMORRH are trying to set the other world on fire again with their second full-length album. And it has to be said that they are doing it perfectly. The raw sound, the raw, anti-human and nihilistic themes, the demonically rendered cover art, all of this together creates a whole that immediately gets under your skin. Pentagrams once again burn with a bright flame. In the style such as BLASPHEMY, ARCHGOAT, BEHERIT, SARCÓFAGO, REVENGE, IMPIETY, ANGELCORPSE, with the clear aim to tear everything and everyone apart, the Swiss are like a pack of rabid mangy dogs. Uncompromising, ferocious, insane by nature. It's always most important for me to trust a band's work, and I have to say that "Wombspreader" is an album that really succeeds. It reeks of absolute devotion to long shadows and endless darkness. If you've ever seen a burning coffin, you probably know what I'm talking about. Hell takes many forms and the one you get here is nasty, destructive, and rotten. This is, of course, deep underground, music that should never see the light of day. It has to be treated as such. Now I know what it means to wade through the tainted blood. There's a curse on the walls. They are nailed and crucified upside down. Kneel and listen! Just be careful you don't get burned. An evil, bestial black death metal attack!

Tracklist:
01. Degrading Manifesto
02. Flail Of Obedience
03. Disciples Of Terror
04. Wombspreader
05. Då Svartdöd Nalkas
06. Necrosadistic Chasm
07. Execution Climax
08. Eggomorph
09. Hateraped Oblivion
10. Nefarious Incision

Line-up:
B.N.G.V - Vocals
J.FHRR - Guitars, Backing Vocals
GOATPERV_ - Drums, Backing Vocals
INVN - Bass, Backing VocalsShare this games :

TWITTER