DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. srpna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - RITUALIZATION - Hema Ignis Necros (2022)

Recenze/review - RITUALIZATION - Hema Ignis Necros (2022)


RITUALIZATION - Hema Ignis Necros
CD 2022, Iron Bonehead Productions

for english please scroll down

Už dlouhý čas si měl pocit, že každé setkání s ním je hodně náročně. Jakoby z tebe vysával sílu a dobrou náladu. Obzvláště ve chvílích, kdy byla jeho tvář ve stínu, připomínal jedovatého hada. Je prostým faktem, že někteří lidé mají v sobě velké množství žluče. Jsou zahořklí a jedinou jejich radostí je ubližovat. Většinou pak zůstávají sami a opuštění. Křičí do tmy, spřádají další a další pevné sítě, kterými vás udusí. Nepomáhá proti nim nic, jenom oheň a desky, jako ta od francouzských RITUALIZATION

Jedná se o další z ďábelských rituálů. Černotou nasáklý smrtící kov, podávaný na shnilém podnose. Jakoby se setmělo a ochladilo na bod mrazu. Smrt je tak blízko. A právě v těchto okamžicích každý odhalí svoji vlastní podstatu. Riffy jsou ostré jako břitva, bicí zabíjejí a vokál připomíná zlou a ošklivou bestii z dávných dob. Asi tušíte, jakou má podobu. 

 

Monstrózní, masivní a hutný zvuk. Magicky přitažlivý obal. Po řemeslné stránce nelze kapele vytknout vůbec nic. Vše je černé, morbidní, šílené. Skladby vám přerazí všechny kosti v těle. Obřad je připraven, stačí jen zapálit svíce a podříznout hrdlo. RITUALIZATION hrají uvěřitelně, poctivě, ve stylu třeba takových MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, INCANTATION, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, DIABOLIC, AZARATH, KRISIUN. Smrt přichází vždy z temnoty a na nové desce je to hodně zřetelné. Líbí se mi způsob, jakým přistupuje kapela k hudbě jako takové. Obdivuji smrad a síru, které ze songů cítím. Poslech připomíná návštěvu staré, opuštěné hrobky, ve které je pohřben padlý mnich. Do stěn jsou otištěny všechny jeho hříchy. Poslouchat "Hema Ignis Necros" je jako seance pro vyvolávání duchů  zemřelých. Má na mě až magický účinek. Každý motiv se mi zabodne do břicha, jako rezavý obětní nůž. RITUALIZATION nás pozvali do nekonečné říše stínů, hluboko pod zem, kde jsou dveře do pekla. Je jen na vás, zda je otevřete. Osobně jsem velmi spokojen a novinku si dávám do uší často a s velkou chutí. Temná black death metalová symfonie smrti! 


Asphyx says:

This is yet another diabolical ritual. Blackness-soaked death metal served on a rotten platter. It's like it's getting dark and freezing cold. Death is so close. And it's in these moments that everyone discovers their own essence. The riffs are razor-sharp, the drums kill and the vocals are reminiscent of an evil and ugly beast from long ago. You can probably guess what it's like.

Monstrous, massive and dense sound. Magically appealing packaging. Craft-wise, the band cannot be faulted at all. Everything is black, morbid, insane. The songs will break every bone in your body. The ceremony is ready, all you have to do is light the candles and slit the throat. RITUALIZATION play believable, honest, in the style of such bands as MORBID ANGEL, ANGELCORPSE, INCANTATION, PERDITION TEMPLE, IMPIETY, DIABOLIC, AZARATH, KRISIUN. Death always comes from the darkness and on the new album it is very clear. I like the way the band approaches music as such. I admire the stink and sulfur that I feel from the songs. Listening to it is like visiting an old, abandoned tomb where a fallen monk is buried. All his sins are imprinted on the walls. Listening to "Hema Ignis Necros" is like a séance to summon the spirits of the dead. It has an almost magical effect on me. Each motif sticks in my gut like a rusty sacrificial knife. RITUALIZATION invited us to the infinite realm of shadows, deep underground, where the door to hell is. It's up to you to open it. Personally, I am very satisfied and put the novelty in my ears often and with great gusto. Dark black death metal symphony of death! about RITUALIZATION on DEADLY STORM ZINE:

Share this games :

TWITTER