DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. září 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ORBICATE - Grotesque Tomb (2022)

Recenze/review - ORBICATE - Grotesque Tomb (2022)


ORBICATE - Grotesque Tomb
EP 2022, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Dnes cítím v kostech mráz. Bolí mě celé tělo a mozek pálí. Někomu se to stává v momentech, když se mění počasí. Jsem starý hrobník a cítím se tak pokaždé, když exhumuji nějaký starý hrob. Vyzvednu rakev a přemýšlím, kdo v něm byl pohřbený. Tentokrát je to pěkně děsivé. Kostra, se sepnutými pažemi na prsou. A v ruce drží nové EP italských death metalistů ORBICATE

Kapela složená ze samých zkušených muzikantů se rozhodla, že bude hrát smrtící kov v jeho staré, prašivé podobě. A nutno rovnou napsat, že se jim to opravdu povedlo. Víka od rakví nadskakují, kosti praskají a lebky se smějí. Myslím, že jsem zde správně. Hrobka byla otevřena! Stačí jen vstoupit. 


Skladby jsou napsány podle starých receptů. Zní jako ozvěny za záhrobí. Oceňuji dobrý zvuk, černobílý obal, ale hlavně nápady, které se do vás zabodnou jako ostré nože. Hniloba, špína, hnus a nenávist. Naleznete zde vše nutné a potřebné k poctivé exhumaci. Po celou dobu poslechu se pohybujeme hluboko pod zemí, v chodbách, které končí v pekle. Přidávám hlasitost a zvu k tanci ty nejkrásnější zombie. ORBICATE mě rozsekali na malé kousky, pohřbili zaživa. Jsme v chladné márnici a pouštíme si "Grotesque Tomb" stále dokola. Tahle nahrávka se perfektně hodí k porcování masa, k drcení kostí, k šílenému tanci na čerstvých hrobech. Troufám si tvrdit, že se album opravdu povedlo. Riffy jsou ostré jako břitva, hlas připomíná bestii a bicí vám rozdrtí lebku. Jsem spokojen a rád se vracím. Líbí se mi touha ničit, nakumulovaný vztek, plesnivina i temnota, které můžete u ORBICATE nalézt. Vyzvednu rakev a přemýšlím, kdo byl v hrobě pohřbený. Tentokrát je to pěkně děsivé. Kostra, se sepnutými pažemi na prsou. A v ruce drží nové EP italských death metalistů ORBICATE. Teď už vím, že se jedná o velmi surovou a syrovou záležitost. Myslím, že jsem zde správně. Hrobka byla otevřena! Stačí jen vstoupit. Old school death metalová exhumace starého hrobu!


Asphyx says:

I feel a chill in my bones today. My whole body aches and my brain burns. Some people get it when the weather changes. I'm an old gravedigger and I feel like this every time I exhume an old grave. I pick up the coffin and wonder who was buried in it. It's pretty creepy this time. A skeleton, arms folded across its chest. And he's holding the new EP from Italian death metallers ORBICATE.

The band, composed of all experienced musicians, decided to play death metal in its old, dusty form. And it has to be said that they really succeeded. Coffin lids are popping, bones are cracking and skulls are laughing. I think I'm right here. The tomb has been opened! All you have to do is enter.


The songs are written according to old recipes. They sound like echoes from beyond the grave. I appreciate the good sound, the black and white cover, but most of all the ideas that stick in you like sharp knives. Rot, dirt, filth and hate. Here you will find everything you need for an honest exhumation. Throughout the listening we are deep underground, in corridors that end in hell. I turn up the volume and invite the most beautiful zombies to dance. ORBICATE chopped me into little pieces, buried me alive. We're in a cold morgue, playing "Grotesque Tomb" over and over. This record is perfect for butchering flesh, for crushing bones, for dancing madly on fresh graves. I dare say the album was a real success. The riffs are razor sharp, the voice is like a beast and the drums will crush your skull. I'm satisfied and happy to come back. I like the desire to destroy, the accumulated anger, the mould and the darkness that you can find in ORBICATE. I pick up the coffin and wonder who was buried in the grave. This time it's pretty scary. A skeleton, arms folded across its chest. And holding the new EP from Italian death metallers ORBICATE. Now I know it's a very raw and raw affair. I think I'm right here. The tomb has been opened! All you have to do is enter. Old school death metal exhumation of an old grave!

Tracklist:
01. Corrosive Abyss
02. The Painbringer
03. Mournful Temple
04. Day Of Grief
05. Grotesque Tomb
06. Dethroned Emperor (Celtic Frost Cover)

band:
Kull - Bloody Guitars
M. Tormentor - Grim Vocals
Ghoul S - The Devil's Drum
Azog the Profanator - Terror Bass
Painkiller - Psycho Lead GuitarShare this games :

TWITTER