DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 27. října 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - WORM - Bluenothing (2022)

Recenze/review - WORM - Bluenothing (2022)


WORM - Bluenothing
CD 2022, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Spálená křídla netopýrů. Padají k zemi, naříkají. Jsou jako duše zemřelých, které někdo proklel. Hluboko pod zemí, hned vedle řeky mrtvých, je kobka, ve které musela být nová deska floridských WORM nahrávána. Již při prvním poslechu mám pocit, že cítím ve vzduchu síru a pach rozkládajících se těl. Nechutný death metal, doom, ale i spousta black metalových pasáží nás objímají jako sériový vrah. Máte jenom dvě možnosti, zemřít nebo poslouchat dál.

Předchozí nahrávky této smečky byly častými hosty v mém přehrávači. Užíval jsem si temnotu, chlad, zlo i nenávist. Novinka pokračuje v nastaveném směru. Z rány nadále odkapává zkažená krev a vy si můžete opět vychutnat hudbu z jiného světa. Z dimenze, ve které dávno zvítězili démoni. 


Mrazivý zvuk, spousta zajímavých pasáží, ale hlavně atmosféra strachu a beznaděje. Takoví jsou WORM i letos. Songy mají jasný a jediný cíl, navěky vás proklít. Kapela ve své tvorbě odkazuje na smečky jako HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA, INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. Songy dokáží být mocné, vznešené, záhadné, magické, šílené i zahalené do špinavé tmy. Připomínají spíše obřad, než jen obyčejnou nahrávku. Nalezneme zde i spoustu progresivních prvků. Album je velmi okultní, tajemnou záležitostí a ocení jej nejvíce posluchači, kteří u muziky přemýšlejí. Rád se nechávám unášet na vlnách řeky Styx. Jsou to hlavně melodie, které mě dokáží přenést na onen svět. Produkce, obal, vše je vynikající. "Bluenothing" je jako zimní krajina plná smrti. Stačí jen vstoupit. Otevřít naplno svoji mysl a nechat se spálit na popel. Jako křídla netopýrů, jako duše prokletých. Do téhle kobky se budu vždycky rád vracet. Pokaždé totiž objevím něco jiného. Stopy démonů, zajímavý motiv, pasáž, která mě rozdrásá do krve. Tahle okultní seance se opravdu povedla. Nihilistický, black, death doom metalový manifest! Symfonie temnoty!


Asphyx says:

Burnt bat wings. They fall to the ground, they wail. They're like the souls of the dead that have been cursed. Deep underground, next to the river of the dead, is the dungeon where the new Florida WORM record must have been recorded. From the first listen, I feel like I can smell the sulphur in the air and the smell of decomposing bodies. Disgusting death metal, doom, but also a lot of black metal passages embrace us like a serial killer. You only have two choices, die or keep listening.

Previous releases from this pack have been frequent guests in my player. I enjoyed the darkness, the cold, the evil and the hate. The new one continues in the direction set. The wounds continue to drip with tainted blood and you can once again enjoy music from another world. From a dimension where demons won long ago.


Chilling sound, lots of interesting passages, but mainly an atmosphere of fear and despair. That's what WORM is this year. The songs have a clear and single goal, to curse you forever. In their work the band refers to packs like HOODED MENACE, disEMBOWELMENT, EVOKEN, WINTER, COFFINS, CEREMONIUM, DISMA, INCANTATION, DEATH, MORBID ANGEL. The songs can be powerful, sublime, mysterious, magical, crazy and shrouded in dirty darkness. They are more like a ceremony than a simple recording. There are also a lot of progressive elements. The album is a very occult, mysterious affair and will be most appreciated by listeners who think with their music. I like to be carried away on the waves of the river Styx. It's mainly the melodies that can transport me to the other world. The production, the cover art, everything is excellent. "Bluenothing" is like a winter landscape full of death. You just have to enter. Open your mind and let yourself burn to ashes. Like the wings of bats, like the souls of the damned. I'll always love coming back to this dungeon. Because I discover something different every time. A trail of demons, an interesting motif, a passage that will make my blood run cold. This occult séance was really good. A nihilistic, black, death doom metal manifesto! A symphony of darkness!

Recenze/review - WORM - Foreverglade (2021):

TRACKLIST
1. Bluenothing
2. Centuries of Ooze II
3. Invoking the Dragonmoon
4. Shadowside Kingdom

LINE-UP
Phantom Slaughter - Vocals / Guitar / Bass / Synth
Wroth Septentrion - Guitar / Necromantic Shred
Nihilistic Manifesto - Guitars on Shadowside Kingdom

Necreon - Bass on Shadowside Kingdom
L. Dusk - Drums on Bluenothing & Centuries of Ooze II
Charlie Koryn - Drums on Shadowside Kingdom


Share this games :

TWITTER