DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 26. října 2022

Recenze/review - ONSLAUGHT KOMMAND - Demo I (2022)


ONSLAUGHT KOMMAND - Demo I 
MC / DIGITAL, Godz Ov War Productions

for english please scroll down

Můžou tě spoutat, můžou tě mučit. Ponižovat a zavřít do studené kobky. Trápit hladem, můžou ti klidně vyřezávat kusy masa z těla, ale nakonec stejně zvítězíš. Roztrhneš řetězy, pomstíš se a všechno jim vrátíš. Máš v sobě totiž pradávnou sílu, nasbíranou za dlouhé roky strávené na opuštěných pohřebištích. Už dlouho se krmíš jenom tmou a nenávistí. A také prašivým, shnilým death metalem.

Poslední roky je Chile zárukou velmi dobré kvality. Tamní kapely poslouchám hrozně rád. Na nic si totiž nehrají, dávají do hudby srdce a umí mě přesvědčit na svoji stranu. ONSLAUGHT KOMMAND patří mezi vyvolené. Důkazem je jejich nové "Demo I", které mě na nějaký čas naprosto zahalilo do krvavé mlhy. Členy této smečky jsou pánové z dalších rituálních spolků. Jedná se o zkušené maniaky, kteří moc dobře vědí, o čem je pravá smrt.


Základem je starý, prašivý death metal. Nalezneme zde ale i kousky blacku a grindu. Výsledkem je velmi jedovatý koktejl. S maniakálním zvukem a se spoustou poctivých, masakrujících nápadů. Poslouchat ONSLAUGHT KOMMAND je jako otevřít čerstvě exhumovanou rakev. Vylezou z ní červi, maso odpadlo dávno od kostí a zbyly jenom kosti, rozpadající se pomalu v prach. Také cítíte ten neskutečný smrad? To je pach smrti! A také jasný důkaz toho, že takhle smečka je řádným členem hlubokého undergroundu. Všechno je hnusné, ošklivé, mokvající. Nevím, jestli jste někdy byli u opravdové pitvy. Pokud ano, tak asi víte, o čem píšu. Pokud ne, tak se vybodněte na sledování trapných hororových seriálů a pusťte si "Demo I". Je to záležitost pro všechny sběratele morbidních artefaktů. S prašivým zvukem, se spoustou momentů, které se vám vypálí jako cejch do mozku. Smrt má, jak je všeobecně známo, mnoho podob a tu kterou zvolili Chilané, je hodně krutá a ošklivá. Můžou tě spoutat, můžou tě mučit. Ponižovat a zavřít do studené kobky. Trápit hladem, můžou ti klidně vyřezávat kusy masa z těla, ale nakonec stejně zvítězíš. Posloucháš totiž "Demo I". Hnusný, hnisavý black death grindcore proces!


Asphyx says:

They can handcuff you, they can torture you. Humiliate you and put you in a cold dungeon. They can starve you, they can carve chunks of flesh out of your body, but in the end, you'll still win. You'll break the chains, you'll get your revenge and you'll give it all back. For you have ancient strength, gathered from years spent in abandoned burial grounds. You've been feeding on nothing but darkness and hatred. And you've been feeding on the filthy, rotten death metal.

The last years Chile is a guarantee of very good quality. I love listening to the bands there. They don't play games, they put their heart into their music and they can convince me to their side. ONSLAUGHT KOMMAND is one of the chosen ones. The proof is their new "Demo I", which for some time completely wrapped me in a bloody fog. Members of this band are gentlemen from other ritual societies. These are experienced maniacs who know very well what true death is all about.


The basis is old, dusty death metal. But we can also find here bits of black metal and grind. The result is a very toxic cocktail. With a manic sound and a lot of honest, butchering ideas. Listening to ONSLAUGHT KOMMAND is like opening a freshly exhumed coffin. Worms crawl out, the flesh has long since fallen off the bones and only the bones remain, slowly crumbling into dust. Can you smell the incredible stench too? It's the smell of death! And proof that this band is a proper member of the deep underground. It's all ugly, nasty, swampy. I don't know if you've ever been to a real autopsy. If you have, you probably know what I'm writing about. If you don't, get off watching lame horror shows and listen "Demo I". It's a thing for all collectors of morbid artifacts. With a dirty soundtrack, lots of moments that will burn themselves into your brain like a mark. Death, as is well known, takes many forms and the one chosen by the Chileans is very cruel and ugly. They can handcuff you, they can torture you. Humiliate you and put you in a cold dungeon. They can starve you, they can carve chunks of flesh out of your body, but in the end, you will still win. You're listening to "Demo I". A nasty, festering black death grindcore process!


Tracklist:
1.Carbonized At The Lynching Tree
2.Inside The Mutilator's Bunker
3.Backyard Of Corpses
4.Pervert Goat Kommand
5.Becoming A Gut Pile
6.Inferno Portal Aggressors

Line-up:
Sex Militia - Vocals
Necromancer - Guitars
Behemot - Guitars
SplatterHate - Bass
Cvnthvnt - Drums


Share this games :

TWITTER