DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 12. listopadu 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRYPTIC BROOD - Caustic Fetid Vomit (2022)

Recenze/review - CRYPTIC BROOD - Caustic Fetid Vomit (2022)


CRYPTIC BROOD - Caustic Fetid Vomit
EP 2022, Lycanthropic Chants, Rotted life recods

for english please scroll down

Zatloukám do rakve poslední dva hřeby. Každý za jednu skladbu. Kývám se do rytmu a přemýšlím, pro koho je rakev určena. Je to krásná, ruční, poctivá práce. Stejně jako EP "Caustic Fetid Vomit". Němečtí maniaci mají velký dar. Vytvořit absolutně morbidní, chladnou a prašivou atmosféru. Vítejte ve staré márnici. Nemrtví se probouzejí.

Kapelu sleduji již od jejich začátků (recenze, rozhovor i reporty jsou odkazovány dole pod článkem) a patří k mým velmi oblíbeným. Pokaždé, když slyším nějaké nové skladby, připadám si jako na pradávném rituálu. Hrob je připraven, stačí jen přidat hlasitost. Rakev má své nové jméno. 


Dvě morbidní skladby, plné hnisu a špíny. S prašivým, reálným a chladným zvukem. Jsem starým hrobníkem, který tráví většinu svého času v temnotě. Novinka se stala ihned mým jedem v žilách. Pouštěl jsem si ji, když jsem kopal čerstvý hrob ve zmrzlé zemi, když jsem se toulal katakombami, když jsem rozmlouval s nemrtvými. Pánové pořád ctí kapely typu AUTOPSY, PESTILENCE, INCANTATION, WINTER, OBITUARY, HELLHAMMER, ASPHYX a dělají to poctivě a od srdce. Oceňuji a užívám si skvělý prašivý zvuk (Marco Brinkmann), obdivuji krásně morbidní obal (Mörtuus). Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Já si ale nejvíc užívám jednotlivé nápady a podmanivou, magickou atmosféru plnou nasekané tmy. Po stěnách stéká hnis. Jsme hluboko pod zemí a já zatloukám do rakve poslední dva hřeby. Každý za jednu skladbu. Kývám se do rytmu a přemýšlím, pro koho je rakev určena. Teď už to vím. Je pro mě, pro moje zničené tělo. Těším se na onen svět. Album si vezmu samozřejmě s sebou. Je po okraj narvané černou energií, morbidními náladami a krutou smrtí. Old school death metalová, hororová noční můra! 


Asphyx says:

I'm putting the last two nails in the coffin. One song each. I sway to the rhythm and wonder who the coffin is for. It's beautiful, handmade, honest work. Just like the "Caustic Fetid Vomit" EP. German maniacs have a great gift. To create an absolutely morbid, cold and dank atmosphere. Welcome to the old morgue. The undead are awakening.

I've been following the band since their early days (review, interview and reports are linked at the bottom of the article) and they are one of my very favorites. Every time I hear some new songs, I feel like I'm at an ancient ritual. The grave is ready, just turn up the volume. The coffin has a new name.


Two morbid tracks, full of pus and filth. With a dirty, real and cold sound. I'm an old undertaker who spends most of his time in the dark. The novelty immediately became poison in my veins. I played it when I dug a fresh grave in the frozen ground, when I wandered the catacombs, when I talked to the undead. The gentlemen still honor bands like AUTOPSY, PESTILENCE, INCANTATION, WINTER, OBITUARY, HELLHAMMER, ASPHYX and they do it honestly and from the heart. I appreciate and enjoy the great dusty sound (Marco Brinkmann), I admire the beautifully morbid cover (Mörtuus). Formally, everything is in the best order. But I most enjoy the individual ideas and the captivating, magical atmosphere full of chopped darkness. Pus drips down the walls. We're deep underground and I'm hammering the last two nails into the coffin. One for each song. I sway to the rhythm, wondering who the coffin is for. Now I know. It's for me, for my ruined body. I look forward to the next world. I'll take the album with me, of course. It's filled to the brim with black energy, morbid moods and cruel death. Old school death metal, horror nightmare!about CRYPTIC BROOD on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - CRYPTIC BROOD - Brain Eater (2017)

Recenze/review - CRYPTIC BROOD - Wormhead (2015)

Rozhovor - CRYPTIC BROOD - Užíváme si míchání různých nápadů a stylů v jednu horu smrdutého death metalu!

Interview - CRYPTIC BROOD - We enjoy mixing different ideas and styles together in one big pile of smelly Death Metal!

Report, photos, video - REVEL IN FLESH, REPUKED, CRYPTIC BROOD, INTO COFFIN - Kunstverein, Nürnberg - 09. 6. 2017

Report, photos, video - ENTRAPMENT, CRYPTIC BROOD, BRUTALLY DECEASED - Klub 007 Strahov, Prague - 2. 12. 2016
Share this games :

TWITTER