DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. září 2023

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - DYING FETUS - Make Them Beg for Death (2023)

Recenze/review - DYING FETUS - Make Them Beg for Death (2023)


DYING FETUS - Make Them Beg for Death
CD 2023, Relapse Records

for english please scroll down

Jsou dny, kdy vůbec nevycházím ven. Za každým rohem totiž číhá zlo. Stačí si přečíst zprávy. Dav rabující v ulicích. Stávka řezníků a shnilé maso, povalující se všude kolem. Hnus a špína, nenávist a temnota. Takovou hudbu si dám do hlavy vždycky rád. Narvu si ji do uší. Kývám se do rytmu, beru do rukou kladivo a konečně můžu ven. Mezi rozzuřené bestie. Nasadím sluchátka a v nich mi hraje nové album legendárních DYING FETUS.

Už jsem to psal mnohokrát. Tahle smečka mě bavila na konci devadesátých let minulého století. Pak jsem ji přestal na dlouhou dobu sledovat. S minulou nahrávkou "Wrong One to Fuck With" (2017) (odkaz na recenzi je dole pod článkem) mám ale znovu pocit, že mi jejich hudba koluje v žilách. Pánové se i letos vrátili a jsou silnější než kdy dřív. 


Baví mě hlavně živý a organický zvuk (Steve Wright - producer, recording, Mark Lewis - mixing, mastering). Mám pocit, že se kapela svým způsobem vrátila k tomu, co dělala vždy nejlépe. Poctivou řezničinu, kombinovanou s brutálním death metalem a grindem. Letos se povedl i obal (Daniel McBride), který jen potvrzuje má slova o tom, že se jedná o návrat do starých dobrých časů. Ze skladeb slyším takovou tu ryzí, poctivou práci. Pánové z Baltimore už asi nepřijdou s ničím novým. To je ale přece v nejlepším pořádku. Proč měnit něco, co funguje? Koneckonců, všem fanouškům jde hlavně o to, skočit do mosh-pitu a vyčistit si hlavu od současného divného světa. Chtěl jsem být původně trošku víc kritický, ale nejde to - album mě prostě baví a hotovo. To je bez debat. "Make Them Beg for Death" je určeno pro všechny, kteří mají rádi tlak a energii. Nakumulovaný vztek a nenávist, vypálené do songů. Znáte to, kdyby víc lidí poslouchalo DYING FETUS, bylo by nám všem krásně. Nechali by veškerou frustraci dole pod pódiem. U téhle desky budete mlátit hlavou do stolu, boxovat do vzduchu a pokud bude poblíž nějaké zeď, tak ji zbouráte. Podepisuji vám vlastní krví, že tohle je pořádná jízda. Někdo musel poslední roky polít kapelu mrtvou vodou, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jsou dny, kdy vůbec nevycházím ven. Za každým rohem totiž číhá zlo. Stačí si přečíst zprávy. Dav rabující v ulicích. Stávka řezníků a shnilé maso, povalující se všude kolem. Hnus a špína, nenávist a temnota. Totální, absolutní brutal death metal grindová destrukce lidské mysli! 


Asphyx says:

There are days when I don't go out at all. There's evil lurking around every corner. Just read the news. A mob looting in the streets. Butchers on strike and rotten meat lying around. Filth and filth, hatred and darkness. That's the kind of music I always like to put in my head. I put it in my ears. I sway to the rhythm, pick up the hammer and finally I can get out. Among the angry beasts. I put on my headphones and the new album from the legendary DYING FETUS plays.

I've written this many times before. I was into this bunch in the late '90s. Then I stopped following them for a long time. But with the last release "Wrong One to Fuck With" (2017) (link to the review is at the bottom of the article), I have the feeling of their music running through my veins again. The gentlemen are back again this year and they are stronger than ever.


I enjoy especially the live and organic sound (Steve Wright - producer, recording, Mark Lewis - mixing, mastering). I feel that the band has, in a way, returned to what they have always done best. Honest butchery, combined with brutal death metal and grind. This year the cover artwork (Daniel McBride) was also great, which only confirms my words about this being a return to the good old days. I can hear such pure, honest work from the songs. I guess the gentlemen from Baltimore won't come up with anything new. That's all right, though. Why change something that works? After all, all fans want to do is jump into the mosh pit and clear their heads of the weird world we live in now. I originally wanted to be a bit more critical, but I can't - I just enjoy the album and that's that. No question about it. "Make Them Beg for Death" is for everyone who likes pressure and energy. Accumulated anger and hatred, burnt into songs. You know, if more people listened to DYING FETUS, we'd all be fine. They'd leave all their frustration under the stage. With this record, you'll bang your head on the table, box in the air, and if there's a wall nearby, you'll knock it down. I'll sign in my own blood that this is a hell of a ride. Someone must have been throwing dead water on the band for the last few years, otherwise I can't explain it. There are days when I don't go out at all. There's evil lurking around every corner. Just read the news. A mob looting in the streets. Butchers on strike and rotten meat lying around. Filth and filth, hatred and darkness. Total, absolute brutal death metal grind destruction of the human mind!


about DYING FETUS on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Enlighten Through Agony 
02. Compulsion For Cruelty 
03. Feast Of Ashes 
04. Throw Them In The Van 
05. Unbridled Fury 
06. When The Trend Ends 
07. Undulating Carnage 
08. Raised In Victory / Razed In Defeat 
09. Hero's Grave 
10. Subterfuge
Share this games :

TWITTER