DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 10. listopadu 2023

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - SUFFOCATION - Hymns from the Apocrypha (2023)

Recenze/review - SUFFOCATION - Hymns from the Apocrypha (2023)


SUFFOCATION - Hymns from the Apocrypha
CD 2023, Nuclear Blast

for english please scroll down

Čeká nás krásný nový svět. Bez nemocí, bez násilí, bez zla a špíny. Narodíme se a zemřeme v nádherném sterilním prostředí. Stroje budou chytřejší než my a budou za nás pracovat. My se budeme zajímat o filozofii a společenské vědy. Zemřeme moudří a čipy, které budeme mít celý život v hlavě, budou recyklovány? Nebo ne? Jak si budoucnost představujete vy? A budou v ní stále hrát SUFFOCATION?

Cesta, kterou tahle smečka z New Yorku ušla je obdivuhodná a vydala by na knihu. Osobně mám jejich hudbu zafixovanou jako takový etalon, na který je vždy spolehnutí. I letos se na jejich nové desce potkává technika s brutalitou a již po několika setkáních si říkám - ano, takhle zní praví SUFFOCATION


Zvuk, obal, celkové provedení, všechno je samozřejmě v nejlepším pořádku. Netřeba opisovat promo materiály, podrobné informace si dohledá každý jenom trošku chytřejší fanoušek sám. Soustřeďme se raději na hudbu samotnou. Ta je opět velmi propracovaná, surová a budete u ní mít pocit, že vám chce kapela vystřelit mozek z hlavy. Tentokrát jsem sice musel absolvoval více poslechů, aby mi skladby pronikly do krve, ale to nemění nic na tom, že se novinka opravdu povedla. Frank Mullen je samozřejmě vynikající vokalista a i když byl nahrazen neméně dobrým Ricky Myersem, intenzita zůstala. Ony to mají podobné smečky velmi těžké. Přílišné změny stylu by jim fanoušci neodpustili a tak jsou uzavřeny mezi mantinely, které nemohou překročit. V případě SUFFOCATION to ale vůbec nevadí. Myslím si, že si každý najde to své. Technické kousky, i syrovost, která vždy nejvíce vynikne na koncertech. A to pokaždé stojí za nástroji někdo jiný. Pánové si stále drží vysokou kvalitu. Vy si tak můžete vychutnat album, které si budou s klidem jednou pouštět i vaši potomci. Budoucnost je vždy nejistá a lidé nejsou poslední roky nejchytřejší, ale třeba stačí jenom restart a nová generace lepších čipů. Jedno ale vím jistě. I kdyby to nakonec dopadlo špatně, "Hymns from the Apocrypha" může všude hrát s klidem i po apokalypse. Čeká nás krásný nový svět. Bez nemocí, bez násilí, bez zla a špíny. Narodíme se a zemřeme v nádherném sterilním prostředí. Stroje budou chytřejší než my a budou za nás pracovat. Nebo ne? Technické, brutální harmonie, po kterých zůstává spálená země! Další vynikající zásek v řadě! 


Asphyx says:

A beautiful new world awaits us. Without disease, without violence, without evil and filth. We will be born and die in a beautiful sterile environment. Machines will be smarter than us and will work for us. We will be interested in philosophy and social science. Will we die wise and the chips we've had in our heads all our lives will be recycled? Or will they? How do you imagine the future? And will SUFFOCATION still play in it?

The journey this pack from New York has taken is admirable and would make a book. Personally, I have their music fixed as a kind of standard that can always be relied on. Also this year on their new album technique meets brutality and after a few meetings I think - yes, this is what SUFFOCATION sounds like!


The sound, the packaging, the overall execution, everything is of course in the best order. There is no need to copy promo materials, detailed information can be found by any fan who is just a little bit smarter. Let's concentrate on the music itself. It is again very elaborate, raw and will make you feel that the band wants to blow your brains out. This time, I had to go through more listens to get the songs into my blood, but that doesn't change the fact that the novelty really hit the spot. Frank Mullen is of course an excellent vocalist and although he has been replaced by the equally good Ricky Myers, the intensity remains. They have a very hard time with packs like this. Too many changes in style would not be forgiven by their fans and so they are locked between boundaries they cannot cross. But in the case of SUFFOCATION, it doesn't matter at all. I think everyone will find their own thing. Technical bits, and the rawness that always stands out the most at concerts. And it's always someone else behind the instruments. The gentlemen still maintain a high quality. So you can enjoy an album that your descendants will also enjoy one day. The future is always uncertain and people have not been the smartest in recent years, but maybe all it takes is a reboot and a new generation of better chips. I know one thing for sure. Even if it ends up going badly, "Hymns from the Apocrypha" can play everywhere with peace of mind even after the apocalypse. A beautiful new world awaits us. No disease, no violence, no evil, no filth. We will be born and die in a beautiful sterile environment. Machines will be smarter than us and will work for us. Won't they? Technical, brutal harmonies that leave a scorched earth! Another excellent hit in the series!
about SUFFOCATION on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01. Hymns From The Apocrypha 
02. Perpetual Deception 
03. Dim Veil Of Obscurity 
04. Immortal Execration 
05. Seraphim Enslavement 
06. Descendants 
07. Embrace The Suffering 
08. Delusions Of Mortality 
09. Ignorant DeprivationShare this games :

TWITTER