DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 14. června 2020

Recenze/review - CAULDRON BLACK RAM - Slaver (2020)CAULDRON BLACK RAM - Slaver 
CD 2020, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Chvíli jsem měl pocit, že se nad oltářem vznáší krvavá mlha. Hrdlo bylo podříznuto, modlitby gradují v černém gardu. Okultisté se sešli, aby zase jednou vyvolali duše zemřelých. Šílení, zběsilí, pod omamnými látkami tančí a neustále dokola opakují temnou mantru. Proklaté kosti se válí všude kolem a i když podobným věcem tisíckrát nevěříte, tak vás mrazí v zádech. Stará márnice uprostřed australské pustiny. Smrt, temnota, strach, bolest, tohle všechno se přetaví v jeden monolit. Hlava se vám rozskočí na tisíc kousků a nakonec jej spatříte. Sedí na svém trůnu a kyne vám rukou. Jeho smích je děsivý.

Okultně laděný death metal protknutý blackem mám velmi rád. Fascinují mě pochmurné, záhadné nálady. Australští CAULDRON BLACK RAM jsou řádnými členy podzemí již od roku 1996. Letos přicházejí s novinkou "Slaver", u které opět pochopíte temnotu.Pokud máte rádi starý prašivý death metal se shnilým zvukem, tak neváhejte ani chvilku. CAULDRON BLACK RAM cílí přímo do živého a dělají to s grácií starých mistrů. Máte rádi HELLHAMMER, CELTIC FROST, AUTOPSY, SABBATH, ale i třeba AURA NOIR, COFFINS, NECROPHAGIA? Australané na to jdou podobným způsobem. Skladby v sobě mají chlad, určité tajemno, které mívaly kapely v devadesátých letech. Není to hudba pro slabé povahy, není to album, které si stáhnete z internetu a párkrát projedete. Je to komplexní černo černé dílo, záhadný stín, odlesk nabroušeného nože ve zbytcích světla. Pro mě osobně je radost desku nejen poslouchat, ale i o ní psát, protože hororový nádech songů ve mě probouzí fantazii. Jestli vás vždycky jako mě zajímalo, co se stane s těly obětí okultních obřadů, tak bedlivě poslouchejte. "Slaver" je velmi povedeným, uvěřitelným návratem do starých časů. Do dob, kdy byl svět ještě v pořádku. Fascinuje vás temnota, spiritismus, co bude po smrti? CAULDRON BLACK RAM vám na vaše otázky pravděpodobně nedají odpovědi, ale rozhodně vám napoví. 


sumarizace:

Přeměna lidských těl v rozkládající se maso. Hnijeme ve zdejších katakombách již dlouhá léta. Uzavřeni před světem. Posloucháme starý death/black metal, tančíme na svých vlastních hrobech. Rozpadáme se, přesto stále věrní a opravdoví. Prokleli nás a zavrhli. Existuje jen tma a smrt. A také hudba, která nás udržuje ve stavu nebytí. Jsme jen prach a prachem zůstaneme. Jsem moc rád, že dnes mezi námi můžeme přivítat austalské démony CAULDRON BLACK RAM a jejich zbrusu novou desku "Slaver"

Je totiž plná přesně těch ošklivých ingrediencí, které máme v death/black metalu tolik rádi. Mrtvolného zápachu, mrazivých melodií, vypjatého vokálu a totálně nihilistické atmosféry. CAULDRON BLACK RAM na to jdou po svém, hezky na rovinu. Stylově je lze přirovnat k HELLHAMMER, CELTIC FROST, AUTOPSY, SABBATH, ale i třeba AURA NOIR, COFFINS, NECROPHAGIA.

"Slaver" je deskou, která si mě získala postupně. Pořádný poprask v márnici způsobila až časem, když dozrála jako dobře uleželá mrtvola. Líbí se mi zvuk, obdivuji obal. Užívám si vokály, které jsou náležitě "nepříjemné". CAULDRON BLACK RAM nahráli desku pro všechny death/black metalové archeology. Odkrýváme spolu s kapelou jednotlivé vrstvy, oprašujeme staré ztrouchnivělé kosti. Lebky se smějí a rozprávějí dlouhé příběhy plné utrpení. Přiznám se na rovinu, novinka si mě naklonila na svoji stranu hlavně svojí opravdovostí a energií. U nás v záhrobí to jsou věci, na které si hodně potrpíme. Jsme zakonzervováni pradávným strachem, užíváme si prašivinu, tajné rituály i okultní atmosféru. CAULDRON BLACK RAM rozdrtí i vaše kosti! Stačí jen naslouchat. Zahnívající death/black metal plný skvělých a zajímavých melodií utkaných z mrazu a temnoty!

Asphyx says:

Transforming human bodies into decomposing flesh. We have been rotten in the local catacombs for years. Closed to the world. We listen to old death/black metal, we dance on our own graves. We fall apart, yet still faithful. They cursed us and rejected us. There is only darkness and death. And music that keeps us alive. We are just dust and we will stay dust. I am glad that today we can welcome the Australian demons CAULDRON BLACK RAM and their brand new album "Slaver".

It is full of exactly the ugly ingredients we love so much in death/black metal. Deadly smell, frosty melodies, tense vocals, and a totally nihilist atmosphere. CAULDRON BLACK RAM goes about it, pretty smoothly. Stylishly, they can be compared to HELLHAMMER, CELTIC FROST, AUTOPSY, SABBATH, AURA NOIR, COFFINS, NECROPHAGIA.

"Slaver" is an album that has earned me gradually. A great crack in the mortuary caused only time when she matured like a well-dead corpse. I like the sound, I admire the cover. I enjoy the vocals that are properly "unpleasant". CAULDRON BLACK RAM recorded a record for all death/black metal archaeologists. We uncover individual layers together with the band, dusting the old, rotting bones. The skulls are laughing and talking long stories full of misery. I admit, the news has leaned me on its side mainly by its trueness and energy. In the graves, these are things we feel very much about. We are preserved with ancient fear, we use the carcass, the secret rituals and the occult atmosphere. CAULDRON BLACK RAM crushes your bones! Just listen. Incorporating death/black metal full of great and exciting melodies frozen from frost and darkness!


TRACKLIST

1. Flame (5:34)
2. Smoke Pours From The Orifices Of The Crematory Idol (3:44)
3. Stones Break Bones (4:20)
4. Graves Awaiting Corpses (4:44)
5. His Appearance (1:47)
6. Whore To War (3:39)
7. Temples To Death (3:20)
8. Slaver (3:34)
9. The Pit (4:01)
10. His Exultance (1:28)

LINE-UP
Alim: Rusted Rending Axes. Caller Of Wild.
Gruesome: Gutted Wolf Bait Bass
Esh: Unmerciful Pig Skin Battery. Unhinged Ululation

https://www.facebook.com/cauldronblackramofficial
https://www.20buckspin.com
https://www.facebook.com/20buckspin
Share this games :

TWITTER