DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 28. června 2020

Recenze/review - COLOSSO - Apocalypse (2020)


COLOSSO - Apocalypse
CD 2020, Transcending Obscurity Records


for english please scroll down


Jaké myšlenky asi létají v hlavě člověku, který je svázaný a pohozený ve studeném sklepě? Děsí jej každá kapka krve, každý šelest, který způsobí krysa. Bez vody dlouho nevydržíme, ale ještě dříve se zblázníme děsem. Podobné pocity mám i z letošního nového EP od portugalských COLOSSO. Jejich hudba dokáže slabším jedincům způsobit klaustrofobické stavy. Je temná, záhadná a nahlodá vás postupně. Stačí se jen soustředit na temnotu. 


Zvíře, když je chycené do pasti, tak je schopné si uhryzat nohu. Jakoby mě někdo polil černou krví a narval mi do pusy roubík. Už jenom ten zvuk je nechutný a špinavý. Právě byl vyhlášen poplach a z nebe padá napalm. COLOSSO hrají nepřístupný, progresivní death metal, který se valí kupředu jako špinavá řeka.  "Apocalypse" je trošku jiným EP, přeci jen mi připadá v diskografii Portugalců trošku přívětivější. Jednotlivé nápady ale stejně oceníte až po nějaké době. Váš poslech musí být pečlivý, jedině tak vyniknou jednotlivé nuance. Jedná se o kus masa, který kdysi býval živou bytostí. Jakoby jste do obrovského trychtýře nasypali to nejlepší z MORBID ANGEL, NILE, SUFFOCATION, INCANTATION, PESTILENCE, zasypali to vápnem a nechali dlouho hnít. Zajímavé riffy, bicí s drtivým účinkem, chorobný vokál. Navíc je EP velmi dobře napsané. COLOSSO jsou stále mezi ostatními kapelami poměrně originálním tělesem. Opět přišli s kůží na trh a předložili nám morbidní koktejl z progresivních melodií, které vás opravdu přenesou do úplné tmy. Budete se snažit roztrhnout pouta ze syrových motivů, budete se dusit. "Apocalypse" je jako těžká okovaná bota od krve, která vám stojí na prsou. EP asi nebude death metalem pro každého, ale mě každopádně přikovalo ke zdi. Nechutně nihilistický zážitek s podmanivou atmosférou!Asphyx says:

What thoughts probably are in the head of a man who is tied up and thrown in a cold cellar? Every drop of blood scares him same as every murmur from rats. We can't last long without water, but even earlier we get crazy by terror. I have similar feelings from this year's new EP from the Portuguese COLOSSO. Their music can cause claustrophobic states to weaker individuals. It is dark, mysterious and gnaws you gradually. Just focus on the darkness.

The animal, when trapped, is able to bite its leg. It was as if someone had poured black blood on me and put a gag to my mouth. The sound alone is disgusting and dirty. An alarm has just been sounded and napalm is falling from the sky. COLOSSO play inaccessible, progressive death metal that rolls forward like a dirty river.


"Apocalypse" is a bit different EP, after all it seems a bit friendlier in the discography of the Portuguese. But you will still appreciate the individual ideas after some time. Your listening must be careful, only then will the individual nuances stand out. It is a piece of meat that used to be a living being. It's as if you've poured the best of MORBID ANGEL, NILE, SUFFOCATION, INCANTATION, PESTILENCE into a huge funnel, covered it with sulphur and let it rot for a long time. Interesting riffs, drums with a crushing effect, sick vocals. In addition, the EP is very well written. COLOSSO are still a relatively original ensemble among other bands. They came to the market again with their skin and presented us a morbid cocktail of progressive melodies that will really take you into darkness. You will try to tear the handcuffs from the raw motifs, you will suffocate. "Apocalypse" is like a heavy chained shoe with blood standing on your chest. The EP probably won't be death metal for everyone, but it nailed me to the wall anyway. Disgustingly nihilistic experience with a captivating atmosphere!


Line up -
Max Tomé - Guitars, Keyboards, Lyrics and Vocals on «Death»
Robin Stone (Norse) - Drums
Alexandre Ribeiro (Grog) - Bass

Guilherme Henriques (Oak) - Vocals on «Pestilence»
Sérgio Afonso (Bleeding Display) - Vocals on «War»
Diogo Santana (Analepsy) - Vocals on «Famine»

Design and layout by Phlegeton Art Studio (Lifelost, Wormed).
Mixed and mastered by Max Tomé

Track listing -
1. Pestilence
2. War
3. Death
4. Famine

Share this games :

TWITTER