DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 3. června 2020

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - SINISTER - Deformation of the Holy Realm (2020)

Recenze/review - SINISTER - Deformation of the Holy Realm (2020)


SINISTER - Deformation of the Holy Realm
CD 2020, Massacre Records


for english please scroll down


Do hrobky s nápisem SINISTER jsem poprvé vstoupil ještě v dobách, kdy neměli venku svoji prvotinu "Cross the Styx" (1992). Bylo to rok předtím, když mi kamarád přinesl nahranou kazetu se stejnojmenných názvem. Tenkrát se pro mě stalo nepsaným pravidlem, že pokaždé, když kapela vydala novou desku, tak jsem stál netrpělivě před rezavými dveřmi do záhrobí. Většinou jsem byl nadšen, občas mi trvalo déle, než jsem se do jejich hudby dostal, ale vždy jsem si nové album pořídil do sbírky. Na SINISTER se mi vždy nejvíc líbila temnota, kterou pokaždé dokázali do svých skladeb propašovat.

Přiznávám, že minulý počin "Syncretism" (2017) se mi zadřel natolik pod kůži, že jsem jej poslouchal velmi často. Líbil se mi příklon k větší melodičnosti. Brutální old school death metalový (a zároveň svěží a pestrý) nářez s chladným výrazem. Tak jsem před lety desku vnímal a letošní novinka "Deformation of the Holy Realm" na mě působí velmi podobně. 
Na SINISTER se mi vždy líbilo, že jste je poznali během několika okamžiků. V době, kdy je problém odlišit jednotlivé kapely od sebe, kdy se každý snaží hrát co nejrychleji, nejtechničtěji, případně tvrdí, že je progresivní, předkládají Holanďané tradiční syrový a surový materiál. Čerpají ze své bohaté historie a zároveň nezapomínají na tolik důležitou atmosféru. Vynikající bicí, typický Aadův vokál a řezající riffy jsou zárukou, že se fanoušci kapely nebudou nudit. SINISTER jsou staří psi, kteří vám opět nakopou zadek. Jdou bez zbytečností rovnou na věc. Přímo do srdce. Sázejí na kruté melodie, které vás přenesou do znesvěceného kostela. Na zdech visí nevěřící. Peklo na zemi, víra byla vždycky slepá. Pro mě je důležité, že si skladby pamatuji, otiskly se mi do hlavy jako rozžhavené železo. Poslední roky je hrozně příjemné být fanouškem kapely, protože každá deska je trošku jiná a zároveň si SINISTER zachovávají svůj rukopis. Pokud máte rádi výlety do záhrobí, kde potkáváte smečky jako CANNIBAL CORPSE, VITAL REMAINS, MALEVOLENT CREATION, se kterými mají Holanďané letos několik styčných bodů, tak neváhejte ani chvilku. Tohle je pravé old school death metalové peklo se vším, co k tomu patří. Krvavé inferno!Asphyx says:


I first entered the tomb with the inscription SINISTER when they even hadn’t released their first album "Cross the Styx" (1992). It was a year before when a friend brought me a recorded tape with the same name. At that time, it became an unwritten rule for me that every time the band released a new record, I stood impatiently in front of the rusty door to the grave. Mostly I was excited, sometimes it took me longer to get into their music, but I always bought a new album to my collection. At SINISTER, I always liked the darkness the most, which they always managed to smuggle into their songs.

I admit that the previous act "Syncretism" (2017) got under my skin as I listened it very often. I liked the inclination to be more melodic. Brutal old school death metal (and at the same time fresh and colourful) with a cold expression. That's how I perceived the record years ago and this year's novelty "Deformation of the Holy Realm" has a very similar effect on me.At SINISTER, I've always liked that you recognise them in a few seconds. At a time when it is a problem to distinguish individual bands from each other, when everyone is trying to play as fast as possible, as technically as possible, or claiming to be progressive, the Dutch present traditional raw material. They draw from their rich history and at the same time do not forget such an important atmosphere. Excellent drums, typical vocal and cutting riffs are a guarantee that the band's fans will not be bored. SINISTER are old dogs who will kick your ass again. They go straight to the point without uselessness. Right to the heart. They bet on cruel melodies that will take you to the desecrated church. Unbelievers hang on the walls. Hell on earth, faith has always been blind. It's important to me that I remember the songs they imprinted on my head like a red-hot iron. In recent years, it's been really nice to be a fan of the band, because each record is a little different and at the same time SINISTER keep their craft-work. If you like trips to the graveyard, where you meet bands such as CANNIBAL CORPSE, VITAL REMAINS, MALEVOLENT CREATION, with which the Dutch have several similar, then do not hesitate for a moment. This is real old school death metal hell with everything that goes with it. Bloody inferno!


about SINISTER on DEADLY STORM ZINE / o SINISTER na DEADLY STORM ZINE:

Minirecenze/minireview - SINISTER - Dark Memorials (2015)tracklist:
1. The Funeral March
2. Suffering from Immortal Death
3. Unique Death Experience
4. Apostles of the Weak
5. Deformation of the Holy Realm
6. Scourged by Demons
7. Unbounded Sacrilege
8. The Ominous Truth
9. Oasis of Peace - Blood from the Chalice
10. Entering the Underworld

band:
Aad Kloosterwaard - Vocals
Dennis Hartog - Guitars
Michal Grall - Guitars
Toep Duin - Drums
Ghislain van der Stel - Bass

https://www.facebook.com/SinisterOfficial
http://www.sinisterofficial.com/discography/deformation-of-the-holy-realm-2020/
https://open.spotify.com/artist/6rJPCPv9Nf0AeCFYCDNTZd?si=aecbqgicRTCwpeho46SFBA
https://massacre-records.com/


------------------------------------------------------------------------------------------
sledujte nás na sociálních sítích - follow us on the social media:

instagram:
https://www.instagram.com/deadlystormzine/

facebook:
https://cs-cz.facebook.com/deadlstormzine
https://cs-cz.facebook.com/JakubAsphyx
https://www.facebook.com/groups/DEADLY.STORM.PROMOTION/

twitter:

https://twitter.com/deadlystormzine
Share this games :

TWITTER